padvinderij

Vrijetijdsbesteding voor jongeren vanaf 7 jaar, spel en training, hetgeen moet leiden tot zelfredzaamheid binnen de leefgemeenschap en dienstverlening daaraan. De padvinderij is gebaseerd op het boek 'Verkennen door jongens' van Robert Baden Powell, met als strekking: 'de weg door het leven' zoeken en onderzoeken.

In september 1911 werd te Zaandam de eerste padvindersgroep opgericht. Een zekere Cees Bon was na zijn studie uit Engeland teruggekeerd. Daar was hij lid geweest van de Boy Scouts; hij paradeerde door Zaandam in uniform en wekte daarmee belangstelling van jong en oud. Een aantal ouderen verdiepte zich in de beweging en vormde een bestuur. Dat had zijn kern op het kantoor van houthandel Pont, waar stencils werden gemaakt die bij scholen werden uitgedeeld. In het achtergedeelte van Stationsstraat 21 werd het eerste troephuis gevestigd. Het ontstaan van een tweede troep leidde tot verplaatsing naar Valkstraat 2 en nog later naar een pakhuis van Bischoff aan de Stationsstraat.

Er werd aansluiting gezocht bij de Nederlandse Padvindersbeweging. De wet voor de installatie als lid bevatte de tekst: 'Trouw aan God, Koningin en Vaderland'. Dat lag de Zaankanters niet zo en men hernam zelfstandigheid onder de naam Zaanse Padvinders Vereniging. Naast de Nederlandse Padvinders Vereniging ontwikkelden zich ook een meisjesvereniging, het Nederlandse Padvindsters Gilde en twee katholieke organisaties. In 1973 fuseerden de vier organisaties onder de naam Scouting Nederland. Deze ontwikkelingen hadden ook in de Zaanstreek plaats. Zowel vóór als ná de Tweede Wereldoorlog vormden zich groepen op verschillende grondslag. Een aantal verdween ook weer van het toneel, meestal door fusie. De verbondenheid met het Zaanse verleden kwam meermalen tot uiting in de naamgeving van groepen of onderdelen daarvan.

Namen als De Galgenzagers en Jan de Lapper vormen daar voorbeelden van. De namen Claes Compaen, Saencanters, Willem van der Zaan, Pieter Verbrugge en andere bestaan in 1990. De 7 stichtingen omvatten 9 groepen. Zij hadden te samen 54 onderdelen, onderscheiden naar leeftijd en belangstellingssfeer in de vorm van Land- of Waterwerk. Het aantal leden bedroeg in 1990 250 kaderleden, 249 meisjes en 363 jongens.

Medio 2017 zijn twee groepen actief; Scouting Elfregi Zaanstreek en De Watergeuzen.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/padvinderij.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/14 14:14
  • door jan