stichting_behoud_cultureel_erfgoed_verkade

SBCEV, Stichting Behoud Cultureel Erfgoed Verkade, heeft kortweg tot doel het wekken van belangstelling voor het cultureel erfgoed van de voormalige Verkade Fabrieken en haar rechtsopvolgers en alles wat daaraan bevorderlijk is.

SBCEV is voornemens om de door haar opgebouwde grote collectie cultureel erfgoed van de voormalige Verkade Fabrieken en haar rechtsopvolgers, de 'Verkade Collectie', onder de aandacht te (doen) brengen van het publiek door die tentoon te (doen) stellen in een educatieve context en onder de juiste museale omstandigheden op de Zaanse Schans, een historisch en toeristisch bezien belangrijke plek in dit opzicht. SBCEV zal zich daarnaast inspannen, en haar middelen aanwenden, om de Verkade Collectie en het Verkade Paviljoen in goede staat te (doen) houden en waar nodig verder te (doen) verbeteren.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/stichting_behoud_cultureel_erfgoed_verkade.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:09
  • (Externe bewerking)