Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
spoorbrug_hoornselijn [2018/05/02 16:04]
zaanlander
spoorbrug_hoornselijn [2018/05/02 16:07] (huidige)
zaanlander
Regel 29: Regel 29:
 De werken tot maken en voltooien van de aardebaan, bovenbouw, de overgangs- en enige verdere werken voor de spoorweg Zaandam-Hoorn werden het gehele jaar, geholpen door de zachte winter, voortgezet. Het niet gereed zijn van de draaibrug over de Nagouw veroorzaakte een oponthoud van drie weken. De aanvoer van zand uit de duinen te Castricum geschiedde tot mei 1883 met 3 treinen van 45 wagons, daarna met 4 treinen van 40 wagons. ​ De werken tot maken en voltooien van de aardebaan, bovenbouw, de overgangs- en enige verdere werken voor de spoorweg Zaandam-Hoorn werden het gehele jaar, geholpen door de zachte winter, voortgezet. Het niet gereed zijn van de draaibrug over de Nagouw veroorzaakte een oponthoud van drie weken. De aanvoer van zand uit de duinen te Castricum geschiedde tot mei 1883 met 3 treinen van 45 wagons, daarna met 4 treinen van 40 wagons. ​
  
-[{{ :​spoorbrug_rond_19000.png?​400|//​De spoorbrug rond 1900//​}}]Behalve over het materieel van de Staat, bestaande uit drie locomotieven en 150 wagons, dat eigendom van de aannemer G. A. van Hattem uit Sliedrecht werd nadat door hem de verschuldigde 106.000 gulden bij de tien eerste termijnen was afbetaald, beschikte de aannemer nog over een twintigtal nieuwe, 15-tons zandwagens, nog 15 van die wagens werden in het begin van het volgende jaar verwacht. In de zanderij te Castricum was één locomotief, en op de in aanleg zijnde lijn waren twee locomotieven van de aannemer werkzaam; totaal beschikte de aannemer daarbij over 5500 m1 hulpspoor. Het vervoer van de zandtreinen over het hulpspoor op de Staatsspoorweg Castricum-Zaandam vond geregeld plaats door de Hollandsche IJzeren Spoorweg Maatschappij. Met deze middelen werden dagelijks van 8 tot 13 treinen geladen en gelost. ​+[{{ :​spoorbrug_rond_19000.png?​400|//​De spoorbrug rond 1900//}}]==680.000 m3 zand== 
 +Behalve over het materieel van de Staat, bestaande uit drie locomotieven en 150 wagons, dat eigendom van de aannemer G. A. van Hattem uit Sliedrecht werd nadat door hem de verschuldigde 106.000 gulden bij de tien eerste termijnen was afbetaald, beschikte de aannemer nog over een twintigtal nieuwe, 15-tons zandwagens, nog 15 van die wagens werden in het begin van het volgende jaar verwacht. In de zanderij te Castricum was één locomotief, en op de in aanleg zijnde lijn waren twee locomotieven van de aannemer werkzaam; totaal beschikte de aannemer daarbij over 5500 m1 hulpspoor. Het vervoer van de zandtreinen over het hulpspoor op de Staatsspoorweg Castricum-Zaandam vond geregeld plaats door de Hollandsche IJzeren Spoorweg Maatschappij. Met deze middelen werden dagelijks van 8 tot 13 treinen geladen en gelost. ​
  
 Op 31 december 1882 was de aardebaan voltooid en onder profiel gebracht tot de brug over het Noord-Hollands Kanaal bij Purmerend, behalve een gedeelte van het station Oostzaan. Voorts is de ophoging voor het stations-emplacement te Purmerend tussen het Noord-Hollands Kanaal en de Weere, tot op ongeveer één vijfde van het aldaar te verrichten werk na, gereed. Sedert de aanvang was ongeveer 680.000 m3 zand verwerkt, waarvan in 1882 ongeveer 630.000 M3.  Op 31 december 1882 was de aardebaan voltooid en onder profiel gebracht tot de brug over het Noord-Hollands Kanaal bij Purmerend, behalve een gedeelte van het station Oostzaan. Voorts is de ophoging voor het stations-emplacement te Purmerend tussen het Noord-Hollands Kanaal en de Weere, tot op ongeveer één vijfde van het aldaar te verrichten werk na, gereed. Sedert de aanvang was ongeveer 680.000 m3 zand verwerkt, waarvan in 1882 ongeveer 630.000 M3.