schilderkunst

Tak van kunstbeoefening, zowel beroepsmatig als amateuristisch bedreven, zie: Beeldende kunstplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBeeldende kunst

Meest algemeen gebruikte benaming voor die takken van kunstbeoefening waarmee een bepaald gegeven in vlak of ruimte wordt uitgedrukt. Hiertoe behoren de beeldhouwkunst en de schilderkunst met alle daarmee verwante kunsten, zoals tekenkunst, grafische kunst, fotografische kunst, emailleerkunst, mozaiek en verscheidene mengvormen en toegepaste kunsten. Volgens sommige kunstgeleerden valt ook de
. Bekende, uit de Zaanstreek afkomstige, schilders waren in vroeger eeuwen Jacob Cornelisz van Oostzanenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigOostzanen, Jacob Corneliszoon van

Oostzaan ca. 1470 - Amsterdam 1523

Beeldend kunstenaar, aanvankelijk vooral houtsnijder, later een befaamd kunstschilder. Jacob Cornelisz van Oostzanen, ook wel Jacob van Amsterdam genoemd, was één van de belangrijke kunstenaars van zijn tijd. Waarschijnlijk is hij opgeleid in Haarlem. Met zijn geboorteplaats had hij nauwelijks of geen binding, hij heeft zijn hele leven in Amsterdam gewerkt. Zowel voor de plaatselijke geestelijkheid als voor de toen al gefort…
(1470-1533) en Pieter Jansz Saenredamplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigSaenredam, Pieter Jansz.

Assendelft, 9 juni 1597 - Haarlem, 31 mei 1665 Wikipedia Tekenaar, schilder en etser, Pieter Saenredam, geboren te Assendelft, zoon van Joannes Saenredam, ging op zijn 15e jaar in de leer bij de Haarlemse kunstenaar Frans Pietersz. de Grebber, die vooral als portretschilder naam had gemaakt. Op diens atelier, waar Saenredam 10 jaar bleef, werkte hij samen met onder anderen Jacob van Campen, de bouwmeester. Eerder was hij naar Haarlem getogen en in de leer geweest bij zi…
(1597-1665). In de 19e en 20e eeuw heeft een groot aantal kunstschilders in onze streek gewerkt.

Buitenlandse artiesten raakten geboeid door het landschap, de bedrijvigheid en de kleurige houtbouw. Van hen is Claude Monetplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigMonet, Oscar-Claude (Claude)

Parijs 14 november 1840 – Giverny 5 december 1926

Beeldend kunstenaar, kunstschilder.

Claude Monet woonde vier maanden, van 2 juni tot 8 oktober 1871 met zijn vrouw Camille Doncieux en hun vierjarig zoontje Jean in Zaandam. Het gezin verbleef in hotel De Beurs op de Dam. Toen de Frans-Duitse oorlog (1870-1873) uitbrak, was de Fransman om de dienstplicht te ontlopen naar Londen uitgeweken. Daar werd hij attent gemaakt op de toen voor schilders aantrekkelijke Zaanst…
de bekendste. Het aantal in de Zaanstreek geboren en langere tijd gewerkt hebbende kunstschilders beloopt ettelijke honderden; van ongeveer 200 zijn de namen in deze Zaanwiki opgenomen. Ook nu nog zijn er enkele tientallen kunstschilders in de streek gevestigd. Van de vorige en huidige generaties kunstenaars kregen slechts enkelen landelijke bekendheid zoals Cees Boldingplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBolding, Cornelis (Cees)

Wormerveer, 7 januari 1897 - 's Gravenhage, 1 november 1979 Cees Bolding zelfportret, 1916. Beeldend kunstenaar, woonde en werkte in Wormerveer, Urk, Amsterdam, Den Haag en Scheveningen. Cees Bolding werd opgeleid aan de Rijksschool voor Kunstnijverheid en de Academie voor Beeldende Kunst onder de prof's van der Waay en Jurres, beide te Amsterdam. Naast vele olieverfschilderijen vervaardigde hij tekeningen, etsen, litho's, houtsneden, aquarellen, stadsgezichten, portr…
en Jan Adam Zandlevenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigZandleven, Jan Adam

Koog van de Zaan, 6 februari 1868 - Rhenen, 16 juli 1923

Beeldend kunstenaar, kunstschilder. Jan Adam Zandleven werkte tot zijn 34e jaar voor de verffabriek van zijn vader, Thomas Zandleven. Deze had hem belet een bestaan als kunstenaar te kiezen.In 1902 kwam het, mede hierdoor, tot een breuk met zijn familie. Hij vestigde zich in het oosten van ons land, achtereenvolgens in Gorssel, Hengelo (Gelderland), Putten en Rhenen.
.

Voor de meeste Zaanse kunstschilders bleef de belangstelling echter beperkt tot de eigen regio. Van enkelen, bijvoorbeeld vader en zoon Willemplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigJansen, Willem

Amsterdam, 3 mei 1892 - Westzaan, 20 juli 1969

Beeldend kunstenaar, kunstschilder, aquarellist, tekenaar en graficus van vooral etsen, maar ook litho's. Willem Jansen kreeg zijn opleiding aan de Quelinnusschool, de Hendrik de Keyserschool en de Kunstnijverheidsschool te Amsterdam; ook studeerde hij korte tijd onder leiding van prof. A.J. Derkinderen aan de Rijksacademie aldaar. Hij woonde en werkte in Amsterdam, Wormerveer, Koog in de
en Chris Jansenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigJansen, Chris

Sloten, 16 augustus 1918 - Westzaan, 17 juli 1961 Chris Jansen 1918-1961 Christiaan Jan (Chris) Jansen, beeldend kunstenaar, kunstschilder, aquarellist en etser, zoon van Willem Jansen. Chris Jansen, autodidact, werd ook door zijn vader in Westzaan opgeleid. Naast olieverf, aquarelleerde en tekende hij veel. Daarbij heeft hij zowel stillevens gemaakt als topografische beelden uit de Zaanstreek.
zijn in hun woonplaatsen grote verzamelingen opgebouwd. De indruk bestaat dat het kunstenaarschap van een aantal Zaanse schilders ondergewaardeerd is gebleven, mogelijk doordat musea in onze omgeving nauwelijks of geen aandacht geven aan beeldende kunst. Afgezien van schilderkunstige kwaliteit bezitten vele vroeger in de regio gemaakte landschapschilderingen een belang van topografischeplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigTopografie

Letterlijk: plaatsbeschrijving. Onder topografie wordt de nauwkeurige voorstelling van een landstreek, een plaats, een terrein en dergelijke verstaan. De topografie kan zijn vastgelegd in geschriften, in schilder- en prentkunst, in fotografie enzovoort. Dit artikel behandelt niet alleen de topografie, maar eerst de cartografie, de tot de wiskundige geografie behorende, zo getrouw mogelijke weergave van het aardoppervlak of gedeelten daarvan. Voor een overzicht van de behandelde stof …
aard.

Naast professionele kunstenaars zijn er zeer velen die de schilderkunst in vrije tijd en als liefhebberij beoefenen. Een aantal van hen vormde enkele schilderskringen, waarvan de Zaanse Schilderskring de oudste en de bekendste is. In tegenstelling tot de amateurschilders hebben de beroepskunstenaars, ondanks enkele pogingen tot oprichting van een vereniging, blijkbaar nooit de behoefte gevoeld aan een duurzame eigen organisatie binnen de Zaanstreek.

Zaanse beeldend kunstenaars

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/schilderkunst.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:08
  • (Externe bewerking)