Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Laatste revisie Beide kanten volgende revisie
postkantoor_aan_de_dam [2019/02/13 13:56]
zaanlander aangemaakt
postkantoor_aan_de_dam [2019/02/13 16:10]
zaanlander
Regel 7: Regel 7:
 De huidige Dam vormde een eeuw geleden een havenkom waar schepen op vracht lagen te wachten. De verbinding van de Hogendijk met de Westzijde was slechts een smalle strook, pal langs het water. In 1909 besloot het gemeentebestuur de havenkom te dempen waarvan de kosten werden geraamd op 100.000 gulden. Het karwei werd gegund aan Laurens de Groot uit Brussel wiens werkwijze achteraf een ramp bleek. Bij het dempen werd het zand in het water gekieperd zonder de vele bagger op de bodem weg te zuigen. De mix van zand en bagger had tot gevolg dat de grond bleef werken. Toch besloot men op die weke ondergrond te gaan bouwen. Nadat ook nog eens te korte palen werden gebruikt, ging het goed mis. Het fraaie postkantoor met trapgevels en de winkelpanden aan de zuidzijde begonnen al na een paar jaar te verzakken. ​ De huidige Dam vormde een eeuw geleden een havenkom waar schepen op vracht lagen te wachten. De verbinding van de Hogendijk met de Westzijde was slechts een smalle strook, pal langs het water. In 1909 besloot het gemeentebestuur de havenkom te dempen waarvan de kosten werden geraamd op 100.000 gulden. Het karwei werd gegund aan Laurens de Groot uit Brussel wiens werkwijze achteraf een ramp bleek. Bij het dempen werd het zand in het water gekieperd zonder de vele bagger op de bodem weg te zuigen. De mix van zand en bagger had tot gevolg dat de grond bleef werken. Toch besloot men op die weke ondergrond te gaan bouwen. Nadat ook nog eens te korte palen werden gebruikt, ging het goed mis. Het fraaie postkantoor met trapgevels en de winkelpanden aan de zuidzijde begonnen al na een paar jaar te verzakken. ​
  
-Wegens instortingsgevaar moest het kantoor weer worden afgebroken. Na het sloopwerk ​begon men vrolijk opnieuw. Er werd opnieuw geheid, dit keer met langere palen en zo kreeg Zaandam in 1930 voor de tweede keer in korte tijd een nieuw postkantoor. Dit postkantoor bleek beter bestand tegen de tand des tijds. Het staat er als een huis. De functie ​postkantoor ​heeft het gebouw sinds 2010 niet meer. Het kreeg een nieuwe, nog onbekende bestemming. Eerder al vestigde restaurant The Mail Company zich in een deel van het gebouw, evenals uitgaansgelegenheid 7eVenue, dat op de bovenverdieping zetelt.+Wegens instortingsgevaar moest het kantoor weer worden afgebroken. Na het sloopwerk werd er opnieuw geheid, dit keer met langere palen en zo kreeg Zaandam in 1930 voor de tweede keer in korte tijd een nieuw postkantoorbeter bestand tegen de tand des tijds. Het staat er als een huis. Als postkantoor ​fungeer ​het gebouw ​al sinds 2010 niet meer. Eerder al vestigde restaurant The Mail Company zich in een deel van het gebouw, evenals uitgaansgelegenheid 7eVenue, dat op de bovenverdieping zetelt.
  
  
  • postkantoor_aan_de_dam.txt
  • Laatst gewijzigd: 2019/02/13 16:13
  • door zaanlander