Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

surbeza [2015/12/04 15:38]
127.0.0.1 Externe bewerking
surbeza [2018/05/03 11:27] (huidige)
zaanlander
Regel 1: Regel 1:
 ==== Surbeza (Stichting Surinaamse Belangen Zaanstad) ==== ==== Surbeza (Stichting Surinaamse Belangen Zaanstad) ====
-Stichting die tracht een goed leef-werk- en woonklimaat te realiseren voor uit Suriname en de Antillen afkomstige inwoners van Zaanstad; opgericht in 1974. Surbeza is actief op het terrein van maatschappelijksociaal-cultureel en opbouwwerk ​(met name ook v oor vrouwen en jongeren). Voorts fungeert Surbeza als aanspreekpunt voor SurinamersSurinaamse Nederlanders en Antillianen. Surbeza ​maakt gebruik van het gebouw “Famiri' ​aan de Vinkenstraat ​ te Zaandam, waar regelmatig activiteiten ​worden ​georganiseerd. Het maatschappelijk werk is sedert 1989 ondergebracht bij Madi (Maatschappelijke Dienstverlening)sindsdien ​moet Surbeza zonder betaalde coordinator ​werken.    ​+ 
 +Stichting die tracht een goed leef-werk- en woonklimaat te realiseren voor uit Suriname en de Antillen afkomstige inwoners van Zaanstad; opgericht in 1974. Surbeza is actief op het terrein van maatschappelijksociaal-cultureel en opbouwwerk met name voor vrouwen en jongeren. Voorts fungeert Surbeza als aanspreekpunt voor SurinamersSurinaamse Nederlanders en Antillianen. Surbeza ​maakte ​gebruik van het voormalig gereformeerd kerkgebouw ​aan de Vinkenstraat ​onder de naam Famiri ​te Zaandam, waar regelmatig activiteiten ​werden ​georganiseerd. Het maatschappelijk werk is sedert 1989 ondergebracht bij MadiMaatschappelijke Dienstverlening. ​Sindsdien ​moet Surbeza ​het zonder betaalde coordinator ​stellen.    ​