Claes Cornelis Symonz, Westzaans vrijbuiter uit de Middel, in de Spaanse tijdplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigSpaanse tijd

Lokale aanduiding voor de jaren 1572 tot en met 1576, de tijd waarin de Zaanstreek gedeeltelijk door troepen in Spaanse dienst bezet was. Feitelijk is het een foutieve naamgeving van de eerste jaren van de opstand in de Nederlanden tegen de toenmalige vorst,
kapitein op verscheidene roei-jachten. Hij leidde een aanval op een soldijschip van de Spaanse bezetting in Zaandam. De overval slaagde, maar tijdens de vlucht voor oprukkende Spaanse troepen verging zijn boot in onweer. Slechts Symonsz en één van zijn makkers overleefden het daaropvolgende Spaanse spervuur. Naast Govert 't Hoenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHoen, Govert 't

- Ilpendam 31 mei 1574

Govert 't Hoen, 't Oude Hoen, gesneuveld 31 mei 1574 bij Ilpendam, een Waterlandse boer en aanvoerder van de Vrijbuiters. De meest bekende Zaanse Vrijbuiter in de beginjaren van de Tachtigjarige Oorlog. Een aantal van hen was visser of schipper, zij kenden de waterrijke omgeving en buitten, in de jaren rond 1574, dat voordeel tegen de Spanjaarden regelmatig uit. Vooral tijdens het beleg van
was Symonsz de meest actieve vrijbuiter in de Zaanstreek. Honig noemde hem echter een prototype van een Watergeus. Hij was onverschrokken tot aan het drieste toe en heeft dan ook verscheidene geslaagde overvallen op de Spanjaarden op zijn naam staan. Overvallen bij de Schinkeldijk ter hoogte van de Schans en op een bij het eiland Ruigoord gelegen scheepje met troepen.

Losgeld

Bij een actie werd Symonsz gevangen genomen en daarna voor een flinke som geld vrijgelaten. Hendrick Jacobsz Soeteboomplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigSoeteboom, Hendrick Jacobsz.

Oost-Zaandam, 1616 - Zaandam 1678

ook wel: Soet, Zoet, of Zoeteboom

Hendrick Jacobsz. Soeteboom, eerste Zaanse geschiedschrijver; boekverkoper en uitgever. Naar Soeteboom is meermalen onderzoek gedaan, onder anderen door
schreef dat hij nadien 'nog veel wonders uitgericht' heeft. Jacob Honig Jansz. Jr.plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHonig Jansz. Jr., Jacob

Zaandijk, 5 mei 1816 - 14 november 1870

Jacob Honig Jansz. Jr. Papierfabrikant, makelaar en directeur van een door hem opgerichte assurantiecompagnie, later ook burgemeester van Zaandijk. Grote en blijvende bekendheid verkreeg Honig door zijn geschiedkundige onderzoekingen en door vele publicaties. Zie voor zijn afstamming bij
tekende daarbij aan dat hij nog slechts voor het terugwinnen van de voor hem betaalde som geld bezig was. Daarin slaagde hij toen hij door een list een Spaanse hopman overmeesterde. Deze liet hij vrij, maar wel nadat hij het losgeld ontvangen had.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/symonsz.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:05
  • (Externe bewerking)