Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
schoo [2018/05/20 22:49]
zaanlander
schoo [2018/05/20 22:50] (huidige)
zaanlander
Regel 46: Regel 46:
   * 1911 Een geval van eosinurie.   * 1911 Een geval van eosinurie.
   * 1912 De Geheimzinnige ziekte in het toevluchtsoord te Berlijn.   * 1912 De Geheimzinnige ziekte in het toevluchtsoord te Berlijn.
-  * 1912 Stiers wreedheid: de geschiedenis van een ongewone geboorte, 29 Augustus ​1647.+  * 1912 Stiers wreedheid: de geschiedenis van een ongewone geboorte, 29 augustus ​1647.
   * 1912 Over blastosporidiose,​ Schoo & Hartmann.   * 1912 Over blastosporidiose,​ Schoo & Hartmann.
   * 1913 Een geval van malleus chronicus bij den mensch: met een plaat, Schoo & J.W. van der Valk   * 1913 Een geval van malleus chronicus bij den mensch: met een plaat, Schoo & J.W. van der Valk
   * 1887 Leiden - Amsterdam 1912 Feestbundel opgedragen aan Hector Treub bij de feestelijke herdenking van zijn 25-jarig professoraat door 1912 vrienden en vereerders, Catherine van Tussenbroek.   * 1887 Leiden - Amsterdam 1912 Feestbundel opgedragen aan Hector Treub bij de feestelijke herdenking van zijn 25-jarig professoraat door 1912 vrienden en vereerders, Catherine van Tussenbroek.
-  ​ 
- 
- 
- 
- 
- 
- Schoo, H.J.M.  
  
 Lees ook: [[http://​zaanseverhalen.nl/​2016/​04/​28/​de-kruistocht-van-dr-schoo/​|De Kruistocht van Dr. Schoo]] door Ruud Meijns. Lees ook: [[http://​zaanseverhalen.nl/​2016/​04/​28/​de-kruistocht-van-dr-schoo/​|De Kruistocht van Dr. Schoo]] door Ruud Meijns.
  
 {{tag>​patholoog-anatoom raadslid doctor}}  ​ {{tag>​patholoog-anatoom raadslid doctor}}  ​