roelensluis

Hein Roelensluis, waterstaatkundige sluis van de Zuiderpolderplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigZuiderpolder

Polder in Assendelft, oostelijk en westelijk van de Dorpsstraat en het Zuideinde.

Met de aangrenzende Noorderpolder is de Zuiderpolder één der vroegst bewoonde delen van de Zaanstreek. De twee polders vormen de Assendelverpolder. Al rond het begin van de jaartelling vestigden zich hier de eerste bewoners, die weer wegtrokken toen de waterspiegel rees en het gebied verziltte. Vanaf de 10e eeuw werd de nog ongedeelde polder vanuit de hoger gelegen duingebieden steeds verder voor bew…
van Assendelft op het IJplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigIJ, het

Thans een breed water binnen de stad Amsterdam, met daarmee verbonden een aantal deels gegraven havens, aan de oostkant begrensd door een afdamming met de Oranjesluizen ter hoogte van Schellingwoude, aan de westkant overgaande in het Noordzeekanaal.

Het IJ stond vóór de afdamming tussen 1865 en 1872 in open verbinding met de Zuiderzee en strekte zich uit van Durgerdam tot aan de duinen. Bij Beverwijk was het nog door een strook van slechts 8 km van de Noordzee gescheiden; men sprak te…
. De 15e-eeuwse sluis had geringe betekenis en is kort na 1696 afgedamd.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/roelensluis.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:02
  • (Externe bewerking)