Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
sante [2017/06/20 16:14]
146.148.67.171 ↷ Links aangepast vanwege een verplaatsing
sante [2018/05/05 16:40] (huidige)
zaanlander
Regel 1: Regel 1:
-==== Sante, ​Jacob Willem van (Jaap)====+==== Sante, Jaap van  ​====
  
 Zaandam 6 juni 1912 - Zaandam 15 maart 1980  Zaandam 6 juni 1912 - Zaandam 15 maart 1980 
  
-Auteur ​van het boek **Het dagverhaal van Aafje Gijsen** 1773-1775 (Wormerveer 1986)samensteller van de registers van een tiental naoorlogse boeken over de Zaanstreek. Van Sante, oorspronkelijk leraar wiskunde aan het [[zaanlands|Zaanlands Lyceum]], werd vooral bekend door zijn zeer uitgebreide toelichting op het in het [[gemeente_archief|Gemeentearchief Zaanstad]] berustende ​dagverhaal van de 18e-eeuwse Doopsgezinde burgerdochter Aafje Gijsen. ​Vooral door de zeer uitgebreide genealogische gegevens en de registers werd dit boek een veel gebruikt naslagwerk voor stamboomonderzoekers. ​+Jacob Willem (Jaap) ​van Sante, auteur van [[https://​sites.google.com/​site/​eenzaansefamilieschenk/​extra|Het dagverhaal van Aafje Gijsen]] 1773-1775 (Wormerveer 1986) en samensteller van de registers van een tiental naoorlogse boeken over de Zaanstreek. Van Sante, oorspronkelijk leraar wiskunde aan het [[zaanlands|Zaanlands Lyceum]], werd vooral bekend door zijn zeer uitgebreide toelichting op het  dagverhaal van de 18e-eeuwse Doopsgezinde burgerdochter Aafje Gijsen. ​Dankzij ​de zeer uitgebreide genealogische gegevens en de registers werd dit boek een veel gebruikt naslagwerk voor stamboomonderzoekers. ​
  
- Van Sante was, zonder dat hij zich dat aanvankelijk bewust was, al kort na de oorlog begonnen met zijn onderzoek. ​Hij was als redactielid van maandblad [[zaende|De Zaende]] verantwoordelijk voor de drukproevencorrectie en voor het samenstellen van de registers. Deze laatste maakte ​hij op kleine kaartjes, die hij na publicatie bewaarde. Dezelfde werkwijze hanteerde hij bij het samenstellen van de registers van onder meer het tweede deel van de Historische Studiën van [[lootsma|Sipke Lootsma]] van Duizend Zaanse Molens van Boersma en de Gulden Bijkorf van [[honig_gerrit_jan|Gerrit Jan Honig]].+ Van Sante was, zonder dat hij zich daar aanvankelijk ​van bewust was, al kort na de oorlog begonnen met zijn onderzoek. ​Als redactielid van maandblad [[zaende|De Zaende]] ​was hij verantwoordelijk voor de drukproevencorrectie en het samenstellen van de registers ​die hij op kleine kaartjes ​maakte en na publicatie bewaarde. Dezelfde werkwijze hanteerde hij bij het samenstellen van de registers van onder meer het tweede deel van de Historische Studiën van [[lootsma|Sipke Lootsma]] van Duizend Zaanse Molens van Boersma en de Gulden Bijkorf van [[honig_gerrit_jan|Gerrit Jan Honig]].
  
  Zo kreeg hij een geweldige ingang op de Zaanse streekgeschiedenis,​ die uiteindelijk het [[https://​sites.google.com/​site/​eenzaansefamilieschenk/​extra|Dagverhaal van Aafje Gijsen]] zou opleveren. Zijn volledige kaartsysteem en enkele andere ingangen op bronmateriaal droeg hij in 1989 over aan het Gemeentearchief Zaanstad. Tussen 1952 en 1968 was hij bibliothecaris van de [[zaanlandsche4|Zaanlandsche Oudheidkamer]]. In 1990 kreeg hij de [[culturele|Cultuurprijs van Zaanstad]]. ​  Zo kreeg hij een geweldige ingang op de Zaanse streekgeschiedenis,​ die uiteindelijk het [[https://​sites.google.com/​site/​eenzaansefamilieschenk/​extra|Dagverhaal van Aafje Gijsen]] zou opleveren. Zijn volledige kaartsysteem en enkele andere ingangen op bronmateriaal droeg hij in 1989 over aan het Gemeentearchief Zaanstad. Tussen 1952 en 1968 was hij bibliothecaris van de [[zaanlandsche4|Zaanlandsche Oudheidkamer]]. In 1990 kreeg hij de [[culturele|Cultuurprijs van Zaanstad]]. ​