Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
raadhuis_jisp [2018/09/07 14:09]
kelvin
raadhuis_jisp [2018/09/07 14:17] (huidige)
kelvin
Regel 7: Regel 7:
 Er werd een oproep tot restauratie geplaatst in het Bouwkundig Weekblad, warm aanbevolen door diverse Oudheidkundige of historische verenigingen in den lande. Op 31 oktober 1903 was er f 6800 bijeengebracht en de ontbrekende f 1450 kwam er ook en zo kon men onder de bekwame leiding van J.F. Frowein, architect te 's Gravenhage, aan de slag. De aannemer was de fa. Stam uit Wormerveer. In 1952 werd er een post op de begroting gezet van f 800 ter bestrijding van de houtworm. Er werd een oproep tot restauratie geplaatst in het Bouwkundig Weekblad, warm aanbevolen door diverse Oudheidkundige of historische verenigingen in den lande. Op 31 oktober 1903 was er f 6800 bijeengebracht en de ontbrekende f 1450 kwam er ook en zo kon men onder de bekwame leiding van J.F. Frowein, architect te 's Gravenhage, aan de slag. De aannemer was de fa. Stam uit Wormerveer. In 1952 werd er een post op de begroting gezet van f 800 ter bestrijding van de houtworm.
  
-Op 29 februari 1956 opperde men het plan om te restaureren. De gemeente moest 20.000 opbrengen en het Rijk de rest. Doch in 1959 was dit  nog niet rond. In 1962 besloot men toch het gebouw opnieuw te restaureren. Op 21 december 1962 werden de restauratiekosten geraamd op 56.080 door architect H.F. Rappange uit Amsterdam.+Op 29 februari 1956 opperde men het plan om te restaureren. De gemeente moest ƒ20.000 opbrengen en het Rijk de rest. Doch in 1959 was dit  nog niet rond. In 1962 besloot men toch het gebouw opnieuw te restaureren. Op 21 december 1962 werden de restauratiekosten geraamd op ƒ56.080 door architect H.F. Rappange uit Amsterdam.
  
 Het toemalige ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen meende dat ƒ50.000 subsidiabel was. Het Rijk betaalde daarvan 40% (ƒ20.000) en de Provincie 12,5% (ƒ6250). De gemeente betaalde het resterende bedrag. Het werk werd gegund voor f 51.500 aan aannemersbedrijf J. Prett te Oostzaan. Dit was f 1500 meer als begroot, de architect genoot f 6080, maar dit kwam door de steeds duurder wordende tijd.  Het toemalige ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen meende dat ƒ50.000 subsidiabel was. Het Rijk betaalde daarvan 40% (ƒ20.000) en de Provincie 12,5% (ƒ6250). De gemeente betaalde het resterende bedrag. Het werk werd gegund voor f 51.500 aan aannemersbedrijf J. Prett te Oostzaan. Dit was f 1500 meer als begroot, de architect genoot f 6080, maar dit kwam door de steeds duurder wordende tijd. 
  • raadhuis_jisp.txt
  • Laatst gewijzigd: 2018/09/07 14:17
  • door kelvin