Ondernemerssociëteit De Corner werd in 1984 opgericht door de toenmalige voorzitter van voetbalvereniging ZVV, Wim Onrust met als doelstelling een ontmoetingsplaats voor Zaanse ondernemers te creëren. De bijeenkomsten vinden plaats in clubgebouw 'De Corner' van ZVV op sportpark Poelenburg. Allereerst benaderde Onrust ondernemers van het nabij gelegen industrieterrein Achtersluispolder; later werd de hele Zaanstreek zijn wervingsgebied en nam het aantal leden fors toe.

Op 11 oktober 1984 vond de eerste bijeenkomst plaats onder voorzitterschap van Onrust; toenmalig Typhoon-hoofdredacteur J. de Vries was de eerste gastspreker. Bij deze bijeenkomst waren 99 ondernemers aanwezig. Rond 1990 telde de sociëteit meer dan 300 leden, waaronder vrijwel alle grote en middelgrote Zaanse bedrijven. Het bestuur van 'De Corner' bestaat uit enkele ZVV-leden en vertegenwoordigers uit bedrijfsleven en ondernemersorganisaties.

Per jaar worden zo'n acht bijeenkomsten georganiseerd waar een gastspreker over een zo mogelijk actueel onderwerp een inleiding verzorgd, waarna discussie volgt.Traditioneel is de forum-discussie in januari onder de noemer 'Zaanse kringen', waar een aantal specialisten over een vooraf aangekondigd onderwerp discussiëren. De sociëteit laat ieder half jaar een programmamap met inhoudsoverzichten van de komende bijeenkomsten verschijnen. Naast deze informatieve activiteiten poogt de sociëteit ook een informele ontmoetingsplek te zijn waar ondernemers, genodigden als burgemeester en wethouders, gemeenteraadsleden , vertegenwoordigers van de Kamer van Koophandel en Fabrieken, enz. met elkaar van gedachten kunnen wisselen.

Als gevolg van de fusie tussen de voetbalverenigingen ZVV en ZFC vinden de bijeenkomsten in het nieuwe gebouw 'De Corner' op sportpark Hoornseveld plaats.

J. Lagerwey

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/ondernemerssocieteit.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/14 13:45
  • door jan