tag:sluis

Backlinks

Dit is een lijst van pagina's die terug lijken te wijzen naar de huidige pagina.

 • Bloemendaler Hoeksluisplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBloemendaler Hoeksluis

  Schutsluis met valdeur-opstelling te Wormerveer, bij het samenkomen van de Noorddijk met het dijkje van de Karnemelksepolder, gesloten in het midden van de 18e eeuw. De sluis had een zeer geringe betekenis. Er was geen sluiswachter. De plaats waar het sluisje lag wordt soms nog de Bloemendaler Hoek genoemd.
 • Communicatiewegsluisplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigCommunicatiewegsluis

  Voormalige schutsluis tussen de Noorderpolder en de Veenpolder bij de kruising van de Communicatieweg (Oost) en de Dorpsstraat te Assendelft. Niet bekend is wanneer de sluis werd aangelegd. In 1897 werd de sluis vernieuwd en in 1975 gesloopt in verband met de aanleg van het diepriool.
 • Duikersluisplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDuikersluis

  De duikersluis behoort tot een sluistype met uitsluitend waterstaatkundige functie, doorvaart was niet mogelijk. In de Zaanstreek waren verscheidene duikersluizen, o.a. bij Nauerna en Oostzaan die werden gebruikt om het achterland te ontwateren. Het bekendst was de Duikersluis in de
 • Grote Sluisplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigGrote Sluis

  Schutsluis in de Dam te Zaandam, westelijk van de Wilhelminasluis, ook wel Hondsbossche sluis genoemd. De aanduiding Grote Sluis geeft meermalen aanleiding tot verwarring, doordat men de Wilhelminasluis, die inderdaad groter is, dikwijls ten onrechte zo noemt. De eerste sluis in de Dam die de naam Grote Sluis kreeg werd reeds in 1544 gebouwd. Dat gebeurde op initiatief van het Hoogheemraadschap de Hondsbossche en Duinen tot Petten, dat verzekerd wilde zijn van geregelde aanvoer van …
 • Hammensluis, Pietplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHammensluis, Piet

  Piet Hammensluis, voormalige sluis in de Assendelver Zeedijk, gelegen aan de rand van de Zuiderpolder, vóór het Wijkermeer werd afgedamd. Door de 15e-eeuwse sluis werd slibrijk zeewater binnen gelaten en overtollig water gespuid. In verband met de bouwvalligheid van de sluis en ter wille van de veiligheid werd de Piet Hammensluis aan het einde van de 17e eeuw afgedamd en nadien gesloopt.
 • Haversluis, Jaapplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHaversluis, Jaap

  De Hogendijker- of Jaap Haversluis, een voormalige schutsluis te West-Zaandam tussen de Haven en het Westzijderveld aan het eind van de Vaart, werd, lang 66 voet en breed 15 voet, in 1651 gebouwd als extra sluis, naast de iets oostelijker gelegen Hornersluis. De toegang van het IJ tot de polder Westzaan en omgekeerd werd vooral gebruikt door houtbedrijven in het veld; er werden vooral balken en gezaagd hout geschut. De houten sluis is meermalen vervangen, aangezien het hout van…
 • Heynensluis, Jaapplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHeynensluis, Jaap

  Jaap Heynensluis, voormalige sluis in de Assendelver IJ-dijk, naar de Zuiderpolder, iets achter de latere afdamming van het Wijkermeer. De 15e-eeuwse sluis die alleen voor regulering van de waterhuishouding werd gebruikt, werd eind 17e eeuw afgedamd en een kwart eeuw later gesloopt.
 • Heynensluis, Willem Claasplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHeynensluis, Willem Claas

  Willem Claas Heynensluis, voormalige sluis in de Assendelver IJ-dijk, in verband met de ligging tussen de Noorderpolder en het Heemskerkerbroek ook wel Damsluis genoemd. De 15e-eeuwse sluis werd aan het einde van de 17e eeuw afgedamd.
 • Horndersluis (Hornersluis)plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHorndersluis (Hornersluis)

  Voormalige schutsluis in de Hogendijk te Zaandam, op de plaats van het huidige gemaal De Soeteboom.

  De naam van de sluis verwijst naar de Horn, een in het water vooruitspringend stuk land dat ook de naam gaf aan de nabije Hoge en Lage Horn. De sluis stond ook bekend als Jaap Kraften Sluis, naar een vroeg 17e-eeuwse bewoner van de
 • Hughtsluisplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHughtsluis

  Voormalige sluis in de polder Wormer, Jisp en Nek, tussen de Noorder-, Kromme- en Zuider Ganssloot en de Wijde Wormer. De 17e-eeuwse sluis lag iets ten oosten van de Zuidoostersluis op het einde van de Hughtsloot of Huiksloot, de benaming van een sloot die dood loopt. Het sloopjaar is onbekend.
 • Kerksluisplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigKerksluis

  Voormalige sluis in de Assendelver IJ-dijk, iets ten westen van schiereiland De Kaag. De 15e-eeuwse sluis, die uitsluitend werd gebruikt voor de waterhuishouding, werd eind 17e eeuw afgedamd en begin 18e eeuw gesloopt.

  sluis
 • Kogersluisplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigKogersluis

  Voormalige sluis in Koog aan de Zaan, die de Zaan verbond met de Polder Westzaan.

  De eerste, vroeg 16e-eeuwse, houten sluis lag op de plaats van de Vermaning, in de Koger Hem. Hier ontstond het dorp Koog. Deze sluis werd meermalen vergroot en gerepareerd in 1600 en in 1710. In 1722 ging de sluis in eigendom over van de Banne van Westzaanden naar Koog. In 1729 is deze sluis vervangen door een enkele honderden meters noordelijker aangelegde, nu stenen sluis, naast De Waakzaamheid. Ein…
 • Kokersloot en -sluisplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigKokersloot en -sluis

  Zie: Zuidoostersluis

  sluis
 • Mallegatsluisplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigMallegatsluis

  Schutsluis, de grens tussen Zaandam en Koog aan de Zaan. Vóór de bouw van de Mallegatsluis, was er iets zuidelijker een eerdere sluis in de Lagedijk. In 1634 werd deze verlegd naar de Breedweersloot. Vanaf toen kwam de naam Mallegatsluis in gebruik, de sloot kreeg de naam Mallegatsloot.
 • Nauernasche Sluisplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigNauernasche Sluis

  Schutsluis in de overtoom van Nauerna tussen de Nauernasche Vaart en Zijkanaal D van het Noordzeekanaal. Vóór de aanleg van de vaart kwam de sluis op het einde van het Twiske uit op het IJ. De officiële naam is: Schermersluis.

  De sluis was dus al aanwezig toen de Nauernasche Vaart werd aangelegd in 1633. Oorspronkelijk was het een sluisje van slechts 8 voet breed. Het functioneerde voornamelijk voor de inname en het uitlaten van water. In 1633 werd de sluis verlengd tot 37…
 • Nessluisplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigNessluis

  Voormalige sluis in de Assendelver IJ-dijk, iets westelijk van het dorp. De sluis, gebruikt voor het inlaten en uitslaan van water, werd eind 17e eeuw afgedamd en begin 18e eeuw gesloopt.

  sluis
 • Noordersluis/-padplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigNoordersluis/-pad

  Voormalige sluis in het toenmalige centrum van Wormerveer. De valdeursluis lag in het verlengde van de Noordersluissloot, die dwars door de huidige markt liep. Aan de sloot lagen het Bredase- en het Kikkerspad. Deze paden zijn in het begin van de 17e eeuw aangelegd. Dat was op een moment dat de sluis, die voornamelijk voor afwatering bestemd was, er al lag. Aanvankelijk was het belang van de sluis dan ook niet groot. Wel gaf hij toegang op de sloot die naar de sluis
 • Noordse Balkplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigNoordse Balk

  Voormalige schutsluis te Wormerveer, waar in de huidige situatie de Provincialeweg en de Nauernasche Vaart elkaar kruisen. De banne-sluis verbond de Vaart, via de Noordersluissloot met de Noordersluis en daarmee met de Zaan. De sluis werd noodzakelijk door de aanleg van de Nauernasche Vaart in 1633, was van groot belang en bleef na 1722 dan ook onderhouden worden door de gehele banne van Westzanen terwijl voor andere sluizen de dorpen waarin zij lagen het onderhoud betaalden. Tot …
 • Ockersluis, Willemplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigOckersluis, Willem

  Voormalige sluis in de Assendelver IJ-dijk, iets ten westen van waar het dorp het IJ raakte. Deze sluis diende alleen voor het water inlaten en spuien en werd al aan het eind van de 17e eeuw gesloopt.

  sluis
 • Overtoomsluisplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigOvertoomsluis

  De Overtoomsluis van Westzaan geschilderd door Jan Baggen 1) Oude banne-schutsluis te Westzaan De Overtoomsluis werd aangelegd ter plaatse van de eerdere Overtoom. Dit sluiscomplex is herbouwd in 1719 als schutsluis van het enkelkerend type tussen de polder Westzaan en het IJ.
 • Papenpad, Papenpadsloot en -sluisplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigPapenpad, Papenpadsloot en -sluis

  Straat, sloot en sluis te Zaandam (west), lopend van de Zaan naar het Westzijderveld. Straat, sloot, sluis en kerk zijn vernoemd naar het woord Paap, een deels in onbruik geraakt mild scheldwoord voor een katholiek persoon. Het woord was van oorsprong een scheldwoord voor de paus. Het is dan ook een verbastering van Papa, oftewel paus. Niet alleen de paus, maar ook de lokale geestelijke werd dorpspaap, parochiepaap of mispaap genoemd. Later werd het de benaming…
 • Ravensluisplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigRavensluis

  Voormalige sluis op de grens van Wormer en Jisp, aan het einde van de Ravensloot, naar de ringvaart van het Starnmeer. De sluis stamde uit het begin van de 17e eeuw. zijkanalen

  sluis
 • Roelensluis, Heinplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigRoelensluis, Hein

  Hein Roelensluis, waterstaatkundige sluis van de Zuiderpolder van Assendelft op het IJ. De 15e-eeuwse sluis had geringe betekenis en is kort na 1696 afgedamd.

  sluis
 • Vlietsluisplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigVlietsluis

  Voormalige sluis in de Assendelver IJ-dijk, aan het eind van de Nauwe Vliet, tussen het schiereiland De Kaag en de monding van de Kil. Deze 15e-eeuwse ontwaterings- en inlaatsluis werd eind 17e eeuw afgedamd en pas veel later gesloopt.

  sluis
 • Vroonsluisplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigVroonsluis

  Voormalige sluis in de Assendelver Zeedijk bij de Vroonmus tussen schiereiland de Kaag en de afdamming van het Wijkermeer. De voor wateruitslag en -inlating gebruikte sluis werd eind 17e eeuw afgedamd en een kwart eeuw later gesloopt.

  sluis
 • Westzaner Sluisplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigWestzaner Sluis

  De Westzaner Sluis of Weelsluis, aan de Nauernasche Vaart 2 te Westzaan, die de Weelsloot verbindt met de Nauernasche Vaart, gelegen tegenover de Vrouwenverdrietsluis bij Vrouwenverdriet. Provinciaal Monument nr 1722 is in 1633 aangelegd, als gevolg van de afspraken tussen de bestuurders van de
 • Wilhelminasluisplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigWilhelminasluis

  Op 24 oktober 1903 geopende, belangrijkste doorsluizing van de Dam te Zaandam.

  Vóór de aanleg, die in 1901 een aanvang nam, omvatte het Zaandamse sluizencomplex de Duikersluis met een breedte van 6,29 m, diepte 2,20 m onder Amsterdams Peil, de Kleine Sluis met een lengte van 18 m, breedte 3.24 m en diepte 2,01 m en de
 • Wormer Sluisplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigWormer Sluis

  Voormalig sluisje in de Dam te Zaandam, ook wel Kleine Sluis genoemd. De Wormer Sluis was de eerste sluis in de Dam, waarschijnlijk aangelegd begin 15e eeuw, en was aangelegd op kosten van de bannen van Wormer en Jisp. Deze hadden belang bij ongehinderde doorvaart en daarenboven bij goede afwatering. De sluis had het karakter van een duikersluis; hij was overkapt en te klein om schepen van enig formaat te kunnen schutten.
 • Woudsluisplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigWoudsluis

  Voormalig sluisje op de Nauernasche Vaart bij Krommenie, naar de Krommenieër Woudpolder.

  sluis
 • Zuidersluisplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigZuidersluis

  Voormalige sluis in Wormerveer, tussen de Zaan en het Westzijderveld, juist noordelijk van de Dubbele Buurt.

  Waarschijnlijk werd de eerste Zuidersluis in de eerste helft van de 17e eeuw aangelegd. In 1726 werd de sluis, ook wel Cleyne Sluysgen, Slicksluysgen, Knipsluys of Suyder Valdeur genoemd, geheel vernieuwd, de fundering werd gelegd op 780 palen.
 • Zuidervaldeursluisplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigZuidervaldeursluis

  Voormalige sluis in Zaandam-Oost, waar de nog aanwezige Zuidervaldeurstraat en Zuidervaldeursloot naar werden vernoemd.

  De Zuidervaldeursluis was nooit van groot belang. Het jaar van aanleg is niet bekend. Mogelijk was de Zuidervaldeur een van de drie sluizen in de