odulphus_kerk

Backlinks

Dit is een lijst van pagina's die terug lijken te wijzen naar de huidige pagina.

 • Assendelftplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigAssendelft

  Voormalige zelfstandige gemeente, sinds 1 januari 1974 deel uitmakend van Zaanstad. De samenvoeging stuitte bij de bevolking op grote weerstand. Assendelft wenste deze niet en bepleitte samen met Krommenie een gemeente Krommenie-Assendelft. De rijksoverheid besliste evenwel anders.
 • Kerkgebouwenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigKerkgebouwen

  Door de eeuwen heen hebben de verschillende geloofsgemeenschappen kerken in de Zaanstreek gebouwd. Soms ging het daarbij om tamelijk grote gebouwen, vaker om meer bescheiden ruimten. Veel van deze kerkgebouwen zijn allang weer verdwenen, andere bleven bestaan. Aangenomen mag worden dat er meer dan honderd ooit gebruikte kerkgebouwen te noemen zouden zijn. In meer dan zestig ervan worden nog regelmatig diensten gehouden.
 • Martens, Josplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigMartens, Jos

  Hoorn, 6 maart 1985

  Jos Martens volgde als zevenjarige orgellessen bij Bas Westerhof en volgde compositielessen bij Caroline Ansink in Lelystad. Na de studie Kunst, Cultuur en Amusement studeerde hij compositie aan het Artez-conservatorium te Zwolle waar Alex Manassen zijn hoofdvakdocent was.
 • Rooms-katholiekenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigRooms-katholieken

  Naar rooms-katholieke opvatting is de kerk de door Christus ingestelde noodzakelijke maatschappij, die alle gedoopten groepeert onder de leiding van de wettige (kerkelijke) gezagsdragers, in het bijzonder de Paus van Rome. De kerk heeft tot doel de gelovigen behulpzaam te zijn in hun streven naar hun bovennatuurlijke eindbestemming en beschikt daartoe over een drievoudige macht, te weten wijdingsmacht, rechtsmacht (de eigenlijke maatschappelijke macht) en leergezag. Met dit la…
 • Saens Harmonie Orkest (SHO)plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigSaens Harmonie Orkest (SHO)

  Het Saens Harmonie Orkest (SHO), met als statutaire zetel Zaanstad, is op 1 januari 2002 opgericht. Het is ontstaan door de fusie van Muziekgezelschap Harmonie uit Assendelft met Harmonie Wormerveer. Dirigent werd Henk Oenema, hij was de laatste dirigent van Harmonie Wormerveer. Oenema werd echter vrij snel opgevolgd door
 • Sint Odulphusplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigSint Odulphus

  Naam van r.k. parochie en kerk in Assendelft, zie Rooms-katholieken.

  Odolf of Odulphus was in de 9e eeuw in Oirschot geboren en werkte aanvankelijk als pastoor aldaar, maar zette zich later in ter bekering van de nog 'heidense' (Germaanse) Friezen. Omstreeks 836 stichtte hij bij Stavoren een kapittel, dat tot bloei kwam en in de 14e eeuw nog de naam Sint-Olofklooster droeg. Over zijn leven is feitelijk weinig bekend. Een legende wil dat de klokken van het door Odulphus gestichte …
 • Topografieplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigTopografie

  Letterlijk: plaatsbeschrijving. Onder topografie wordt de nauwkeurige voorstelling van een landstreek, een plaats, een terrein en dergelijke verstaan. De topografie kan zijn vastgelegd in geschriften, in schilder- en prentkunst, in fotografie enzovoort. Dit artikel behandelt niet alleen de topografie, maar eerst de cartografie, de tot de wiskundige geografie behorende, zo getrouw mogelijke weergave van het aardoppervlak of gedeelten daarvan. Voor een overzicht van de behandelde stof …
 • Vermeulen, Joannus Mariaplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigVermeulen, Joannus Maria

  Leiden 1883 - Heemstede 1970

  Pastoor van de St. Odulphus-parochie in Assendelft, sedert 1966 ereburger van deze voormalige gemeente en in 1958 geridderd in de Orde van Oranje Nassau. Achter de St. Odulphuskerk werd een straat naar hem vernoemd.

  Pastoor Vermeulen kwam in 1935 naar Assendelft en zou daar tot zijn emeritaat in 1962 blijven. Hij speelde een centrale rol in het dorpsleven. Op 25 september 1947 was het 12,5 jaar geleden dat pastoor Vermeulen door de Dek…
 • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/odulphus_kerk.txt
 • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:06
 • (Externe bewerking)