onderwijs:1_inleiding

2.1. Inleiding

In 1963 werd een wettelijke regeling voor het voortgezet onderwijs, de mammoetwet, van kracht. Deze op 1 augustus 1968 effectief geworden wet bouwde het voortgezet onderwijs via een algemeen vormende en een beroepsgerichte structuur als het ware trapsgewijs op:

 • Lager Beroeps Onderwijs (lbo);
 • Middelbaar Beroeps Onderwijs (mbo);
 • Hoger Beroeps Onderwijs (hbo);
 • Lager Algemeen Voortgezet Onderwijs (lavo);
 • Middelbaar Algemeen Voortgezet Onderwijs (mavo);
 • Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs (havo);
 • Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs (vwo).

Binnen het beroepsonderwijs ontstond een verdere uitsplitsing in technisch (lts, mts, hts), economisch-administratief (leao meao, heao) en huishoudelijk-nijverheidsonderwijs (lhno, mdgo).

Het algemeen voortgezet onderwijs geeft een voorbereiding op maatschappelijke functies. Het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs wordt gegeven op gymnasia, athenea en lycea. In de Zaanstreek zijn in 1990 de volgende scholen van voortgezet onderwijs aanwezig met de daarbij horende leerlingenaantallen :

Openbaar onderwijs: MAVO:

 • Prof. v.d. Leeuwschool: 241;
 • Het Veer: 165;
 • Zaandijk: 309;
 • De Bark: 295;
 • 't Fregat: 181;
 • De Werf: 357.

LBO:

 • De Noordhoek: 249;
 • De Nieuwe Vaart: 723;
 • waarvan 344 LBO en 379 IBO.

HAVO/VWO:

 • Bertrand Russell: 836;
 • Rooswijk: 578;
 • het Zaanlands Lyceum: 998.

Neutraal bijzonder onderwijs:

LBO:

Zaanstreek-Noord: 405, geen splitsing in LBO-IBO bekend.

Protestants-christelijk onderwijs:

MAVO:

Zaanstreek-Noord: 156; Groen van Prinsterer: 234; Zaandam-Zuid: 234.

LBO:

Cor Kakes 766 waarvan 477 LBO en 289 IBO.

HAVO/VWO:

Blaise Pascal: 981.

R.K. Onderwijs:

MAVO:

Dr. Ariens: 333; Kardinaal de Jong: 206.

LBO:

De Rietvelden: 389; Sancta Maria 1: 212.

HAVO/VWO:

Michael College: 755.

Uitgesplitst over de voormalige Zaanse gemeenten de verschillende soorten voortgezet onderwijs:

 • Zaandam:

Openbaar: 1 scholengemeenschap vwo/havo, 3 mavo scholen, 1 school voor lbo, 1 school voor mdgo, 1 dag/avondschool voor mavo, havo, vwo en meao. Bijzonder neutraal: 1 mts, 1 streekschool voor vorming en beroepsonderwijs. Protestant christelijk: 2 mavo scholen, 1 school voor lbo, 1 school voor vwo/havo. Rooms katholiek: 1 school voor vwo/havo, 1 school voor mavo, 1 school voor mdgo, 1 school voor lbo.

 • Krommenie:

Openbaar: 1 school voor vwo/havo, 1 school voor mavo. Bijzonder neutraal: 1 school voor lbo. Rooms-katholiek: 1 school voor mavo.

 • Wormerveer:

Openbaar: 1 scholengemeenschap voor mavo, lhno en leao, 1 school voor Individueel Voorbereidend Voortgezet Onderwijs (ivvo). Bijzonder neutraal: 1 school voor meao. Protestant christelijk: 1 school voor mavo. Rooms-katholiek: 1 school voor lavo/lbo.

 • Zaandijk:

Openbaar: 1 scholengemeenschap voor mavo, havo en vwo.

 • Wormer:

Openbaar: 1 school voor mavo.

 • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/onderwijs/1_inleiding.txt
 • Laatst gewijzigd: 2024/05/29 03:40
 • door zaanlander