onderwijs:overig_onderwijs

2.3.3. Overig onderwijs

De Oecumenische Stichting voor Christelijk Onderwijs in de Zaanstreek startte in 1980 met Soelam, een afdeling voor voortgezet speciaal onderwijs verbonden aan de oecumenische lom-school Sjalom. Soelam betekent ladder. De school wil een ladder vormen naar het voortgezet onderwijs in al haar geledingen. De leerlingen worden tree voor tree individueel begeleid. De school vertoont kenmerken van zowel het basis- als het voortgezet onderwijs en is bedoeld voor leerlingen vanaf 12 jaar met leer-, gedrags- en aanpassingsmoeilijkheden. De school is gevestigd aan de Wandelweg te Wormerveer. Aan het eind van de 19e en het begin van de 20e eeuw kwam het tot vernieuwing van de volwasseneneducatie als gevolg van activiteiten van Ons Huis-werkplugin-autotooltip__default en het initiatief van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeenplugin-autotooltip__default tot het stichten van de Volksuniversiteitplugin-autotooltip__default.

Drs N.J. Heijkoop/ M. Klop

Literatuur:
 • Scholenlijst afdeling Onderwijs, gemeente Zaanstad september 1988;
 • Jaarverslagen over het onderwijs in Zaandam 1956-1971; N.L. Dodde, Het Nederlands onderwijs verandert, Muiderberg;
 • M.H. Verkade cs, Zaandam 150 jaar stad;
 • J. Honig Jsz. Jr., Historische, Oudheid- en Letterkundige Studiën dl 1, Zaandijk;
 • H. Roovers, 'Geef ons Uwe kinderen. . ..', Het begin van het Katholiek onderwijs in Zaandam;
 • Schoolkrant osg 'Rooswijk';
 • P. Jongepier en O. Hoekmeyer, Jubileumuitgave De Nieuwe Vaart en St. Michaelcollege 25 jaar;
 • Diverse jaarverslagen, gegevens etc. van scholen, schoolbesturen en gemeente Zaanstad.
 • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/onderwijs/overig_onderwijs.txt
 • Laatst gewijzigd: 2024/05/29 03:58
 • door zaanlander