Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
oostergouw [2018/01/18 18:30]
zaanlander
oostergouw [2019/03/28 13:11] (huidige)
zaanlander
Regel 1: Regel 1:
 ==== Oostergouw ==== ==== Oostergouw ====
  
-{{:​screenshot-2018-1-18_oostergouw_evean.png?​200 |}}De Stichting Verpleeghuizen voor de Zaanstreek, opgericht in 1974 en bestuurd door vertegenwoordigers van de gemeente en van een reeks aanverwante particuliere organisaties,​ exploiteerde rond 1990 twee praktisch ingerichte huizen: de Noordse Balk, geopend in 1968 in Wormerveer en Oostergouw in 1976 te Zaandam. De opdracht was reactivering en revalidatie,​ klinisch en poliklinisch,​ van chronische, meest bejaarde, patiënten en verpleging indien deze elders niet kan geschieden; bovendien niet-specialistische psychogeriatrische verzorging van demente bejaarden. Een eigen transportdienst maakte dagbehandeling van niet opgenomen patiënten mogelijk. Er was een vaste medische staf; alle Zaanse specialisten waren consulent.+{{:​screenshot-2018-1-18_oostergouw_evean.png?​200 |}}De Stichting Verpleeghuizen voor de Zaanstreek, opgericht in 1974 en bestuurd door vertegenwoordigers van de gemeente en van een reeks aanverwante particuliere organisaties,​ exploiteerde rond 1990 twee praktisch ingerichte huizen: de Noordse Balk, geopend in 1968 in Wormerveer en Oostergouw in 1976 te Zaandam. De opdracht was reactivering en revalidatie,​ klinisch en poliklinisch,​ van chronische, meest bejaarde, patiënten en verpleging indien deze elders niet kan geschieden; bovendien niet-specialistische psychogeriatrische verzorging van demente bejaarden. Een eigen transportdienst maakte dagbehandeling van niet-opgenomen patiënten mogelijk. Er was een vaste medische staf; alle Zaanse specialisten waren consulent.
  
 Op 10 november 1961 werd de Stichting Verpleeg- en Rusthuis Zaanstreek-Noord in Wormerveer opgericht. In 1991 bestond deze stichting 30 jaar die vanaf dat moment als Stichting Verpleeghuizen voor de Zaanstreek door het leven ging met ongeveer 1300 medewerkers. Later Zorg Zaanland genoemd waaronder alle Verpleeg- en Rusthuizen uit Zaanstad ressorteerden. In 2010 is voor de naam [[https://​www.evean.nl/​|Evean Zorg]] gekozen die deel uit maakt van het landelijke [[https://​www.espria.nl/​|Espria]]. Op 10 november 1961 werd de Stichting Verpleeg- en Rusthuis Zaanstreek-Noord in Wormerveer opgericht. In 1991 bestond deze stichting 30 jaar die vanaf dat moment als Stichting Verpleeghuizen voor de Zaanstreek door het leven ging met ongeveer 1300 medewerkers. Later Zorg Zaanland genoemd waaronder alle Verpleeg- en Rusthuizen uit Zaanstad ressorteerden. In 2010 is voor de naam [[https://​www.evean.nl/​|Evean Zorg]] gekozen die deel uit maakt van het landelijke [[https://​www.espria.nl/​|Espria]].
-  
  
 Oostergouw telde 124 bedden voor lichamelijk gehandicapten,​ 171 voor geestelijk gestoorden en bovendien 11 plaatsen voor hun dagbehandeling. De gemiddelde verpleegduur bedroeg in 1985 227 dagen, de gemiddelde leeftijd lag tussen de 80 en 83 jaar. Oostergouw telde 124 bedden voor lichamelijk gehandicapten,​ 171 voor geestelijk gestoorden en bovendien 11 plaatsen voor hun dagbehandeling. De gemiddelde verpleegduur bedroeg in 1985 227 dagen, de gemiddelde leeftijd lag tussen de 80 en 83 jaar.
Regel 11: Regel 10:
 Bewoners wordt zorg geboden door een team helpenden, verzorgenden en verpleegkundigen. De specialist ouderengeneeskunde is verantwoordelijk voor de medische zorg. Zo nodig is er specialistische zorg aanwezig, zoals bij reuma, diabetes of kanker. Op verwijzing kunnen bewoners terecht bij de fysiotherapeut,​ de ergotherapeut,​ de logopedist, de diëtist, de psycholoog, de psychomotorisch therapeut, de geestelijk verzorger en de maatschappelijk werker. ​ Bewoners wordt zorg geboden door een team helpenden, verzorgenden en verpleegkundigen. De specialist ouderengeneeskunde is verantwoordelijk voor de medische zorg. Zo nodig is er specialistische zorg aanwezig, zoals bij reuma, diabetes of kanker. Op verwijzing kunnen bewoners terecht bij de fysiotherapeut,​ de ergotherapeut,​ de logopedist, de diëtist, de psycholoog, de psychomotorisch therapeut, de geestelijk verzorger en de maatschappelijk werker. ​
  
 +{{tag>​verpleeghuis revalidatie ouderen}}
  
  • oostergouw.txt
  • Laatst gewijzigd: 2019/03/28 13:11
  • door zaanlander