radicale_bond

In 1888 opgerichte politieke partij, de afgesplitste linker vleugel van het 19e-eeuwse liberalismeplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigLiberalisme

Politieke stroming, in de Zaanstreek tot de invoering van het algemeen kiesrecht in 1919 zeer dominant aanwezig, nadien een van de vaste waarden in de plaatselijke politiek.

Algemeen

De aanduiding liberalisme staat voor een complex van theorieën over mens, staat en economie, waarbij de grondgedachte is dat ieder individu zich zo veel als mogelijk moet kunnen ontplooien, zonder dat de staat daarbij ingrijpt. Politiek streven de liberalen naar constitutioneel-parlementaire regerin…
, de toenmalige Liberale Unie. De Radicale Bond ging in 1901 op in de toen gestichte Vrijzinnig-Democratische Bond, die op zijn beurt na de Tweede Wereldoorlog deel ging uitmaken van de Partij van de Arbeid (opgericht 1946).

Landelijk de meest bekende radicaal was prof. mr. Marie Willem Frederik (Willem) Treub (1858-1931), die enige malen een ministerspost bekleedde. In de Zaanstreek was de belangrijkste representant van de Radicale Bond de Assendelftse burgemeester Klaas Czn de Boerplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBoer, Klaas Cornelisz de

Optocht in 1904 ter ere van het 25-jarig jubileum van Burgemeester de Boer Assendelft, 10 oktober 1852 - Assendelft, 5 augustus 1936

Burgemeester van Assendelft van 1879 tot 1918. Hij werd als boerenzoon al op zijn 26e tot burgemeester in zijn woonplaats benoemd. Zijn zoon
. Hij werd in 1891 gekozen als lid van de Tweede Kamer, waarin hij als agrarisch deskundige gold. In 1892 werd in Zaandam een afdeling van de Radicale Bond opgericht, die zich echter in 1896 van de landelijke organisatie afsplitste om als Radicale Kiesvereniging verder te gaan. In laatstgenoemd jaar sloot de Vooruitstrevend Liberale Kiesvereniging van Koog zich daarentegen bij de Radicale Bond aan. Bekende vertegenwoordigers van het radicale liberalisme waren in deze gemeente de arts Vrendenberg en de fabrikant-wethouder Ericus Gerhardus Duyvis.

Zie ook: Radicaal Volksbladplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigRadicaal Volksblad

Weekblad, verschenen vanaf 1889 tot circa 1910-1914. De zaterdagavondkrant verscheen voor het eerst in februari 1889, als spreekbuis voor de Zaanse radicaal-liberalen; uitgever was J. Heijnis Tsz. te Zaandijk. In het blad werd onder meer gepleit voor algemeen kies- en stemrecht, evenredige vertegenwoordiging, een progressief belastingstelsel en geleidelijke bevrijding van Indië.
.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/radicale_bond.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:05
  • (Externe bewerking)