tag:papiermolen

Backlinks

Dit is een lijst van pagina's die terug lijken te wijzen naar de huidige pagina.

 • Bestevaer, Deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBestevaer, De

  Oliemolen en later papiermolen in Assendelft. De eerste vermelding dateert uit 1649. In 1669 was hij al ingericht als papiermolen. Hij stond aan de Delft, tegenover de Kerkbuurt, en verdween kort na december 1848 door sloop.

  molen oliemolen papiermolen

  oliemolen molen
 • Bijkorf. De Verguldeplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBijkorf. De Vergulde

  Papiermolen in Wormerveer, ook de Bel genoemd. De eerste vermelding dateert uit 1699. Hij heeft gestaan aan en ten oosten van de Pieterpadsloot, ten noorden van de tegenwoordige spoorlijn. De molen werd in januari 1775 door brand verwoest. De herbouwde molen werd afgebroken in 1816.
 • Bijkorf, de Verguldeplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBijkorf, de Vergulde

  De Vergulde Bijkorf te Zaandijk, ook de Guisman genoemd, was de eerste witpapiermolen in de Zaanstreek, uitgerust met een maalbak of ‘Hollander’. Cornelis Jansz Honigh kocht de Wormer molen, waar hij bekend stond als de Kwikstaart, in 1662 en liet hem in 1668 verplaatsen naar het Guispad te Zaandijk. Cornelis Jansz Honigh had vier zonen, waarschijnlijk allen papiermakers. De jongsten, Jacob en Adriaan, volgden hem bij zijn overlijden dat in 1668 plaats had in zijn zaken op.…
 • Blauw, de Oudeplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBlauw, de Oude

  Papiermolen te Wormerveer, ook de Ouwe Romp genoemd. De windbrief werd gegeven in november 1621. De molen werd oorspronkelijk gebouwd aan de Zaan, pal ten noorden van de Zuidersluis, later werd hij veldinwaarts geplaatst, aan en ten noorden van de Zuidersluissloot, ten westen van de tegenwoordige spoorlijn. In november 1879 ging hij door brand verloren.
 • Bok, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBok, de

  Meelmolen te Oostzaan, zie: het Wapen, Het van Oostzaan.

  molen papiermolen
 • Bonsem, de Zwarteplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBonsem, de Zwarte

  Oorspronkelijk volmolen, daarna papiermolen en tenslotte pelmolen te Koog aan de Zaan. De windbrief voor de geheel met hout beklede volmolen werd gegeven in september 1649. Vóór 1697 werd hij papiermolen en in december 1845 werd hij als pelmolen opgenomen in een assurantie-contract. Hij werd gesloopt in 1895. Op zijn erf staat nu de Christelijke school aan de Stationsstraat. Dit deel van de straat heette vroeger het
 • Dolfijn, de Witteplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDolfijn, de Witte

  Papiermolen te Westzaan en later Assendelft. De eerste vermelding dateert uit 1763. In 1785 werd hij van zijn standplaats te Westzaan ten westen van de Gouw afgebroken en vervoerd naar Assendelft, waar hij werd herbouwd aan de Delft, nabij het Zaandammerpad. In juni 1799 werd hij door brand verwoest, waarna de te Oostzaan afgebroken pelmolen
 • Eendracht, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigEendracht, de

  Oliemolen en later papiermolen te Wormer. De windbrief werd gegeven in maart 1685. In 1727 werd hij omgebouwd tot papiermolen 'De Eendragt, die later de papiermolen worden zou, waar voor de eerste maal vellen met het watermerk van Van Gelder zouden worden geschept (dr. J. de Jongh van Gelder Zonen 1784-1934). In 1846 werd hij reeds door stoom aangedreven. Hij heeft gestaan aan de westkant van het Zaandammerpad, iets zuidelijk van de Dirkssloot, en werd in 1889 afgebroken en vervo…
 • Fortuin, hetplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigFortuin, het

  Papiermolen te Zaandijk. Papiermolen te Zaandijk Gebouwd in 1720, op de plek waar eerder de naar Oostzaandam verplaatste volmolen De Ster stond. Hij was geheel met spanen bedekt en de kap was met hout bekleed In 1837 werd hij eigendom van de firma Van Gelder, die er door stoom gedreven papiermachines in plaatste. Dit werd echter een geldverslindende mislukking. Hij heeft gestaan ten noorden van het Guispad en raakte in januari 1894 in brand door overwaaiend vuur van het
 • Gans, de Witteplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigGans, de Witte

  Papiermolen te Zaandijk en later pelmolen te Oostzaandam, zie De Grauwe Gans

  molen papiermolen
 • Gooier, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigGooier, de

  Oliemolen en later papiermolen te Westzaan, ook de Harlequin genoemd. De windbrief werd gegeven in 1644. Hij heeft gestaan in het Zuideinde, tussen weg en Gouw, bij de Korenbloemsloot en verdween in of na 1743. Op zijn plaats kwam pelmolen
 • Hobbezak, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHobbezak, de

  Papiermolen en oorspronkelijk volmolen te Zaandijk, ook De Hoppezak genoemd. De windbrief werd gegeven in januari 1646. In 1670 was hij al ingericht tot papiermolen. Hij heeft gestaan aan de Kerksloot en werd in 1868, toen hij in de weg stond bij de aanleg van de spoorlijn, gesloopt.
 • Kauwer, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigKauwer, de

  De eerste papiermolen in de Zaanstreek was de in 1616 geplaatste Kauwer in Westzaandam, ook wel De Oude Papiermolen genoemd. De molen maalde lompen fijn. De windbrief werd gegeven in februari 1616. Hij heeft gestaan ten oosten en op enige afstand van de Vaart, achter het
 • Koekoek, Deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigKoekoek, De

  Oliemolen en later papiermolen in Koog aan de Zaan, ook De Koekuit en tenslotte De Haan genoemd.

  De windbrief werd gegeven in augustus 1627. In 1668 werd hij vertimmerd tot papiermolen. In april 1847 werd hij ingericht als meelmolen en kreeg hij de naam De Haan.
 • Morgenster deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigMorgenster de

  Papiermolen in Oostzaandam. De Zaandijker volmolen De Star werd voor 1679 afgebroken en vervoerd naar Oostzaandam, waar hij aan en ten zuiden van de Morgenstersloot, tussen het Weerpad en het Sluispad, als papiermolen werd herbouwd.

  In april 1732 en in september 1787 werd hij door brand verwoest, waarna beide malen herbouw volgde. In maart 1803 werd hij voor de derde maal door brand verwoest. Zijn schuren werden enige jaren later afgebroken.
 • Papiermolen Eendragt Wormerplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigPapiermolen Eendragt Wormer

  Wormer bezat de papiermolen De Eendragt die zijn bestaan begon als oliemolen op 30 maart 1685 op naam van Simon Pietersz. Fent. In het jaar 1726 werd de molen verkocht aan Jan Pietersz. Coopman die hem ombouwde tot papiermolen. Dee grondstof hiervoor bestond uit oude kledingstukken. In de voddenschuur werden deze gesorteerd door vrouwen en kinderen, die het vuil, de knopen en haken verwijderden. Vervolgens scheurden zij de stof met een vast mes op een bank tot reepje…
 • Salamander, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigSalamander, de

  Papiermolen te Koog. De windbrief werd gegeven in juli 1660. Hij heeft gestaan aan en ten noorden van de Relkenpadsloot, ongeveer halverwege tussen de tegenwoordige spoorlijn en de Watering, en werd in september 1742 door brand verwoest.
 • Schoolmeester, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigSchoolmeester, de

  Papiermolen te Westzaan, bijgenaamd De Gauw- of Gouwdief, eigendom van Vereniging de Zaansche Molen. De Windbrief werd gegeven in juni 1695 maar de molen kwam al in september 1692 in bedrijf. De Schoolmeester staat aan de Watering, langs de oude Guisweg. In 1874, van 1957 tot 1964 en van 1998 tot 2002 werd de molen ingrijpend gerestaureerd. De Schoolmeester is, sedert in 1934 de laatste papiermolen in Noorwegen door brand verloren ging, als enige papiermolen ter wereld die op …
 • Varken, Hetplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigVarken, Het

  Papiermolen, die ook wel bekend stond als Huis Assumburg. Aanvankelijk enkel gebruikt voor grauw papier, later ook voor blauw papier.

  De molen werd gebouwd in 1725 in opdracht van Pieter Cornelisz Knaap, die dit liet uitvoeren door Claas Jansz. Nota. Knaap verkocht zijn andere molen (de