Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
thomassen [2019/05/16 12:57]
jan
thomassen [2019/05/17 12:28] (huidige)
kelvin
Regel 10: Regel 10:
  
 Thomassen werd in 1958 benoemd tot burgemeester van Enschede en van 1965 tot in 1974 burgemeester van Rotterdam. Van 1961 tot in 1971 was hij lid van de Eerste Kamer. Voorts was hij bestuurder van een aantal internationale organisaties. Hij ontving een aantal buitenlandse onderscheidingen en was Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw en Groot-Officier in de Orde van Oranje Nassau. Thomassen werd in 1958 benoemd tot burgemeester van Enschede en van 1965 tot in 1974 burgemeester van Rotterdam. Van 1961 tot in 1971 was hij lid van de Eerste Kamer. Voorts was hij bestuurder van een aantal internationale organisaties. Hij ontving een aantal buitenlandse onderscheidingen en was Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw en Groot-Officier in de Orde van Oranje Nassau.
 +
  
 ==Burgemeester van Zaandam verloor zijn proefproces== ​ ==Burgemeester van Zaandam verloor zijn proefproces== ​
-Woensdagmorgen 7 september 1949 stond de burgemeester van Zaandam, de heer W. Thomassenvoor het Haarlems kantongerecht terecht ​die zich in juli 1949 aan het strand van Heemskerk, gekleed in zwembroek, te water had begeven ​teneinde ​een proefproces uit te lokken ​om hierdoor te bereiken, dat de beperkende maatregelen,​ die aan het strand van Heemskerk gelden, verzacht zouden worden+In september 1949 kwam Thomassen ​in het nieuws doordat hij voor het Haarlems kantongerecht terecht ​stond omdat hij zich in juli 1949 aan het strand van Heemskerk, gekleed in zwembroek, te water had begeven ​om op die manier ​een proefproces uit te lokken ​over de beperkende maatregelen,​ die aan het strand van Heemskerk gelden. ​ 
  
-Twee zaken waren de burgemeester ten laste gelegd, ​ten eerste, ​dat hij een zeebad had genomen op een gedeelte van het strand, dat daarvoor niet door B. en W. was aangewezenen voorts, ​dat hij zich zonder behoorlijke bovenkleding op het strandgedeelte had bevonden, dat niet door B. en W. als zonnebad was bestemd. ​+Twee zaken waren de burgemeester ten laste gelegd, ​namelijk ​dat hij een zeebad had genomen op een gedeelte van het strand, dat daarvoor niet door B. en W. was aangewezen en dat hij zich zonder behoorlijke bovenkleding op het strandgedeelte had bevonden, dat niet door B. en W. als zonnebad was bestemd. ​
  
-De heer Thomassen gaf deze twee feiten toe, doch citeerde ​een vonnis van de Haarlemse kantonrechter in een soortgelijke zaak, waarvan de strekking ​wasdat iets, dat op het ene gedeelte van een strand niet als onzedelijk wordt beschouwd, dat ook niet op een ander stuk van het strand kan zijn. De ambtenaar van het O.M., mr. H. Lagerwaard, noemde dit verweer onjuist en meende, dat B. en W. het recht hebben om bepaalde gedeelten van het strand te reserveren en hij laakte de houding van de burgemeester,​ die moedwillig de politieverordening van een andere gemeente had overtreden en daardoor het gezag van de overheid had geschaad. ​+Hij was het daar niet mee eens door een vonnis van de Haarlemse kantonrechter in een soortgelijke zaak, waar in was bepaald ​dat iets, dat op het ene gedeelte van een strand niet als onzedelijk wordt beschouwd, dat ook niet op een ander stuk van het strand kan zijn. De ambtenaar van het O.M., mr. H. Lagerwaard, noemde dit verweer onjuist en meende, dat B. en W. het recht hebben om bepaalde gedeelten van het strand te reserveren en hij laakte de houding van de burgemeester,​ die moedwillig de politieverordening van een andere gemeente had overtreden en daardoor het gezag van de overheid had geschaad. ​
  
 Hij eiste een dag voorwaardelijke hechtenis. De burgemeester,​ die zichzelf verdedigde, voerde aan, dat hij zowel voor als na de bekeuring besprekingen heeft gehad met zijn ambtgenoot van Heemskerk en dat hij slechts de bedoeling had gehad klaarheid in deze zaak te brengen in het belang van zijn gemeentenaren. De kantonrechter achtte de verordening echter verbindend en legde de verdachte f 6 boete subsidiair twee dagen hechtenis op.  Hij eiste een dag voorwaardelijke hechtenis. De burgemeester,​ die zichzelf verdedigde, voerde aan, dat hij zowel voor als na de bekeuring besprekingen heeft gehad met zijn ambtgenoot van Heemskerk en dat hij slechts de bedoeling had gehad klaarheid in deze zaak te brengen in het belang van zijn gemeentenaren. De kantonrechter achtte de verordening echter verbindend en legde de verdachte f 6 boete subsidiair twee dagen hechtenis op. 
  • thomassen.txt
  • Laatst gewijzigd: 2019/05/17 12:28
  • door kelvin