prins_klaas

(1870-1955)

Bestuurslid van de Bootwerkersvereniging Eensgezindheid (de eerste sterke vakorganisatie in de Zaanstreek), van de Nederlandse Scheeps- en Bootwerkersbond (NS en BB), van het Plaatselijk Arbeids Secretariaat (PAS), mede-oprichter en lid van het eerste bestuur van de Zaanse Bestuurders Bond (ZBB), tweede socialistische raadslid te Zaandam, wethouder te Zaandam voor de SDAP, Statenlid van Noord-Holland.
Zie ook: Vakverenigingen en Socialisme 3.2. en 4.3.

Klaas Prins, bootwerker van beroep, speelde vanaf 1897 tot de Tweede Wereldoorlog een vooraanstaande rol in de Bootwerkersvereniging Eensgezindheid; enige malen was hij voorzitter van de vakvereniging. Hij speelde een belangrijke rol in discussies over aansluiting van Eensgezindheid bij het Plaatselijk Arbeids Secretariaat, danwel bij de Zaanse Bestuurders Bond. Mede door Prins` invloed koos Eensgezindheid voor aansluiting bij de moderne bonden. Prins stond bekend als een goed onderhandelaar, mede daardoor werd Eensgezindheid vroeg een sterke bond en gingen de bootwerkers tot de arbeiderselite behoren. Prins was een van de belangrijke voorvechters van een eigen gebouw van de bond, in 1904 kwam Ons Huis tot stand. In 1899 moest Prins (tijdelijk) terugtreden als voorzitter van Eensgezindheid, toen hij bestuurslid werd van de Nederlandse Scheeps- en Bootwerkers Bond. Van 1902 tot 1905 zat hij namens Eensgezindheid in het bestuur van het Plaatselijk Arbeids Secretariaat. Als voorstander van de moderne bonden was hij daar een wat vreemde eend in de bijt; in 1906 was hij een der oprichters van de Zaanse Bestuurders Bond.

In 1907 kwam Prins voor de SDAP bij tussentijdse verkiezingen in de gemeenteraad voor de SDAP. Hij zou raadslid blijven tot in 1939, zij het niet onafgebroken voor de sociaal-democratische partij: toen hij als fractievoorzitter werd gepasseerd voor een wethouderspost was hij zo ontstemd dat hij bij de volgende verkiezingen met een eigen lijst deelnam, die twee raadszetels behaalde (1923). Door de SDAP werd hem bij de volgende verkiezingen het lijsttrekkerschap aangeboden, in 1927 werd hij wethouder voor deze partij, hetgeen hij tot 1939 bleef. Bij de verkiezingen van 1939 wilde hij zijn naam niet langer op de SDAP-lijst geplaatst zien. In eigen kring was hem verweten dat hij ten koste van alles (met name het uitvoeren van de door het kabinet-Colijn opgelegde versoberingsmaatregelen) aan zijn wethouderszetel vast hield, terwijl voorts verhalen de ronde deden dat hij financieel voordeel had gehad bij de aankoop van bouwgronden door de gemeente. Tijdens de oorlog sloot hij zich aan bij de door NSB-er Rost van Tonningen opgezette 'Socialistische Werkgemeenschap`. Na de oorlog werd hij aanvankelijk als lid van de SDAP geweigerd, na een herhaald verzoek liet men hem toch toe.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/prins_klaas.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:05
  • (Externe bewerking)