paltrok

Backlinks

Dit is een lijst van pagina's die terug lijken te wijzen naar de huidige pagina.

 • Abrahams Offerande (Westzaandam)plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigAbrahams Offerande (Westzaandam)

  Houtzaagmolen te Westzaandam, paltrok. De windbrief van de balkenzager werd gegeven in augustus 1689. De molen stond ter hoogte van de tegenwoordige Langestraat. Hij werd gesloopt in 1898.

  westzaandam paltrok balkenzager
 • Abrahams Offerande (Oostzaandam)plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigAbrahams Offerande (Oostzaandam)

  Houtzaagmolen te Oostzaandam, paltrok. De windbrief van de balkenzager werd gegeven in september 1716 aan Abraham Jansz. Drijver. De molen was toen al enige jaren in bedrijf. Hij heeft gestaan ten westen van de Gouw, nabij het Hanenpad en werd in 1755 gesloopt.
 • Balkenzagerplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBalkenzager

  Windmolens tot het zagen van planken en ribben uit boomstammen, als vroegste en lange tijd ook belangrijkste tak van nijverheid in de Zaanstreek. Zoals bekend werd de zagerij met behulp van molens (uitvinding van Cornelis Corneliszoon van Uytgeest) hier het eerst toegepast; voordien werden alle balken, stammen enzovoort met de hand verzaagd. Het totale aantal zaagmolens in de Zaanstreek heeft volgens opgave van
 • Boer, De Gekroondeplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBoer, De Gekroonde

  Houtzaagmolen in Koog aan de Zaan, Paltrok.

  De Windbrief van de balkenzager werd gegeven in juli 1720. In 1738 werd hij afgebroken en vervoerd naar Westzaandam, waar hij werd neergezet ter vervanging van de afgebrande paltrok de Jonge Visser van welke molen hij de naam overnam. Hij heeft gestaan waar tegenwoordig de Machinistenstraat is.
 • Bovenkruierplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBovenkruier

  Molentype. Wordt gekenmerkt door de draaibare kap. In tegenstelling tot de standerdmolen, de wipmolen en de paltrok, wordt bij de bovenkruier niet de gehele molenromp op de wind gedraaid, maar uitsluitend de kap waaraan het wiekenkruis is bevestigd. Hierdoor is een zwaarder geconstrueerde en ruimere molenromp mogelijk, eventueel met vast daarmee verbonden pakhuizen.
 • Floris, de Graafplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigFloris, de Graaf

  Houtzaagmolen te Westzaandam. waarschijnlijk paltrok. De windbrief van de wagenschotzager werd gegeven in juni 1692 aan de weduwe van Floris Jacobsz. De molen heeft gestaan beoosten de Vaart iets zuidelijk van de huidige Parkstraatsloot en is in 1750 gesloopt.
 • Haas, de Witteplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHaas, de Witte

  Houtzaagmolen te Westzaandam, paltrok. Zie: De Witte Ster.

  molen houtzaagmolen
 • Haas, de Grauweplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHaas, de Grauwe

  Houtzaagmolen te Oostzaandam. De eerste vermelding dateert uit 1684. Het is niet bekend of hij balken- of wagenschotzager, en paltrok of bovenkruier was. De molen stond aan de Zaan, ten zuiden en op enige afstand van het Konijnenpad, en was in 1693 reeds verdwenen.
 • Hert, Hetplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHert, Het

  Houtzaagmolen in Westzaandam, Paltrok. De enige vermelding van de, vermoedelijke, wagenschotzager dateert uit 1703. Verdere gegevens ontbreken.

  molen houtzaagmolen
 • Houtzaagmolensplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHoutzaagmolens

  Zie:

  * Houtzagerij * Balkenzager * Houthandel * Juffertje, het * Molenindustrie * Paltrok * Dirk Sybrandsz * Cornelis Cornelisz. van Uytgeest * Wagenschotzagerij
 • Houtzagerijplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHoutzagerij

  Het zagen van hout in Houtzaagmolens en later in stoomhoutzagerijen. De Zaanse familiebedrijven in het houtvak hielden zich zowel met de handelskant als met de zagerij bezig; de ontwikkeling van de Zaanse houtzagerij is daardoor niet los te zien van de Zaanse
 • Kalf, het Bonteplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigKalf, het Bonte

  Houtzaagmolen te Westzaandam, paltrok. De eerste vermelding van de wagenschotzager dateert waarschijnlijk uit 1684. De standplaats is niet bekend. De molen werd vóór 1752 gesloopt.

  molen houtzaagmolen paltrok zaandam
 • Karpertje, hetplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigKarpertje, het

  Houtzaagmolen in Westzaandam, paltrok.

  De windbrief van deze lat- en veerzager werd gegeven op 28 april 1712. Op zijn plaats stond eerder de gelijknamige mosterdmolen. De molen is vermoedelijk in 1801, of kort daarna, gesloopt. Hij stond ten oosten van de Watering en is een eenling onder zijn soortgenoten. Paltrok-veerzagers kwamen verder niet voor.
 • Keizerin, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigKeizerin, de

  Houtzaagmolen in Westzaan, paltrok.

  De windbrief van de wagenschotzager werd gegeven in december 1671. De molen stond ten westen van de weg, nabij de dijk, en kwam in 1774 in slopershanden.

  houtzaagmolen westzaan paltrok
 • Liefde, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigLiefde, de

  Houtzaagmolen te Westzaandam, paltrok, ook De Hamburg genoemd. De windbrief van de wagenschotzager werd gegeven in juni 1676. Hij heeft waarschijnlijk gestaan ten oosten van en nabij de tegenwoordige spoorlijn, en kwam in 1827 in slopershanden.

  molen houtzaagmolen paltrok
 • Liefde, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigLiefde, de

  Houtzaagmolen te Westzaandam, paltrok. De windbrief van de vermoedelijke balkenzager werd gegeven in juli 1726. Hij heeft vermoedelijk gestaan nabij de Hogendijk en werd na 1741 gesloopt.

  molen houtzaagmolen
 • Locomotief, Deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigLocomotief, De

  Houtzaagmolen in Koog aan de Zaan, paltrok, ook De Look genoemd.

  De balkenzager werd in 1869 gebouwd, ter vervanging van de bij de aanleg van de spoorlijn gesloopte paltrok De Groene Jager. In 1904 werd hij van zijn standplaats op de hoek van de tegenwoordige Parallelweg en de Hyacintstraat afgebroken en vervoerd naar Oostzaandam, waar hij werd herbouwd op de plaats van de verbrande paltrok
 • Onderkruierplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigOnderkruier

  Soms gebruikte aanduiding van molentypen waarvan bij het op de wind zetten de gehele molenromp wordt gedraaid ('gekruid', Zaans: 'verkroden'). De naam onderkruier ontstond om de tegenstelling aan te geven met de bovenkruier, dat in de Zaanstreek het meest gangbare type werd en waarvan alleen de kap met het wiekenkruis wordt gekruid. Tot de onderkruiers wordt in de eerste plaats de
 • Raven, de Zwarteplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigRaven, de Zwarte

  Houtzaagmolen te Oostzaandam, paltrok, zie: De Vergulde Raven.
 • Schipper Gzn nv, Houthandel P.plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigSchipper Gzn nv, Houthandel P.

  Tot 1970 zelfstandige houthandel te Zaandam, daarna gefuseerd met Houthandel Donker te Zaandijk. Houthandel Schipper werd opgericht in januari 1887 door P. Schipper Gzn. Twee jaar tevoren had hij de paltrokmolen De Wildeboer gekocht, waarin hij in 1887 zelfstandig begon te zagen (eerder had hij samengewerkt met houthandelaar Couwenhoven). Zijn zoon W. Schipper kwam in 1891 in de zaak en werd in 1898 gelijkwaardig compagnon.
 • Snoek, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigSnoek, de

  Houtzaagmolen te Oostzaandam, Paltrok. De eerste vermelding dateert uit januari 1711. De molen heeft gestaan aan en ten noorden van de Pantepadsloot. ten oosten en nabij de Gouw, en werd gesloopt na 1828.
 • Ster, de Verguldeplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigSter, de Vergulde

  Houtzaagmolen te Westzaandam, paltrok. De windbrief van de wagenschotzager werd gegeven in januari 1700. Hij heeft gestaan ten noorden van de tegenwoordige Parkstraat, bij de brug over de Vaart, en werd in 1888 gesloopt.
 • Tarwe-akker, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigTarwe-akker, de

  Houtzaagmolen te Westzaandam, paltrok. De wagenschotzager, en later balkenzager, werd gebouwd in 1726. Hij heeft gestaan aan en ten oosten van de Zuiderwatering, en werd in 1902 gesloopt.
 • Vaandel, Hetplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigVaandel, Het

  Houtzaagmolen in Oostzaandam. Paltrok. Zie De Notenboom.
 • Valk (Oostzaandam), Deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigValk (Oostzaandam), De

  1727-1794

  Houtzaagmolen in Oostzaandam, paltrok. De eerste vermelding van de balkenzager dateert uit 1727. Hij stond aan en ten westen van de Gouw, iets ten noorden van het Molenpad. De molen werd gesloopt in 1794.

  molen houtzaagmolen paltrok
 • Valk, De Blauwe.plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigValk, De Blauwe.

  Houtzaagmolen in Westzaandam, paltrok. De balkenzager bestond vermoedelijk al voor 1694. De molen stond ten westen van het tegenwoordige NS-station. Zijn sloopjaar is niet bekend.
 • Veldpaap, Deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigVeldpaap, De

  Houtzaagmolen in Oostzaandam, paltrok. De eerste vermelding van de balkenzager dateert uit 1711. Hij heeft gestaan ten westen van de Gouw, achter het Kramerspad. Hij kwam in 1746 in slopershanden.
 • Veldvlieger, Deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigVeldvlieger, De

  Houtzaagmolen in Oostzaandam, Paltrok.

  De Windbrief van de balkenzager, oorspronkelijk wagenschotzager, werd gegeven in september 1663. De molen stond aan en ten westen van De Gouw, De achter het Molenpad. Hij werd in de jaren zeventig van de 19e eeuw gesloopt en vervangen door een gelijknamige stoomhoutzagerij.
 • Verdolven, Hetplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigVerdolven, Het

  Houtzaagmolen in Westzaandam, Paltrok. De Windbrief van de wagenschotzager werd gegeven in augustus 1725. De molen stond op enige afstand van de Westzijde, zuidelijk van de huidige Vincent van Goghweg. De molen werd kort na januari 1750 gesloopt.
 • Vering, Deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigVering, De

  Houtzaagmolen in Koog, vermoedelijk Paltrok. De Windbrief werd gegeven in april 1641. Hij heeft gestaan aan het Relkenpad en kwam in juli 1670 in slopershanden.
 • Viskoper, De Jongeplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigViskoper, De Jonge

  Houtzaagmolen in Westzaandam, Paltrok, ook Het Vissie genoemd.

  De Windbrief van de balkenzager werd gegeven in juni 1670. De molen stond aan en ten westen van de Vaart, en werd gesloopt in 1888.
 • Visser, Deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigVisser, De

  Houtzaagmolen in Oostzaandam, Paltrok. De enige vermelding van de balkenzager dateert uit augustus 1728. Verdere gegevens ontbreken.
 • Visser, Deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigVisser, De

  Houtzaagmolen in Westzaandam, paltrok. De enige vermeldingen dateren uit 1728 en 1731. Verdere gegevens ontbreken.
 • Visser, Deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigVisser, De

  Houtzaagmolen in Westzaan, Paltrok.

  De windbrief van de balkenzager werd gegeven in september 1690 aan de weduwe van Dirk Arisse Visser. De molen stond ten westen van het Zuideinde bij de Kleine Braak en ging in 1749 door brand verloren.
 • Visser, De Jongeplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigVisser, De Jonge

  Houtzaagmolen in Westzaan, Paltrok.

  De Windbrief van de wagenschotzager werd gegeven in september 1700 aan Aris Dirkz. Visser. De molen stond ten westen van het dorp, bij de Kleine Braak, en werd gesloopt in 1807.
 • Visser, De Jongeplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigVisser, De Jonge

  Houtzaagmolen in Westzaandam, Paltrok.

  De Windbrief van de wagenschotzager en later balkenzager, werd gegeven in juli 1722. De molen werd in augustus 1738 door brand verwoest, waarna de in Koog aan de Zaan afgebroken molen De Gekroonde Boer op zijn plaats werd neergezet. De molen stond nabij en ten westen van De Watering en kwam in januari 1760 in slopershanden.
 • Visser, De Nieuweplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigVisser, De Nieuwe

  Houtzaagmolen in Westzaan, Paltrok.

  De Windbrief van de vermoedelijke wagenschotzager werd gegeven in augustus 1725 aan Dirk Arisz. Visser. De molen is kort na 1749 gesloopt. Hij stond ten oosten van het Zuideinde.

  molen houtzaagmolen
 • Visser, De Oudeplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigVisser, De Oude

  Houtzaagmolen in Westzaan, Paltrok.

  De Windbrief van de wagenschotzager werd gegeven in oktober 1716 aan Claas Dirksz. Visser. De molen stond ten westen van het dorp, nabij de dijk en werd in 1902 gesloopt.

  molen houtzaagmolen
 • Visserij, De Groenlandseplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigVisserij, De Groenlandse

  Houtzaagmolen in Westzaandam, Paltrok, ook de Groenland genoemd.

  De Windbrief van de Balkenzager werd gegeven in september 1717. De molen stond nabij de tegenwoordige straat Groenland, en werd gesloopt in 1894.
 • Visserman, Deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigVisserman, De

  Houtzaagmolen in Oostzaandam, Paltrok, ook De Drijver genoemd.

  De eerste vermelding van de Balkenzager dateert uit 1690. De molen stond nabij het Hanenpad. En werd in 1764 gesloopt.
 • Vissie, Hetplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigVissie, Het

  Houtzaagmolen in Westzaandam, Paltrok. Zie De Jonge Viskoper, De Jonge.
 • Vosje, hetplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigVosje, het

  Houtzaagmolen te Westzaandam. Paltrok, zie: De Vos, de
 • Wagenschotzagerijplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigWagenschotzagerij

  Onderdeel van de houtzagerij, waarbij men zich toelegde op het zagen van wagenschot, een fijn soort eikehout dat werd gebruikt als wandbekleding in interieurs. Ook wagenmakers gebruikten wagenschot, maar de naam is mogelijk een verbastering van “weeg' ('wand'). Wagenschotzagerij werd uitgevoerd in
 • Westzaanplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigWestzaan

  Westzaan was van 1811 tot 1974 een zelfstandige gemeente, daarna de naar inwonertal kleinste deelgemeente van Zaanstad. Westzaan was het hoofddorp van de eerdere Banne van Westzaan als zodanig een van de oudere nederzettingen in de streek en zelfs het moederdorp van de westelijk aan de Zaan gelegen, later tot Zaanstad verenigde gemeenten (West-)Zaandam, Koog, Zaandijk en Wormerveer.
 • Wildeman, de Rodeplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigWildeman, de Rode

  Houtzaagmolen te Westzaandam, Paltrok. De eerste vermelding van de Balkenzager is uit 1729. Hij heeft gestaan ten westen van de tegenwoordige spoorlijn, dicht bij de Westzanerdijk, en werd omstreeks 1880 gesloopt om plaats te maken voor de stoomhoutzagerij De Ladder Jacobs, die in 1919 door brand werd verwoest.
 • Zalm, De Verguldeplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigZalm, De Vergulde

  Houtzaagmolen in Westzaandam, Paltrok. De eerste vermelding van de balkenzager dateert uit 1695. Hij heeft gestaan aan het Rustenburg. dicht bij de Hogendijk. De molen werd gesloopt in 1896.
 • Zalmen, de Drieplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigZalmen, de Drie

  Houtzaagmolen in Oostzaandam, Paltrok. De Windbrief werd gegeven in oktober 1686. Hij heeft gestaan achter het Prinsenpad. De molen werd in 1751 of 1752 gesloopt.
 • Zonnewijzer, Deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigZonnewijzer, De

  Houtzaagmolen in Westzaandam, Paltrok.

  De eerste vermelding van de wagenschotzager dateert uit 1707. Verdere gegevens ontbreken.
 • Zwaan, De Jongeplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigZwaan, De Jonge

  Houtzaagmolen in Westzaan, Paltrok. Zie De Zaagmolen, De
 • Zwarte Moriaan, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigZwarte Moriaan, de

  Houtzaagmolen in Westzaandam. Paltrok, ook De Preker genoemd.

  De eerste vermelding van de wagenschotzager dateert uit 1726. Hij heeft gestaan ten westen van de Vaart, ter hoogte van de tegenwoordige Oranjestraat en kwam in 1762 in slopershanden. Zijn bijnaam De Preker kreeg hij toen Claes Claesz. Stoffels, leraar bij de
 • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/paltrok.txt
 • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:07
 • (Externe bewerking)