schoute2

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Volgende revisie
Vorige revisie
schoute2 [2016/01/05 13:56]
jan ↷ Pagina verplaatst en hernoemd van supplement:schoute naar schoute2
schoute2 [2020/09/07 12:05] (huidige)
Regel 1: Regel 1:
 ==== Schoute, firma J ==== ==== Schoute, firma J ====
-Blikbedrijf, opgericht in 1902 als loodgieterswerkplaats aan de Lagedijk te Zaandijk. In het begin werd hoofdzakelijk reparatiewerk verricht, maar al spoedig werd ook de vervaardiging van emballage-artikelen ter hand genomen. Daar het pand aan de Lagedijk voor al deze werkzaamheden te klein werd inmiddels waren enige knechts in dienst getreden verhuisde het bedrijf in 1908 naar een groter pand aan de Parkstraat 6 in Zaandijk. De loodgieterswerkzaamheden werden daar verdrongen door het lucratievere blikemballage bedrijfeen proces dat tegen het einde van de Eerste Wereldoorlog geheel voltooid was. De produktie bestond toen bijna uitsluitend uit general line' bussen, zoals die voor olie, verf, vernis en drukinkt, waarbij de afzet zich door de vraag van de nabijgelegen Zaanse industrie goed kon ontwikkelen. Indien nodig maakte Schoute ook andere artikelen, zoals sigarendozen, blikken binnenkistencacaobussen en bussen voor bakkerijgrondstoffen. De overgang van produktie van de ene naar de andere soort leverde geen moeilijkheden op, omdat het handwerk overheerste; er werkten ongeveer 15 man in het bedrijf. Na het overlijden van J. Schoute in 1939 zetten zijn drie zoons de zaak voort als vennootschap onder firma. Van deze drie zou alleen G. Schoute overblijven. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd aanvankelijk zo veel mogelijk doorgewerkt, maar in de latere oorlogsjaren kwam het werk geheel stil te liggen. Na de oorlog kocht G. Schoute enige nieuwe machines en in 1948 verhuisde het bedrijf naar een ruimere fabriek,“De Veemboer' aan het Zuideinde 19 te Wormerveer. Op dat moment waren er 20 personeelsleden. Aangezien het loon vrij hoog lag en het moeilijker werd om voldoende arbeiders aan te trekken besloot Schoute in 1950 om naar Klazinaveen te vertrekken, alwaar een nieuw fabrieksgebouw werd gehuurd. Na het verdwijnen van de turfstekerij kwam in die omgeving de industrie op en groeide het bedrijf gestaag. In 1957 moest de heer Schoute om gezondheidsredenen het werk staken en kwam het bedrijf door gebrek aan goede leiding aanvankelijk in moeilijkheden. Mevrouw M. Schoute-van Heun nam toen de administratie over en haar zoon Jan Dick Schoute kreeg de leiding van het bedrijf. De zaak draaide uitstekend met een totaal aantal medewerkers van 35 personen. ln 1968 nam Schoute het bedrijf formeel van zijn ouders over. In het begin van de jaren '70 werd een reorganisatie doorgevoerd waarbij het aantal medewerkers tot 18 personen werd teruggebracht. De goede tijd bleek echter voor het bedrijf voorbij. ln 1977 werd de bedrijfsuitoefening beeindigd. J. Kriek    +Blikbedrijf, opgericht in 1902 als loodgieterswerkplaats aan de Lagedijk te Zaandijk. In het begin werd hoofdzakelijk reparatiewerk verricht, maar al spoedig werd ook de vervaardiging van emballage-artikelen ter hand genomen. Daar het pand aan de Lagedijk voor al deze werkzaamheden te klein werdinmiddels waren enige knechten in dienst getredenverhuisde het bedrijf in 1908 naar een groter pand aan de Parkstraat 6-8 in Zaandijk. De loodgieterswerkzaamheden werden daar verdrongen door het lucratievere blikemballage bedrijfeen proces dat tegen het einde van de Eerste Wereldoorlog geheel voltooid was. De productie bestond toen bijna uitsluitend uit 'general line' bussen, zoals voor olie, verf, vernis en drukinkt, waarbij de afzet zich door de vraag van de nabijgelegen Zaanse industrie goed kon ontwikkelen. Indien nodig maakte Jan Schoute ook andere artikelen, zoals sigarendozen, blikken binnenkistencacaobussen en bussen voor bakkerijgrondstoffen.  
 + 
 +De overgang van productie van de ene naar de andere soort leverde geen moeilijkheden op, omdat het handwerk overheerste. Er werkten ongeveer 15 man in het blikemballage bedrijf. Na het overlijden van J. Schoute in 1939 zetten drie van de zes zonen de zaak voort als vennootschap onder firma. Van deze drie bleven Adriaan en Gerrit Schoute over. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd aanvankelijk zo veel mogelijk doorgewerkt, maar in de latere oorlogsjaren kwam het werk geheel stil te liggen. Na de oorlog werden enige nieuwe machines gekocht en in 1948 verhuisde het bedrijf naar een ruimere fabriek, 'De Veemboer' aan het Zuideinde 19 in Wormerveer. Op dat moment waren er 20 personeelsleden. Aangezien het loon vrij hoog lag en het moeilijker werd om voldoende arbeiders aan te trekken besloten Adriaan en Gerrit in 1950 naar Klazinaveen in Drente te vertrekken. Daar een nieuwe fabriekshal gehuurd. Na het verdwijnen van de turfstekerij kwam in die omgeving de industrie op gang en groeide het bedrijf gestaag.  
 +Een aantal jaren later verhuisde Gerrit Schoute en zijn gezin weer naar de Zaanstreek. 
 + 
 +In 1957 moest Adriaan Schoute om gezondheidsredenen het werk staken, nadat het bedrijf door ondermeer oplichting in moeilijkheden kwam De echtgenote van Adriaan, Marie Schoute-van Heunnam de administratie over en hun zoon Jan Dick Schoute kreeg de leiding van het bedrijf. De zaak draaide uitstekend met een totaal aantal medewerkers van 35 personen. In 1968 nam de jonge Schoute het bedrijf formeel van zijn ouders over. Begin jaren '70 werd een reorganisatie doorgevoerd waarbij het aantal medewerkers tot 18 personen werd teruggebracht. De goede tijden bleken echter voor het bedrijf voorbij. In  1977 werd de bedrijfsuitoefening beëindigd 
 +en verhuisde Jan Dick met een kleinschalig bedrijf naar AmsterdamLater, na een brand in het aangrenzende bedrijfsgebouw in Amsterdam Noord, waarbij Schoute jr brandwonden opliep, besloot hij vroegtijdig het bedrijf te sluiten.  
 + 
 +J. Kriek en geredigeerd door Henny Schoute Bussolati (oudste dochter van Aad Schoute en Marie Schoute-van Heun) / 2017
  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/attic/schoute2.1451998611.txt.gz
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/06 18:13
  • (Externe bewerking)