Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
sportraad [2017/12/06 07:48]
zaanlander
sportraad [2018/05/03 06:58] (huidige)
zaanlander
Regel 3: Regel 3:
 Adviesorgaan van het gemeentebestuur van Zaanstad op het gebied van sportzaken. De Sportraad, waarin vertegenwoordigers uit de Zaanse sportwereld,​ werd in 1978 geïnstalleerd. In 1974, kort na de vorming van Zaanstad, werd een commissie opgericht met de taak B&W te adviseren over de mogelijkheden tot instelling van een sportraad. Nog in datzelfde jaar werd door de commissie het advies uitgebracht een dergelijke raad in te stellen. ​ Adviesorgaan van het gemeentebestuur van Zaanstad op het gebied van sportzaken. De Sportraad, waarin vertegenwoordigers uit de Zaanse sportwereld,​ werd in 1978 geïnstalleerd. In 1974, kort na de vorming van Zaanstad, werd een commissie opgericht met de taak B&W te adviseren over de mogelijkheden tot instelling van een sportraad. Nog in datzelfde jaar werd door de commissie het advies uitgebracht een dergelijke raad in te stellen. ​
  
-De sportraad functioneerde echter niet zoals men zich dat tevoren had voorgesteld. Bij de installatie van de raad werd bepaald dat deze zou functioneren als een raadscommissie en dat de adviezen van de raad zwaar zouden wegen. In de praktijk ​adviseert ​de raad dikwijls zelfs nadat beslissingen reeds zijn genomen. ​   ​+De sportraad functioneerde echter niet zoals men zich dat tevoren had voorgesteld. Bij de installatie van de sportraad ​werd bepaald dat deze zou functioneren als een raadscommissie en dat de adviezen van de sportraad ​zwaar zouden wegen. In de praktijk ​adviseerde ​de sportraad meestal ​nadat beslissingen reeds waren genomen. ​   ​