Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
oudheidkamers [2018/04/16 23:18]
zaanlander
oudheidkamers [2018/04/23 01:21] (huidige)
zaanlander [Oostzaan]
Regel 18: Regel 18:
  
 === Oostzaan === === Oostzaan ===
-De Stichting Oudheidkamer Oostzaan is opgericht in 1981. Doel is het bevorderen van de belangstelling in de historie, het volksleven, de handel, de nijverheid, zomede de zeden en gewoonten van de gemeente Oostzaan en haar bevolking. ​+De [[http://​oudheidkameroostzaan.nl/​|Stichting Oudheidkamer Oostzaan]] is opgericht in 1981. Doel is het bevorderen van de belangstelling in de historie, het volksleven, de handel, de nijverheid, zomede de zeden en gewoonten van de gemeente Oostzaan en haar bevolking. ​
  
 Er zijn enkele werkgroepen ingesteld, er verschijnt een mededelingenblad De Jol en er is een begin gemaakt met het bijeenbrengen en catalogiseren van een verzameling. De Stichting ontbeert echter een eigen ruimte, kan daardoor weinig actief zijn en verzandde dientengevolge wel enigszins. Een kleine keuze uit de bijeengebrachte collectie is te zien in een vitrine in het gemeentehuis van Oostzaan. Er zijn enkele werkgroepen ingesteld, er verschijnt een mededelingenblad De Jol en er is een begin gemaakt met het bijeenbrengen en catalogiseren van een verzameling. De Stichting ontbeert echter een eigen ruimte, kan daardoor weinig actief zijn en verzandde dientengevolge wel enigszins. Een kleine keuze uit de bijeengebrachte collectie is te zien in een vitrine in het gemeentehuis van Oostzaan.