oosterveld_romijn

Drukinkt-industrie aan de Oostzijde te Zaandam, oorspronkelijk ook verffabriek. De verffabriek Oosterveld en Romijn werd aan het begin van de 20e eeuw opgericht in een voormalige cacaofabriek aan de Oostzijde. Nadat in 1974 de productie van verf werd overgedragen aan Sabel Paulussen bv, legde het bedrijf zich volledig toe op de productie van drukinkt; de naam van het bedrijf werd gewijzigd in O+R Inktchemie.

Het bedrijf, met een vestiging in de VS, ontwikkelde zich, mede door een geheel zelfontwikkeld revolutionair systeem van infrarood-drogende inkten, tot een vooraanstaande producent van inkten voor de hoog- en vlakdruk. Aan inkten worden, afhankelijk van de toegepaste druktechniek en de aard van het te bedrukken materiaal, zeer hoge eisen gesteld. De zeer toegenomen druksnelheid en het in vele gevallen geringe absorptievermogen van de zogenoemde 'drukdrager' (overwegend papiersoorten) vergen een vrijwel ogenblikkelijke droging, terwijl de geringe laagdikte van de opgebrachte inkt een grote kleurkracht noodzakelijk maakt.

Vooral sinds de jaren '60 is een enorme vooruitgang geboekt bij de ontwikkeling van offset-inkten, de offsetdruk werd de meest toegepaste techniek. O+R speelde hierbij een voortrekkersrol en groeide hierdoor van lokale inktfabriek uit tot een modern bedrijf dat ongeveer 40% van de productie exporteert. Bij de vervaardiging van drukinkten worden bindmiddelen, pigmenten en hulpstoffen gemengd en vervolgens nabewerkt op drie walsen of in moderne parelmolens, het zogeheten dispergeren. O & R stelde in de zestiger jaren een kleurenmengboek voor de grafische industrie samen

Sinds 1977 maakte O+R deel uit van het beursgenoteerde Van Wijk & Heringa (industrie, financiën en onroerend goed) die haar industriële groep, bestaande uit Nieaf, Van der Hoorn en Wouda, O+R Inktchemie en Demu, per 1 juli 1980 verkocht aan haar 60-pct-belang Industrieele Maatschappij in Bussum.

In 1988 onderhandelde de Industrieele Maatschappij over de verkoop van O+R Inktchemie aan de Amerikaanse Sun Chemical Corporation de grootste fabrikant van drukinkten en kleurpasta's voor de vervaardiging van drukinkt ter wereld. O+R Inktchemie zal zelfstandig blijven voortbestaan als onderdeel van de Europese organisatie van Sun. Eind april 1988 bereikt Industrieele Maatschappij overeenstemming over de verkoop. O+R Inktchemie bleef zelfstandig voortbestaan als onderdeel van de Europese organisatie van Sun Chemical met een Nederlandse vestiging in Lelystad.

O+R werkt met zelf-ontwikkelde bindmiddelen en beschikt daartoe over een eigen lakstokerij.

Bij het Handelsregister te Lelystad en te Zaandam zijn ter inzage gelegd de stukken als bedoeld in art. 314 lid 1 Boek 2 BW betreffende Sun Chemical Inks B.V., gevestigd te Lelystad, en O + R Inktchemie B.V., gevestigd te Zaandam. Tevens zijn de stukken als bedoeld in art. 314 lid 2 Boek 2 BW ter inzage neergelegd op het kantoor van Sun Chemical Inks B.V. Staalstraat 13 Lelystad en op het kantoor van O + R Inktchemie B.V., Oostzijde 253 Zaandam. Sun Chemical Inks B.V. heeft het voornemen bij bestuursbesluit tot fusie te besluiten.

O & R Holdings B.V. (de „verkrijgende vennootschap“), gevestigd te Zaandam, kantoorhoudende te Rotterdam en Sun Chemical B.V. (de „verdwijnende vennootschap”), gevestigd en kantoorhoudende te Zaandam, kondigen aan dat bij de Handelsregisters te Rotterdam en Zaandam, alsmede ten kantore van de vennootschappen te Rotterdam (Weena 618), Zaandam (Oostzijde 253) en Soest (De Beaufortlaan 28), zijn neergelegd de stukken als bedoeld in Artikel 314, lid 1, respectievelijk lid 2, Boek 2, Burgerlijk Wetboek. Het bestuur van de verkrijgende vennootschap is voornemens tot de fusie met de verdwijnende vennootschap te besluiten op de wijze als bedoeld in Artikel 331, Boek 2, Burgerlijk Wetboek. 22 april 1993

Sun Chemical O+R was lang gevestigd aan de Oostzijde 241-253 en verhuisde in 2004 naar de Rechte Tocht 2, 1507 BZ Zaandam.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/oosterveld_romijn.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:09
  • (Externe bewerking)