postkantoor_aan_de_dam

De bouw van het Postkantoor aan de Dam nam bijna drie jaar in beslag. Met het project, begeleid door de Rijksgebouwendienst ging veel tijd gemoeid met het heien van de 164 palen, elk met een lengte van 24 meter, alle rustend op de zandlaag. Volgens ambtenaar C.H. Haket was het voor het eerst dat er van deze lange palen in Zaandam gebruikt werden.

Het postkantoor, ontworpen door rijksbouwmeester ir. Kees Bremerplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBremer, Gustav Cornelis (Kees) ir

Rotterdam, 7 juli 1880 - Arnhem, 14 augustus 1949

ir. Gustav Cornelis Bremer, Rijksbouwmeester bij de Rijksgebouwendienst, bouwde in 1920 het postkantoor op de Dam te Zaandam, nadat het eerdere gebouw van de posterijen uit 1912 ter plaatse door verzakking van de fundering moest worden afgebroken.
, werd in 1930 geopend. Vanaf 1910 stond er een postkantoor dat wegens verzakking en instortingsgevaar al in 1925 werd afgebroken. Het gesloopte en het nieuwe postkantoor hadden uiterlijk weinig overeenkomsten. Het gesloopte gebouw had klassieke trapgeveltjes, het nieuwe pand was strak van vormgeving. Niet iedereen was daarvan gecharmeerd. Zo schreef De Zaanlander in juni 1929: ,,Het nieuwe Post- en Telegraafkantoor te Zaandam nadert zijn voltooiing. Wij kijken er het moois niet van af. 't Is modern!''

De huidige Dam vormde een eeuw geleden een havenkom waar schepen op vracht lagen te wachten. De verbinding van de Hogendijk met de Westzijde was slechts een smalle strook, pal langs het water. In 1909 besloot het gemeentebestuur de havenkom te dempen waarvan de kosten werden geraamd op 100.000 gulden. Het karwei werd gegund aan Laurens de Groot uit Brussel wiens werkwijze achteraf een ramp bleek. Bij het dempen werd het zand in het water gekieperd zonder de aanwezige bagger op de bodem weg te zuigen. De mix van zand en bagger had tot gevolg dat de grond bleef werken. Toch besloot men op die weke ondergrond te gaan bouwen. Nadat ook nog eens te korte palen werden gebruikt, ging het goed mis. Het fraaie postkantoor met trapgevels en de winkelpanden aan de zuidzijde begonnen al na een paar jaar te verzakken.

Wegens instortingsgevaar moest het kantoor weer worden afgebroken. Na het sloopwerk werd er opnieuw geheid, dit keer met langere palen en zo kreeg Zaandam in 1930 voor de tweede keer in korte tijd een nieuw postkantoor, beter bestand tegen de tand des tijds. Het staat er als een huis. Als postkantoor fungeer het gebouw al sinds 2010 niet meer. Eerder al vestigde restaurant The Mail Company zich in een deel van het gebouw, evenals uitgaansgelegenheid 7eVenue, dat op de bovenverdieping zetelt.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/postkantoor_aan_de_dam.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:05
  • (Externe bewerking)