Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
Volgende revisie Beide kanten volgende revisie
terwey [2019/02/16 00:53]
zaanlander
terwey [2019/02/16 01:21]
zaanlander
Regel 24: Regel 24:
 Schoevers schetste in de aanvang van zijn inleiding de bestaande toestand van het taalonderwijs,​ waarbij hij twee vragen stelde: 1. Welk doel stelt men zich voor ogen bij het onderwijs in de moedertaal? 2. Op welke wijze tracht men dit doel te bereiken? Schoevers schetste in de aanvang van zijn inleiding de bestaande toestand van het taalonderwijs,​ waarbij hij twee vragen stelde: 1. Welk doel stelt men zich voor ogen bij het onderwijs in de moedertaal? 2. Op welke wijze tracht men dit doel te bereiken?
 Schoevers eindigde met deze conclusie dat er in de laatste tijd een ernstig streven naar verbetering valt op te merken, een streven, dat waardering verdient, en dat de kritiek, waaraan ons taal-onderwijs heeft blootgestaan,​ voorkomt uit onvoldoende bekendheid met de ware toestand. ​ Schoevers eindigde met deze conclusie dat er in de laatste tijd een ernstig streven naar verbetering valt op te merken, een streven, dat waardering verdient, en dat de kritiek, waaraan ons taal-onderwijs heeft blootgestaan,​ voorkomt uit onvoldoende bekendheid met de ware toestand. ​
-==Vereenvoudiging ​der spelling== +==Vereenvoudiging ​van de spelling== 
-In 1892 oppert dr. E. A. Kollewijn het denkbeeld, weer eens aan de Nederlandse spelling te gaan tornen, om haar tot de eenvoudigste vorm terug te brengen. Een commissie, bestaande uit P. Buitenrust Hettema, H. J. Emous, P. de Geus, Gerard Keller, R. A. Kollewijn en Tijs Terwey, heeft een brochure met voorstellen tot vereenvoudiging van het stelsel van de Vries en te Winkel nader toegelicht. Ten einde de nieuwe schrijfwijze te verwezenlijken,​ nodigt de commissie een ieder uit te willen mededelen, of hij met de voorstellen kan meegaan of niet. De commissie vestigt er de aandacht op, dat zij door vereenvoudiging van de [[https://​resolver.kb.nl/​resolve?​urn=MMKB04:​000123777:​mpeg21:​a0005|spelregels]] de spelling regelt naar de beschaafde uitspraak. ​+In 1892 oppert dr. Kollewijn het denkbeeld, weer eens aan de Nederlandse spelling te gaan tornen, om haar tot de eenvoudigste vorm terug te brengen. Een commissie, bestaande uit P. Buitenrust Hettema, H. J. Emous, P. de Geus, Gerard Keller, R. A. Kollewijn en Tijs Terwey, heeft een brochure met voorstellen tot vereenvoudiging van het stelsel van de Vries en te Winkel nader toegelicht. Ten einde de nieuwe schrijfwijze te verwezenlijken,​ nodigt de commissie een ieder uit te willen mededelen, of hij met de voorstellen kan meegaan of niet. De commissie vestigt er de aandacht op, dat zij door vereenvoudiging van de [[https://​resolver.kb.nl/​resolve?​urn=MMKB04:​000123777:​mpeg21:​a0005|spelregels]] de spelling regelt naar de beschaafde uitspraak. ​
  
 Tot de voorgestelde vereenvoudigingen behoren de volgende: ​ Tot de voorgestelde vereenvoudigingen behoren de volgende: ​
Regel 32: Regel 32:
    * De stomme //ch// en de stomme //h// vervallen in Nederlandsche woorden: vis, dorsen, tans.     * De stomme //ch// en de stomme //h// vervallen in Nederlandsche woorden: vis, dorsen, tans. 
    * In bastaarden wordt //ph// door //ƒ// vervangen: fotografie. ​    * In bastaarden wordt //ph// door //ƒ// vervangen: fotografie. ​
-   * Omtrent de geslachten van de zelfstandig-naamwoorden wordt voorgesteld,​ mannelijk te noemen de namen van mannelijke personen en dieren, wanneer er een afzonderlijke naam voor het wijfje bestaat, alsook de woorden: mens en hond. Vrouwelijk zijn: de namen van vrouwelijke personen en dieren, wanneer er een afzonderlijke naam voor het mannetje bestaat. ​+   * Omtrent de geslachten van de zelfstandige ​naamwoorden wordt voorgesteld,​ mannelijk te noemen de namen van mannelijke personen en dieren, wanneer er een afzonderlijke naam voor het wijfje bestaat, alsook de woorden: mens en hond. Vrouwelijk zijn: de namen van vrouwelijke personen en dieren, wanneer er een afzonderlijke naam voor het mannetje bestaat. ​
    * Tweeslachtig,​ mannelijk en vrouwelijk, zijn de niet onzijdige stofnamen. ​    * Tweeslachtig,​ mannelijk en vrouwelijk, zijn de niet onzijdige stofnamen. ​
    * Alle overige zelfstandige naamwoorden hebben een gemengd geslacht. Volgens de vereenvoudigingen zou ook de verbuiging van het lidwoord en het bijvoeglijk naamwoord anders worden: //een//, //zijn//, //uw//, in plaats van eene, zijne, uwe, enz.     * Alle overige zelfstandige naamwoorden hebben een gemengd geslacht. Volgens de vereenvoudigingen zou ook de verbuiging van het lidwoord en het bijvoeglijk naamwoord anders worden: //een//, //zijn//, //uw//, in plaats van eene, zijne, uwe, enz. 
    * In de vervoeging van de werkwoorden wordt geen verandering voorgesteld,​ omdat bij de vervoeging van de sterke en zwakke werkwoorden regels gevolgd worden, die in overeenstemming zijn met de regels van de uitspraak en van de gelijkvormigheid. ​    * In de vervoeging van de werkwoorden wordt geen verandering voorgesteld,​ omdat bij de vervoeging van de sterke en zwakke werkwoorden regels gevolgd worden, die in overeenstemming zijn met de regels van de uitspraak en van de gelijkvormigheid. ​
  
-De commissie is overtuigd, dat met deze wijzigingen de meerderheid ​onzer landgenoten zal worden geriefd; zij voornamelijk,​ die in staat zijn, eenvoudige taalregels, zonder veel uitzonderingen,​ behoorlijk toe te passen. ​+De commissie is overtuigd, dat met deze wijzigingen de meerderheid ​van de landgenoten zal worden geriefd; zij voornamelijk,​ die in staat zijn, eenvoudige taalregels, zonder veel uitzonderingen,​ behoorlijk toe te passen. ​
  
-Op 17 september 1893 overleed Tijs Terwey, leraar in het Nederlands aan de Kweekschool voor Onderwijzers en Onderwijzeressen,​ ook zeer bekend door zijn Nederlandse spraakkunst. Ofschoon hij aan een slepende borstziekte leed en langzaam in krachten afnam, was een zo spoedige beslissing toch niet te verwachten. De Kweekschool lijdt door zijn heengaan een zeer groot verlies.+Op 17 september 1893 overleed ​de Tijs Terwey, leraar in het Nederlands aan de Kweekschool voor Onderwijzers en Onderwijzeressen,​ ook zeer bekend door zijn Nederlandse spraakkunst. Tijs Terwey bereikte de leefijd van 48 jaar. Ofschoon hij aan een slepende borstziekte leed en langzaam in krachten afnam, was een zo spoedige beslissing toch niet te verwachten. De Kweekschool lijdt door zijn heengaan een zeer groot verlies.
  
 Tijs Terwey werd in 1892 benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Tijs Terwey werd in 1892 benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.
  
 Zie ook [[onderwijs#​enkele_bekende_onderwijsgevenden|Enkele bekende onderwijsgevenden]]  ​ Zie ook [[onderwijs#​enkele_bekende_onderwijsgevenden|Enkele bekende onderwijsgevenden]]  ​
  • terwey.txt
  • Laatst gewijzigd: 2019/12/06 14:35
  • door kelvin