orangisten

Dit is een oude revisie van het document!


In de Patriottentijdplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigPatriottentijd

Periode tussen 1780 en 1787 waarin de republiek der Nederlanden op de rand van een burgeroorlog stond, beëindigd door een inval van de Pruisische troepen, die het stadhouderlijk gezag herstelden. In de Patriottentijd stonden Patriotten en Orangisten tegenover elkaar. De patriotten verweten stadhouder Willem V de slechte situatie in het land. Deze was niet in de laatste plaats ontstaan door de desastreus verlopen
(1780-1787) de ongeorganiseerde partij die streefde naar handhaving van het stadhouderlijk gezag. De orangisten stonden daarbij lijnrecht tegenover de in de Zaanstreek (en ook elders) talrijker patriotten. In onze streek bestond de aanhang voomamelijk uit de minder betaalden; getuige de relletjes die af en toe plaats hadden, waren er naar verhouding veel orangisten in Krommenie, Assendelft en Oostzaan, wellicht ook in Wormer, terwijl ook het Kalf in Zaandam orangistisch heette. De relletjes bestonden overigens minder uit echte opstootjes dan uit kleine pesterijen. zoals het (vaak door drankgebruik aangewakkerde) achtervolgen en aanhouden van gekende patriotten, die dan gedwongen werden orangistische liedjes te zingen of leuzen te roepen. In de Franse tijd nam het aantal orangisten fors toe. eerder als gevolg van de vrijheidsbeperkingen en de toenemende armoede dan van werkelijke liefde voor het Oranjehuis.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/attic/orangisten.1448005434.txt.gz
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/06 17:34
  • (Externe bewerking)