oosterweide

Doopsgezind Kindertehuis aan de Oostzijde 240 te Zaandam, ten oosten van de Prins Bernhardbrug. Het herenhuis is gebouwd in 1804, het vorige uit 1744 werd gesloopt omdat het te klein was geworden. Men verkeerde midden in de Franse overheersing, maar er kwam toch een nieuw gebouw door een vrijwillige bijdrage van f 12000, door de leden van de Doopsgezinde Gemeente bijeen gebracht. De rest f 18000,= werd door de diakenen bijgepast.

Het gebouw werd als Weeshuis in gebruik genomen, dat wil zeggen dat de oude mensen die niet meer voor zichzelf konden zorgen er terecht konden. Het echtpaar Van der Vecht zwaaide op Oosterweide de scepter. Op het laatst was er nog maar één wees, een meisje, vader en moeder Van de Vecht hebben haar als hun pleegdochter in huis genomen, zij verhuisden naar de Langestraat.

Het Weeshuis werd daarna verhuurd aan de heer Hartman, hoofd van de School aan de Parkstraat. In 1920 verkocht de Doopsgezinde Gemeente het huis aan de heer Janse, die er een stoomwasserij, genaamd Aurora in vestigde. Daar heeft het huis behoorlijk onder geleden. Aan de achterzijde werd een stoomketelhuis gebouwd en inwendig is er veel aan verknoeid. De heer Oosterveld heeft daarna de ruïne aangekocht en herschapen tot een herenhuis. Slechts korte tijd heeft meneer Oosterveld het mogen bewonen, na zijn overlijden verkocht zijn weduwe het in 1940 aan de gemeente.

Tijdens de bezetting werd de zogenaamde Technische Noodhulp er in ondergebracht. Onmiddellijk na de bevrijding werd het huis in gebruik genomen ter verzorging van kinderen van politieke delinquenten en voogdijkinderen. Helaas moest het gebouw verdwijnen en is in 1968, na een brand, gesloopt voor een bredere verbindingsweg naar de nieuw te bouwen wijken Hoornse- en Pelderveld in het Oostzijderveld en later de A7.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/oosterweide.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/14 13:39
  • door jan