Franeker 14 maart 1767 - Utrecht 25 september 1835

Schrijver van enkele ook voor de Zaanstreek belangrijke geschiedkundige boeken. Van Scheltema was van 1811 tot 1814 vrederechter in Zaandam. Van zijn literaire werk worden hier genoemd:

  • Peter de Grote, keizer van Rusland in Holland en te Zaandam, in 1697 en 1717, 2 delen, Amsterdam 1814
  • Alexander keizer van Rusland in Holland en te Zaandam in 1814, Amsterdam 1817.

In het na zijn dood in zes delen uitgegeven Geschied- en letterkundig mengelwerk (Utrecht 1836) komen opstellen voor over de omwenteling in Zaandamplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigOpstand 1813

Ernstige ongeregeldheden in de Zaanstreek, voornamelijk in Zaandam, tegen de Franse Conscriptie; het oproer eindigde met het fusilleren van zes vermeende leiders. Aanleiding was de extra conscriptie die in 1813 aan het Hollandse volk werd opgelegd. Alle mannen tussen de 20 en de 40 jaar, ook de getrouwde, moesten zich laten inschrijven, een aantal jongens van welgestelde ouders diende zich bovendien aan te melden voor een erewacht. De gemoederen liepen hoog op.
in 1813 en over Zaanse volksgebruikenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigFolklore

De gezamenlijke uit het verleden overgeleverde zeden en gebruiken van een land, streek of plaats. Deze tradities worden bestudeerd en zo mogelijk verklaard door de wetenschap der volkskunde. Tot de folklore worden doorgaans gerekend:

* zeden en gebruiken onder andere bij geboorte, huwelijk en dood; bij de feesten van het jaar; bij eten en drinken; bij vermakelijkheden en spel (niet in het minst bij het kinderspel), woningbouw en klederdracht, de gewoonten bij landbouw, veeteelt en a…
.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/scheltema.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:07
  • (Externe bewerking)