noorderbrug

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
noorderbrug [2019/05/24 14:47]
kelvin
noorderbrug [2019/05/25 00:19] (huidige)
kelvin
Regel 10: Regel 10:
 In 1908 bleek uit een rapport van de gemeente-opzichter dat de brug zich in slechte staat bevond. Ten behoeve van de herstellingen van de acht jaar oude Noorderbrug werd een krediet aangevraagd. De kosten hiervoor zullen bedragen f 400 - f 450. De brug zal dan nog een jaar of vijf mee kunnen. Een nieuwe brug zou f 5000 moeten kosten. Daar op de begroting hiervoor geen post voorkomt, vragen B. en W. een krediet van f 500, wat met algemene stemmen wordt toegestaan. ​ In 1908 bleek uit een rapport van de gemeente-opzichter dat de brug zich in slechte staat bevond. Ten behoeve van de herstellingen van de acht jaar oude Noorderbrug werd een krediet aangevraagd. De kosten hiervoor zullen bedragen f 400 - f 450. De brug zal dan nog een jaar of vijf mee kunnen. Een nieuwe brug zou f 5000 moeten kosten. Daar op de begroting hiervoor geen post voorkomt, vragen B. en W. een krediet van f 500, wat met algemene stemmen wordt toegestaan. ​
  
-In 1913 waren er, ondanks financiële problemen weer voorstellen om de tol af te schaffen, nadat men dit ook had gedaan bij de brug over de Achterzaan.+In 1913 waren er, ondanks financiële problemenweer voorstellen om de tol af te schaffen, nadat men dit ook had gedaan bij de brug over de Achterzaan.
  
-Op voorstel van B. en W_ werd op [[http://​resolver.kb.nl/​resolve?​urn=ddd:​010384375:​mpeg21:​a0102|17 april 1919]] besloten de tolgeldheffing,​ over de Noorderbrug,​ verbindende de buurtschap 't Kalf met de gemeente Koog aan de Zaan af te schaffen, op voorwaarde dat laatstgenoemde gemeente 1/9 deel bijdraagt in de kosten van bediening+Op voorstel van B. en W_ werd op [[http://​resolver.kb.nl/​resolve?​urn=ddd:​010384375:​mpeg21:​a0102|17 april 1919]] besloten de tolgeldheffing,​ over de Noorderbrug,​ verbindende de buurtschap 't Kalf met de gemeente Koog aan de Zaan af te schaffen, op voorwaarde dat laatstgenoemde gemeente 1/9 deel bijdraagt in de kosten van bediening
  
-De heer Kat informeerde op 20 april 1920 of er al enige toenadering ​was tussen ​de gemeente Zaandam en Koog aan de Zaaninzake de overeenkomst betreffende de Noorderbrug. De Voorzitter antwoordde dat na het laatste raadsbesluit van de beide gemeenten nog geen verandering is ingetreden. Nog altijd meent de voorzitter dat het aanbod van Zaandam ​royaal was. Spreker weet echter ​dat Koog aan de Zaan niet stil zit. Dezer dagen heeft men nagegaan hoeveel personen de brug passeren en uit welke gemeente die komen. Het resultaat was het volgende: 600 Koogers, 900 Zaandammers en 250 vreemdelingen. Hieruit blijkt voldoende dat wij feitelijk te royaal geweest zijn en daarom gelooft Spreker dat Koog aan de Zaan het aanbod nog wel zal aanvaarden.  +In 1920 bleek dat er nog geen overeenstemming ​was over de tolgeldenhoewel men in Zaandam ​wel verwachtte ​dat men snel overeenstemming zou bereiken met Koog aan de Zaan 
- +De gemeenten bleven ​echter ​kibbelen over de tolgelden; op 21 november 1921 werd de motie Dosee aangenomen waarin werd onderzocht en overwogen de tolheffing af te schaffen. Tevergeefs. Op voorstel van B. en W. werd 27 november 1924 besloten bij de nieuwe verpachting van de Noorderbrug de bepaling, dat voor het bedienend personeel de arbeidsvoorwaarden van het gemeentepersoneel zullen gelden, te schrappen. Een ander voorstel, om alleen ​nog tol te heffen ​voor bewoners ​uit Koog aan de Zaan werd naar B. en W. om advies gezonden. Door verschillende leden werd voorgesteld de brug geheel tolvrij te maken. Bij de debatten bleek dat men daartoe wel bereid zou zijn mits Koog aan de Zaan de helft in de kosten zou bijdragen.
-De gemeenten bleven kibbelen over de tolgelden; op 21 november 1921 werd de motie Dosee aangenomen waarin werd onderzocht en overwogen de tolheffing af te schaffen. Tevergeefs. Op voorstel van B. en W. werd 27 november 1924 besloten bij de nieuwe verpachting van de Noorderbrug de bepaling, dat voor het bedienend personeel de arbeidsvoorwaarden van het gemeentepersoneel zullen gelden, te schrappen. Een voorstel, om de tolgelden ​alleen te heffen ​van de bewoners ​van Koog aan de Zaan, doch die uit Zaandam vrij te stellen, ​werd naar B. en W. om advies gezonden. Door verschillende leden werd voorgesteld de brug geheel tolvrij te maken. Bij de debatten bleek dat men daartoe wel bereid zou zijn mits Koog aan de Zaan de helft in de kosten zou bijdragen.+
  
 Met 11 tegen 10 stemmen werd op 12 maart 1925 de motie-Plooger van de S.D.A.P.aangenomen,​ om in te grijpen in de vrije voorwaarden,​ die de pachter van de Noorderbrug ten opzichte van zijn arbeiden, zich permitteerde. Met 11 tegen 10 stemmen werd op 12 maart 1925 de motie-Plooger van de S.D.A.P.aangenomen,​ om in te grijpen in de vrije voorwaarden,​ die de pachter van de Noorderbrug ten opzichte van zijn arbeiden, zich permitteerde.
  • noorderbrug.txt
  • Laatst gewijzigd: 2019/05/25 00:19
  • door kelvin