schaalsmeer

Backlinks

Dit is een lijst van pagina's die terug lijken te wijzen naar de huidige pagina.

 • Oostknollendamplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigOostknollendam

  Buurtschap of klein dorp, behorend tot de gemeente Wormer, vanaf 1991 gemeente Wormerland, vroeger behorend tot de Banne van Wormer; tweelingdorp met Westknollendam, waarvan het door het meest noordelijke deel van de Zaan is gescheiden. Er heeft nooit een aparte gemeente Knollendam of Oostknollendam bestaan. Over Oostknollendam is weinig gepubliceerd; de schaarse gegevens zijn alleen verspreid te vinden.
 • Poldersplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigPolders

  Een polder is een uitgestrektheid land, of een complex gronden, omsloten door dijken of kaden, waardoor het van het (meestal) hoger staande buitenwater - dit is buiten de dijken of kaden - is afgesloten. Alle sloten en vaarten binnen de polder hebben in het algemeen een gemeenschappelijke waterstand; de meest gewenste waterstand wordt het polderpeil genoemd. Men tracht dit polderpeil te onderhouden door bemaling of uitwatering, in gevallen dat de waterstand ten gevolge van neerslag te h…
 • Schaalsmeermolen, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigSchaalsmeermolen, de

  Watermolen te Wormer. Hij is gebouwd in 1631 en gesloopt in 1926 en bemaalde de Schaalsmeer

  watermolen molen wormer
 • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/schaalsmeer.txt
 • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:03
 • (Externe bewerking)