Ondernemerssociëteit De Corner werd in 1984 opgericht door de toenmalige voorzitter van voetbalvereniging ZVVplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigZVV

Zaandam 1900 - Zaandam 1990 Schutblad Jubileumeditie ZVV 50 jaar De Zaanlandsche Voetbal Vereeniging ZVV ontstond uit een fusie tussen de verenigingen Hellas (september 1896), UNI (januari 1897), Wormerveer (1897), en later 1905 Transvaal (1898 v/h de Bal en Wilhelmina), en in 1911 HAC (Handels Avond Cursus) in 1902. Het was mogelijk meer een soort samenwerking dan een echte fusie want datzelfde UNI zegde het verbond weer op in 1902.
, Wim Onrust met als doelstelling een ontmoetingsplaats voor Zaanse ondernemers te creëren. De bijeenkomsten vinden plaats in clubgebouw 'De Corner' van ZVV op sportpark Poelenburg. Allereerst benaderde Onrust ondernemers van het nabij gelegen industrieterrein Achtersluispolderplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigAchtersluispolder

Polder, oorspronkelijk Sluispolder, gelegen buiten de Noorder IJ- en Zeedijk in Zaandam, het meest zuidelijke gebied van Zaanstad, aan drie zijden omgeven door Zijkanaal G, het Noordzeekanaal en Zijkanaal H. Vermoedelijk viel de Sluispolder rond de 13e eeuw, de tijd van de eerste omvangrijke bedijkingen, droog. De polder werd in de 16e eeuw ingedijkt. Weliswaar dateert de polder uit de Middeleeuwen maar was in die periode nooit bewoond of bebouwd. Ook industrie, in de vorm van…
; later werd de hele Zaanstreek zijn wervingsgebied en nam het aantal leden fors toe.

Op 11 oktober 1984 vond de eerste bijeenkomst plaats onder voorzitterschap van Onrust; toenmalig Typhoon-hoofdredacteur J. de Vries was de eerste gastspreker. Bij deze bijeenkomst waren 99 ondernemers aanwezig. Rond 1990 telde de sociëteit meer dan 300 leden, waaronder vrijwel alle grote en middelgrote Zaanse bedrijven. Het bestuur van 'De Corner' bestaat uit enkele ZVV-leden en vertegenwoordigers uit bedrijfsleven en ondernemersorganisaties.

Per jaar worden zo'n acht bijeenkomsten georganiseerd waar een gastspreker over een zo mogelijk actueel onderwerp een inleiding verzorgd, waarna discussie volgt.Traditioneel is de forum-discussie in januari onder de noemer 'Zaanse kringen', waar een aantal specialisten over een vooraf aangekondigd onderwerp discussiëren. De sociëteit laat ieder half jaar een programmamap met inhoudsoverzichten van de komende bijeenkomsten verschijnen. Naast deze informatieve activiteiten poogt de sociëteit ook een informele ontmoetingsplek te zijn waar ondernemers, genodigden als burgemeester en wethouders, gemeenteraadsleden , vertegenwoordigers van de Kamer van Koophandel en Fabrieken, enz. met elkaar van gedachten kunnen wisselen.

Als gevolg van de fusie tussen de voetbalverenigingen ZVVplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigZVV

Zaandam 1900 - Zaandam 1990 Schutblad Jubileumeditie ZVV 50 jaar De Zaanlandsche Voetbal Vereeniging ZVV ontstond uit een fusie tussen de verenigingen Hellas (september 1896), UNI (januari 1897), Wormerveer (1897), en later 1905 Transvaal (1898 v/h de Bal en Wilhelmina), en in 1911 HAC (Handels Avond Cursus) in 1902. Het was mogelijk meer een soort samenwerking dan een echte fusie want datzelfde UNI zegde het verbond weer op in 1902.
en ZFCplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigZFC

De Zaanlandsche Football Club ZFC is voortgekomen uit de verenigingen Tonido en Sport, op 4 april 1904, tijdens een openluchtvergadering aan de Haven. Tot de oprichters behoorden K. Everhard, K. en Jb. Zeulevoet, C. van der Meij en C. van Heuven.
vinden de bijeenkomsten in het nieuwe gebouw 'De Corner' op sportpark Hoornseveld plaats.

J. Lagerwey

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/ondernemerssocieteit.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/14 13:45
  • door jan