Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

snuif_cornelis_jan [2018/06/19 20:44]
zaanlander aangemaakt
snuif_cornelis_jan [2018/06/19 22:27] (huidige)
zaanlander
Regel 3: Regel 3:
 Zaandijk, 25 Mei 1872 - Enschede, 14 december 1929  Zaandijk, 25 Mei 1872 - Enschede, 14 december 1929 
  
-[{{:​cj_snuif.png?​200 |Cornelis Jan Snuif, 1872-1929}}]Cornelis Jan Snuif werd te Zaandijk geboren. Aan de Universiteit te Amsterdam studeerde hij voor apotheker. Na in mei 1894 met goed gevolg zijn examen te hebben afgelegd, was de Zaankanter van geboorte eerst korte tijd provisor te Rotterdam, ​waarop ​hij zich in 1895 als apotheker te Enschede vestigde. Een uitgebreid terrein van werkzaamheid,​ vooral ook op geschiedkundig gebied, zou Snuif, vorser op studeerkamer en in archief, nauwgezet consciëntieus onderzoeker,​ vinden in Twente, het gewest met zijn merkwaardig verleden, waar op vele punten het oude zo verrassend snel voor het nieuwe plaats maakt. ​+[{{:​cj_snuif.png?​200 |Cornelis Jan Snuif, 1872-1929}}]Cornelis Jan Snuif werd te Zaandijk geboren. Aan de Universiteit te Amsterdam studeerde hij voor apotheker. Na in december 1902 met goed gevolg ​[[https://​resolver.kb.nl/​resolve?​urn=ddd:​010408516:​mpeg21:​a0124|zijn examen]] te hebben afgelegd, was de Zaankanter van geboorte eerst korte tijd provisor te Rotterdam, ​waarna ​hij zich als apotheker te Enschede vestigde. Een uitgebreid terrein van werkzaamheid,​ vooral ook op geschiedkundig gebied, zou Snuif, vorser op studeerkamer en in archief, nauwgezet consciëntieus onderzoeker,​ vinden in Twente, het gewest met zijn merkwaardig verleden, waar op vele punten het oude zo verrassend snel voor het nieuwe plaats maakt. ​
  
 Niet uitsluitend op historisch terrein heeft hij de belangstelling gericht gehad. Gedurende 30 jaar was Snuif de secretaris van de Gezondheidscommissie te Enschede. Van het bestuur van het Ned. Herv. Weeshuis in Enschede was hij vele jaren secretaris, alsmede het penningmeester. Maar toch, wie de naam Snuif noemde, dacht onmiddellijk aan de geschiedkundige en wat de openbare functies aangaat: aan zijn bestuurslidmaatschap van de vereniging Oudheidkamer Twente. Van de oprichting af in 1905 was hij er de secretaris van en maakte hij vele jaren deel uit van het bestuur van de Vereniging tot Beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis. ​ Niet uitsluitend op historisch terrein heeft hij de belangstelling gericht gehad. Gedurende 30 jaar was Snuif de secretaris van de Gezondheidscommissie te Enschede. Van het bestuur van het Ned. Herv. Weeshuis in Enschede was hij vele jaren secretaris, alsmede het penningmeester. Maar toch, wie de naam Snuif noemde, dacht onmiddellijk aan de geschiedkundige en wat de openbare functies aangaat: aan zijn bestuurslidmaatschap van de vereniging Oudheidkamer Twente. Van de oprichting af in 1905 was hij er de secretaris van en maakte hij vele jaren deel uit van het bestuur van de Vereniging tot Beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis. ​
  • snuif_cornelis_jan.txt
  • Laatst gewijzigd: 2018/06/19 22:27
  • door zaanlander