padlaan

Verbinding tussen het oude centrum van Krommenie en de Vaartbrug, in 1850 aangelegd bij de bouw van de eerste veerbrug over de Nauernasche Vaartplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigNauernasche Vaart

Kanaal met een lengte van 8,5 kilometer tussen de Tochtsloot bij Westknollendam en Zijkanaal D van het Noordzeekanaal bij Nauerna.

Het kanaal is in 1633 aangelegd. Daarbij is de loop van het doodlopende water 't Twiske gebruikt. Het werd aangelegd om voldoende afwateringsmogelijkheden voor de Schermerboezem te verkrijgen, toen de Schermer werd ingepolderd. Men koos de gemakkelijkste oplossing door gebruik te maken van het al aanwezige Twiske en van de eveneens aanwezige Naue…
. Voordien was er ongeveer op dezelfde plaats een veer naar Wormerveer, dat men vanuit Krommenie via het Wormerveerder pad (een schelpenpad, dat eerder - voor verbreding - 't Padje heette) bereikte. Een zijpad van de hoofdstraat heette vroeger een laan; het weiland langs het Wormerveerder pad werd ook Padlaan genoemd (de naam Padt-laan als landaanduiding werd al in 1665 in de polderlegger van de Banneplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBanne

Zie: Ban (banne) en Bestuur en rechtspraak 1.2.4.
van Westzaanden gebruikt).

Toen de Vaartbrug werd gebouwd is aan de zuidkant van de Padtlaan geheten strook land een nieuwe verbindingsweg gemaakt. Bij de naamsverklaring moet dus beslist niet gedacht worden aan een brede weg met bomen, maar aan de naam van het eerdere weiland. Aan de Wormerveerse kant van de Vaartbrug sluit de Kerkstraat op de Padlaan aan (in de tijd van het veer was dat het Krommenieër pad).

Padlaan in de jaren 70 van de 20e eeuw. Op de voorgrond de Vaartbrug. Foto Archief Henk Dijkman
  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/padlaan.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:02
  • (Externe bewerking)