quack

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
Volgende revisie
Vorige revisie
quack [2017/06/22 18:09]
jan ↷ Links aangepast vanwege een verplaatsing
quack [2020/09/07 12:05] (huidige)
Regel 1: Regel 1:
 ==== Quack, J. de ==== ==== Quack, J. de ====
 [{{:quack.jpg |Commissaris van politie J de Quack, Zaandam }}]Commissaris van de politie te [{{:quack.jpg |Commissaris van politie J de Quack, Zaandam }}]Commissaris van de politie te
-Zaandam tijdens de [[opstand|Opstand van 1813]]. In navolging van [[honig_jacob_janszoon_jr|Jacob Honig Jsz. Jr.]] zijn de meeste historici nogal lovend over De Quack. Hierbij moet de omstandigheid dat Honig alle gegevens uit De Quack's eigen mond heeft vernomen, in ogenschouw worden genomen. Na de opstand van 1813 moest De Quack de onderzoekers van de opstand alles vertellen wat hij wist. Hij gaf hun daarbij slechts drie namen, van personen die zij al kenden. +Zaandam tijdens de [[opstand_1813|Opstand van 1813]]. In navolging van [[honig_jacob_janszoon_jr|Jacob Honig Jsz. Jr.]] zijn de meeste historici nogal lovend over De Quack. Hierbij moet de omstandigheid dat Honig alle gegevens uit De Quack's eigen mond heeft vernomen, in ogenschouw worden genomen. Na de opstand van 1813 moest De Quack de onderzoekers van de opstand alles vertellen wat hij wist. Hij gaf hun daarbij slechts drie namen, van personen die zij al kenden. 
  
-Ter verdediging van zichzelf gaf De Quack aan dat hij nog maar een week in Zaandam was gestationeerd. Al hetgeen hij ter verdediging van de beschuldigden aandroeg, werd van tafel geveegd. De beschuldigden Rek, Eydenberg en De Vries vroegen De Quack als hun verdediger in het proces; dit werd echter niet toegestaan. Bij de ophef tijdens de loting voor het Nederlandse leger in 1814 probeerde De Quack de gemoederen tot rust te brengen. Die rust keerde pas weer na de aftocht van [[gobel|maire Göbel]]. De oproerkraaiers werden door De Quack gearresteerd.+Ter verdediging van zichzelf gaf De Quack aan dat hij nog maar een week in Zaandam was gestationeerd. Al hetgeen hij ter verdediging van de beschuldigden aandroeg, werd van tafel geveegd. De beschuldigden Rek, Eydenberg en De Vries vroegen De Quack als hun verdediger in het proces; dit werd echter niet toegestaan. Bij de ophef tijdens de loting voor het Nederlandse leger in 1814 probeerde De Quack de gemoederen tot rust te brengen. Die rust keerde pas weer na de aftocht van [[gobel_hendrik_christiaan|maire Göbel]]. De oproerkraaiers werden door De Quack gearresteerd.
  
 Later speelde De Quack een rol in de Maatschappij van Weldadigheid. Later speelde De Quack een rol in de Maatschappij van Weldadigheid.
  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/attic/quack.1498147752.txt.gz
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/06 17:49
  • (Externe bewerking)