Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
rek [2018/04/12 08:26]
zaanlander
rek [2018/06/02 04:00] (huidige)
zaanlander
Regel 3: Regel 3:
 Geëxecuteerd te Zaandam, 26 april 1813 Geëxecuteerd te Zaandam, 26 april 1813
  
-Jacob Rek, leider van de [[opstand|opstand tegen de Fransen]]. Na de opstand tegen de Franse overheersing werd hij met vijf anderen, [[eydenberg_jan|Jan Eydenberg]],​ Willem Kruyshaar, Cornelis Wijnstra, Barend ​Segglis ​en Theodorus de Vries, nog op de dag van de arrestatie geëxecuteerd.  ​+Jacob Rek, leider van de [[opstand|opstand tegen de Fransen]]. Na de opstand tegen de Franse overheersing werd hij met vijf anderen, [[eydenberg_jan|Jan Eydenberg]],​ Willem Kruyshaar, Cornelis Wijnstra, Barend ​Seglis ​en Theodorus de Vries, nog op de dag van de arrestatie geëxecuteerd.  ​
  
 Onder de namen van beroemde Zaankanters,​ die in onder andere in het Zaandamse Volkspark en het Verzetsplantsoen aan de A.F. de Savornin Lohmanstraat zijn opgetekend om hen aan de vergetelheid te ontrukken en het volk opmerkzaam te maken op hetgeen 't aan het voorgeslacht verschuldigd is, komt ook de naam van Jacob Rek voor. Hoewel de tijd, waarin hij leefde, al geruime tijd achter ons ligt, is het eigenaardig en bevreemdend,​ dat zo weinigen bekend zijn met de geschiedenis van deze man en waarom zijn naam de eer waardig werd gekeurd te prijken onder die van de meest bekende Zaanse beroemdheden. ​ Onder de namen van beroemde Zaankanters,​ die in onder andere in het Zaandamse Volkspark en het Verzetsplantsoen aan de A.F. de Savornin Lohmanstraat zijn opgetekend om hen aan de vergetelheid te ontrukken en het volk opmerkzaam te maken op hetgeen 't aan het voorgeslacht verschuldigd is, komt ook de naam van Jacob Rek voor. Hoewel de tijd, waarin hij leefde, al geruime tijd achter ons ligt, is het eigenaardig en bevreemdend,​ dat zo weinigen bekend zijn met de geschiedenis van deze man en waarom zijn naam de eer waardig werd gekeurd te prijken onder die van de meest bekende Zaanse beroemdheden. ​
Regel 29: Regel 29:
 Zaterdag 24 april vertoonden zich 12 schepen in 't IJ koers nemende naar de Zaan, die om 13:00 uur zeven compagnieën Zwitsers, twee compagnieën van de Bezoldigde Garde en 90 Douanes, samen ongeveer 1500 man onder bevel van de Generaal Molitor ontscheepten,​ terwijl een detachement gewapenden de stad binnen kwam rijden. Een bevelschrift werd uitgevaardigd,​ dat deze manschappen zouden worden ingekwartierd en dat ieder soldaat recht had op, vlees, kaas, brood, jenever of brandewijn en een fles wijn daags. De officieren moesten voor rekening der stad in de logementen worden gehuisvest. Deze kosten beliepen in vier dagen f 6000.  Zaterdag 24 april vertoonden zich 12 schepen in 't IJ koers nemende naar de Zaan, die om 13:00 uur zeven compagnieën Zwitsers, twee compagnieën van de Bezoldigde Garde en 90 Douanes, samen ongeveer 1500 man onder bevel van de Generaal Molitor ontscheepten,​ terwijl een detachement gewapenden de stad binnen kwam rijden. Een bevelschrift werd uitgevaardigd,​ dat deze manschappen zouden worden ingekwartierd en dat ieder soldaat recht had op, vlees, kaas, brood, jenever of brandewijn en een fles wijn daags. De officieren moesten voor rekening der stad in de logementen worden gehuisvest. Deze kosten beliepen in vier dagen f 6000. 
  
-De voornaamste oproermakers Jacob Rek, Jan Eijdenberg, Willem Kruijshaar, Cornelis Wijnstra, Barend ​Segglis, Theodorus de Vries en Barend Jansz. Smit werden op 25 april in arrest genomen en geboeid naar de schepen toegebracht. De inschrijving werd weer opengesteld,​ die op zondags daaropvolgend gesloten werd. De geweren werden naar de schepen gebracht. ​+De voornaamste oproermakers Jacob Rek, Jan Eijdenberg, Willem Kruijshaar, Cornelis Wijnstra, Barend ​Seglis, Theodorus de Vries en Barend Jansz. Smit werden op 25 april in arrest genomen en geboeid naar de schepen toegebracht. De inschrijving werd weer opengesteld,​ die op zondags daaropvolgend gesloten werd. De geweren werden naar de schepen gebracht. ​
  
 De terechtzitting had plaats op de 26-ste in het huis van Pieter Latensteijn over de schulpwerf aan de Zuiddijk. De uitspraak was dat de zes genoemden veroordeeld werden tot de straffe des doods en verbeurdverklaring van goederen en de laatstgenoemde werd vrijgesproken. De veroordeelden kregen twee uur tijd om zich voor te bereiden; de Maire kreeg order om voor zes doodkisten te zorgen; de doodgravers om de lijken te kisten en om te zorgen voor 50 man om de lijken grafwaarts te dragen. ​ De terechtzitting had plaats op de 26-ste in het huis van Pieter Latensteijn over de schulpwerf aan de Zuiddijk. De uitspraak was dat de zes genoemden veroordeeld werden tot de straffe des doods en verbeurdverklaring van goederen en de laatstgenoemde werd vrijgesproken. De veroordeelden kregen twee uur tijd om zich voor te bereiden; de Maire kreeg order om voor zes doodkisten te zorgen; de doodgravers om de lijken te kisten en om te zorgen voor 50 man om de lijken grafwaarts te dragen. ​