Dit is een oude revisie van het document!


Wormerveer, 16 juli 1821 - Amsterdam, 10 januari 1902

Adrianus Prins, doopsgezind, graanhandelaar te Wormerveer, als koopman actief in Amsterdam en was daar later ook gemeenteraadslid. Provinciale Statenlid van Noord-Holland, van 1868 tot 1871 voor het kiesdistrict Zaandam. Als liberaal Eerste Kamerlid tot tweemaal toe behartiger van de Noord-Hollandse handelsbelangen. Sprak daar hoofdzakelijk over accijnzen, wetgeving over suiker en handelsaangelegenheden. Prins was omstreeks 1868 lid van de Kamer van Koophandel van Zaanland.

Voorts was hij enige jaren president-commissaris van het dagblad De Amsterdammer en lid en voorzitter van de Raad van toezicht van de Amsterdamse Bank.

Adrianus Prins was in de handelswereld en speciaal in de graanhandel een algemeen bekende figuur, om zijn grote zakenkennis, zijn buitengewone werkkracht en zijn innemende vriendelijkheid bij iedereen geacht en bemind. Zijn helder inzicht in financiële en handelszaken bracht hem al spoedig in verschillende betrekkingen, die hij steeds met lust en ijver waarnam.

Prins werd in 1894 geridderd in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

  • prins_adrianus.1514927295.txt.gz
  • Laatst gewijzigd: 2018/01/02 22:08
  • door zaanlander