Zaandam, 14 april 1921, Zaandam, 28 juni 1991

Raadslid voor de CPN te Zaandam en Zaanstad, met een lange staat van dienst. Timmerman Marcus Plooijer sloot zich in 1941 aan bij de illegale CPN; voordien was hij lid geweest van de Arbeiders Jeugd Centraleplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigArbeiders Jeugd Centrale (AJC)

Zelfstandige jeugdbeweging, opgericht door de SDAP, met financiële steun van het NVV. Direct na de oprichting van de landelijke AJC, in maart 1918, werden er in de Zaanstreek afdelingen opgericht en werden leden van de Jeugd Centrale actief, aanvankelijk onder toezicht en met hulp van het NVV en de SDAP, en later meer en meer als zelfstandige jeugdbeweging. Er ontstonden twee Zaanse afdelingen. In het café van Klein te Assendelft werd de afdeling Noord opgericht,…
en de Bouwersbond NVV. Na het oprollen van de plaatselijke CPN in november 1943 dook hij onder; de rest van de oorlog bracht hij in Zuid-Holland door.

Na de oorlog werd hij districtsbestuurder en nam hij zitting in het Adviesbureau van zijn partij (1950-1980). In 1956, na het aftreden van zijn vader Marcus Plooijer srplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigPlooijer sr, Marcus

(Zaandam, 1885-1971)

Vakbondsbestuurder raadslid en wethouder te Zaandam. Marcus Plooijer werd op jonge leeftijd lid van de Timmerliedenbond en de SDAP. Vanaf 1910 bekleedde hij op plaatselijk niveau een aantal bestuursfuncties. In 1931 kwam hij in de Zaandamse gemeenteraad; daar bleef hij lid van tot deze in 1941 door de Duitsers werd ontbonden. In de oorlog speelde de familie Plooijer een rol in de actieve hulp aan joodse burgers.
, kreeg hij een raadszetel te Zaandam. Eerder was dat niet mogelijk; familieleden mochten niet gelijktijdig in dezelfde raad zitting hebben. Plooijer bleef in de raad tot de samenvoeging in 1974; daarna zat hij tot 1986 in de raad van Zaanstad. Plooijer was voorzitter van de raad van commissarissen van Zaandams Volkshuisvesting; bij zijn afscheid werd hij tot erelid benoemd. Hij is drager van het Verzetskruis.

Lees ook:Marcus Plooijer maakt zich zorgen: Verlies linkse meerderheid zou ramp voor Zaanstad zijn (1981)

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/plooijer_marcus_zoon.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:03
  • (Externe bewerking)