Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
nachtwacht [2016/02/26 14:19]
wies
nachtwacht [2018/04/17 12:38] (huidige)
zaanlander
Regel 1: Regel 1:
 ==== Nachtwacht ==== ==== Nachtwacht ====
-Dorpsdienaar die moest waken over het dorp en van zonsondergang tot zonsopgang de tijden moest afroepen. Nachtwachten werden in de Gouden Eeuw ingesteld. Anders dan de naam doet vermoeden waren juist in dat tijdvak de levensomstandigheden van velen zeer slecht en vonden er vele inbreuken plaats op de bestaande wetten en verordeningen. Ook in de Zaanstreek werden dorpswakers ingesteld; zij stonden in dienst van de banne, maar werden indirect betaald door de dorpsbewoners. Wachten die hun diensten niet vervulden kregen hoge boetes. De controle was gemakkelijk,​ aangezien de nachtwacht op gezette plaatsen de tijd moest roepen. 
  
- Het beroep “nachtwacht” was slecht betaald en schonk weinig aanzienVaak was de nachtwacht ​tegelijkertijd dorpsomroeper. In deze functie ​moest hij besluiten van het lands- ​en het lokale bestuur omroepenDaarna ​werden de burgers geacht ​de verordeningen,​ maatregelen ​en dergelijke te kennen. Soms was de nachtwacht ook veldwachterDoodgraver en lantaarnopsteker (vanaf ​de 19e eeuw) waren andere functies die met die van nachtwacht gecombineerd ​werden. ​In slechte tijden ​konden ​tijdelijk bijwachten aangesteld worden. Hun voornaamste taak was het uitbannen van bedelaars. De nachtwacht ​werd in dat geval hoofdwacht. Deze situatie heeft met name in de periode vlak na 1800 bestaan.+[{{:​nachtwacht_ratelband_uit_zaandijk.png?200 |//​Nachtwacht Ratelband ​was omstreeks 1925 een bekende Zaandijker//​}}]De ​nachtwacht ​was weggelegd voor een dorpsdienaar die moest waken over het dorp en van zonsondergang tot zonsopgang de tijden moest afroepenNachtwachten ​werden ​in de Gouden Eeuw ingesteld. Anders dan de naam doet vermoeden waren juist in dát tijdvak de levensomstandigheden van velen zeer slecht ​en vonden er vele inbreuken plaats op de bestaande wetten en verordeningenOok in de Zaanstreek werden dorpswakers ingesteld; zij stonden in dienst ​van de banne, maar werden ​indirect betaald door de dorpsbewonersWachten die hun diensten niet vervulden ​konden ​hoge boetes verwachten. De controle was gemakkelijk,​ aangezien de nachtwacht ​op gezette plaatsen ​de tijd moest roepen.
  
- Vanaf het midden ​van de 19e eeuw werd de functie ​steeds meer met die van veldwachter gecombineerd (zie: [[Politie]]). Desondanks ​ werden nog tot in de 20e eeuw nachtwachten als hulp van de politie aangesteld. ​   ​+ Het beroep nachtwacht was slecht betaald en schonk weinig aanzien. Vaak was de nachtwacht ook dorpsomroeper. In deze functie moest hij besluiten van het lands- en het lokale bestuur omroepen. Daarna werden de burgers geacht de verordeningen,​ maatregelen en dergelijke te kennen. Soms was de nachtwacht ook veldwachter terwijl ook doodgraver en lantaarnopsteker functies waren die met die van nachtwacht gecombineerd konden worden. In slechte tijden konden tijdelijk bijwachten aangesteld worden met als voornaamste taak het uitbannen van bedelaars. De nachtwacht werd in dat geval hoofdwacht. Deze situatie deed zich met name in de periode vlak na 1800 voor. 
 + 
 + Vanaf midden ​19e eeuw werd de functie met die van veldwachter gecombineerd (zie: [[Politie]]). Desondanks ​ werden nog tot in de 20e eeuw nachtwachten als hulp van de politie aangesteld. ​   ​ 
 + 
 +{{tag>​veldwachter dorpswaker doodgraver lantaarnopsteker}}