mulder

Zaandijk, 15 oktober 1830 - Madrid, 22 mei 1905

Huisarts Jan Mulder, zoon van de bij Emden geboren Gerrit Mulder die op Zaandijk is komen wonen met zijn eega Aagje Brandenburg, waar hij niet alleen het toezicht over de molens Het Huis Assumburgplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigAssumburg, het Huis

Het Huis Assemburg, olie- en pelmolen te Assendelft, meestal de Assum genoemd. De kolossale molen werd gebouwd in 1780; één van de eerste participanten was mr. A.A. Deutz, heer van Assendelft. Hij heeft gestaan aan de Nauernasche Vaart bij
en de Poelsnipplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigPoelsnip, de

Oliemolen te Oostzaandam.

De windbrief werd gegeven in maart 1695. Rijkelijk laat, want de molen werd gebouwd in 1689. In augustus 1863 werd, als eerste molen in de Zaanstreek, een van zijn houten roeden vervangen door een ijzeren. Het olieslaan in dag- en nachtbedrijf is in de Zaanstreek met deze molen het langst volgehouden. In februari 1922 werd hij tot stellinghoogte afgebroken. Het achtkant met kap werd naar Budel in Noord-Brabant vervoerd en als korenmolen herbouwd. In feb…
van Claas Tholen had, maar ook een bloeiende factorszaak dreef. Jan Mulder, broer van Neeltje Mulderplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigMulder, Neeltje

Zaandijk, 1 januari 1833 - 28 november 1912

Neeltje Mulder, dochter van Gerard Mulder en Aagje Brandenburg, zuster van dokter Jan Mulder. Vanaf haar 22e echtgenote van de toen 39-jarige historicus Jacob Honig Jansz. Jr., die als makelaar en assuradeur ook enige tijd burgemeester van Zaandijk was. Uit Honig's eerste huwelijk met Aagje Kerbert waren drie kinderen geboren, waarvan er één op tweejarige leeftijd was overleden. Neeltje werd, door met Jacob te trouwen, gelijk moeder …
, genoot zijn studie aan de Hogeschool te Leiden en was enige tijd als practicus werkzaam in Praag en Wenen. Daarna vestigde hij zich te Zaandijk, waar hij een bloeiende praktijk had en bekendheid verwierf omwille van zijn grote verdiensten met betrekking tot de bevordering van de gezondheid in Zaandijk.

Mulder trad tevens toe tot de gemeenteraad als lid en wethouder van Zaandijk. Bovendien huwde hij in 1863 met de dochter van de Wormerveerse burgemeester Pieter Prinsplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigPrins, Pieter

Wormerveer, 20 november 1812 - Wormerveer, 13 september 1865

Pieter Prins, kaashandelaar in Wormerveer, lid van de Provinciale Staten van Noord-Holland, lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, in 1864 en 1865 burgemeester van Wormerveer. Geboren als zoon van
, Antje Prins. Zij spande zich met name in voor de Zaanse slachtoffers van een heersende cholera-epidemie en was regentes van ’t Weefhuis.

De populaire geneesheer woonde aan de Lagedijk 82 naast het Honig Breethuis. Behalve als kundig arts stond de dokter te boek als een goedlachse levensgenieter. De maaltijd liet hij steevast vooraf gaan door de aanhef: “Heere zegen dit en dat; Morgen lust ik ook weer wat!”

Hij spande zich bijzonder in om de woonomstandigheden in zijn gemeente te verbeteren. Doordat de sloten van de Zaandorpen vooral als open riolen via talloze ziektekiemen berucht waren, werd de bevolking naar zijn inzicht meer dan elders getroffen door epidemieën. Hij streed daarom voor demping van de sloten en voor het aanleggen van een duinwaterleiding. Hij wist groot gezag te verwerven en als raadslid veel invloed uit te oefenen.

Ook was hij stimulator tot oprichting van de plaatselijke kruisvereniging Het Witte Kruisplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHet Witte Kruis

Als één van de eerste Kruisverenigingen in het land werd in 1875 te Hilversum de Noord-Hollandse Vereniging tot afwering van epidemische ziekten en tot hulpbetoon tijdens epidemieën Het Witte Kruis gesticht door geneeskundig inspecteur Jacobus Penn van de Geneeskundige raad van Noord-Holland. Er was sprake was van epidemieën en lage levensverwachting. In 1866 brak een grote cholera-epidemie in Nederland uit. De meest gevreesde volksziekte tuberculose en malaria eisten eveneens h…
, één van de eerste in het land, een bad- en zweminrichting en het Volksbadhuis. In 1886 nam hij de armenpraktijk van de gemeente over, waarvoor hij een vergoeding van 100 gulden per jaar ontving. Bij zijn patiënten, die hem op handen droegen, pleitte hij voor handhaving van de burenplicht bij ernstige ziekte.

Wegens gezondheidsklachten moest hij in 1887 noodgedwongen stoppen met zijn praktijk maar bleef altijd betrokken bij het welzijn van de Zaandijkers. In 1895 maakte hij zich als raadslid sterk voor de omschakeling van petroleum- en gas- naar elektrische verlichting in het openbaar domein. In 1903 maakte hij deel uit van een commissie om de vereniging gezinsverpleging te constitueren. Ook bleef hij aangesloten bij de Geneeskundige Kring en de vereniging tot Onderzoek van Apotheken.

De rustend geneesheer te Zaandijk was een bereisd man en wilde veel van de wereld zien, hij wist veel te vertellen over Zwitserland, Italië, Schotland, Noorwegen en zelfs van het Beloofde Land en Noord-Afrika. Juist tijdens een ontspanningsreis door Spanje overleed hij op 22 mei 1905 te Madrid aan de gevolgen van een hartaandoening in de ouderdom van 74 jaar. Naar zijn wens is hij te Madrid op het Protestants Hollandse Kerkhof begraven.

Zaandijk heeft hem geëerd door in Rooswijk een straat naar hem te noemen.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/mulder.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/29 08:22
  • door jan2