Oliemolen te Koog, in eigendom van Vereniging de Zaansche Molen. De windbriefplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigWindbrief

Akte van vergunning tot het bouwen van een windmolen, waarin voorts de bepalingen omtrent het Windrecht waren geregeld.

Windbrieven waren een vereiste voor het bouwen van een molen. Desondanks zijn niet van alle bekende molens ook de windbrieven bekend. Deze zijn vermoedelijk verloren geraakt. In een aantal gevallen was de windbrief van jongere datum dan de molen zelf. De oudst bekende windbrieven met betrekking op de Zaanstreek dateren uit de 16e eeuw.
werd gegeven in oktober 1620. Hij werd gebouwd als wipmolen; in 1751 werd deze vervangen door een achtkante bovenkruierplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBovenkruier

Molentype. Wordt gekenmerkt door de draaibare kap. In tegenstelling tot de standerdmolen, de wipmolen en de paltrok, wordt bij de bovenkruier niet de gehele molenromp op de wind gedraaid, maar uitsluitend de kap waaraan het wiekenkruis is bevestigd. Hierdoor is een zwaarder geconstrueerde en ruimere molenromp mogelijk, eventueel met vast daarmee verbonden pakhuizen.
. Oorspronkelijk had deze een met hout beklede kap, deze werd vervangen door rietbedekking nadat de molen in maart 1876 door storm zwaar was beschadigd. In november 1903 werd de molen opnieuw door storm beschadigd.

In november 1792, juni 1915 en november 1922 werden beginnende branden in de molen tijdig geblust. In september 1926 brak de as van de molen, maar de roeden vielen niet naar beneden. Herstel volgde. De molen maalde toen al geruime tijd cacao-afval. Na een stilstand van ongeveer tien jaar, in welke periode de molen ernstig in verval raakte, werd hij in 1939 eigendom van Vereniging de Zaansche Molen, die hem grondig liet restaureren. Molen Het Pink stond tot 1940 in het open veld aan de Weelslootplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigWeelsloot

Sloot tussen Koog en Westzaan. De brede sloot liep iets zuidelijk van en evenwijdig aan de Koger sluissloot en kwam via de Westzanersluis uit op de Nauernasche Vaart.

IJsclub Westzaan hield op de Weelsloot (nationale) korte baanwedstrijden en
. Sindsdien staat de molen aan de Pinkstraat, die zijn naam aan deze molen dankt (de Kieftstraat, waarmee de Pinkstraat een letter T vormt, aan molen De Kieft). Tot 1989 bood molen Het Pink onderdak aan het Molenpanorama dat Frans Marsplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigMars, Frans

Zaandam 22 februari 1903 - Wormerveer 26 mei 1973 Frans Mars (rechts) geflankeerd door zijn vriend Pieter Boorsma Beeldend kunstenaar, onderwijzer te Wormerveer, heemkunde-ambtenaar van Zaandam en belangrijk initiatiefnemer tot behoud van het streekeigen. Frans Mars bekwaamde zich van 1923 tot 1928 in de schilderkunst met lessen van de Vlaming Arthur Verbeeck. Hoewel hij zich tot een bekwaam, in impressionistische trant werkend. vakman ontwikkelde, koos hij voor het onderwijs. In 19…
(1903-1973) tussen 1944 en 1947 schilderde, dat daarna naar het Molenmuseumplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigMolenmuseum

Museum, sinds 1928 gevestigd in Koog aan de Zaan. Het museum is eigendom van Vereniging De Zaansche Molen en bevat een permanente tentoonstelling van molenreplica's en -attributen alsmede (sinds 1989) het Molendiorama van Frans Mars. Voorts worden er wisselende tentoonstellingen gehouden, overigens niet alleen over molens.
verhuisd werd.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/pink.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:09
  • (Externe bewerking)