thorbecke

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
thorbecke [2018/11/26 02:12]
zaanlander
thorbecke [2019/04/29 13:41]
jan oude revisie hersteld (2018/05/03 06:40). Het hele stuk ging over het koperen Jubileum. Hoort niet in een ecyclopedie
Regel 1: Regel 1:
-==== Thorbecke, Fredrik Willem ====+==== Thorbecke, Frederik Willem ====
  
 Rotterdam, 14 mei 1901 - Oostzaan, 13 oktober 1992 Rotterdam, 14 mei 1901 - Oostzaan, 13 oktober 1992
  
-Fredrik Willem Thorbecke, huisarts te Oostzaan van 1929 tot 1972. Thorbecke was één van de centrale figuren in de Oostzaanse dorpsgemeenschap, mede doordat hij meer dan 50 jaar cursussen leidde bij de door hem in 1936 opgerichte afdeling Oostzaan van de EHBO. Daarnaast had hij een aantal andere maatschappelijke functies. In 1981 ontving hij de Gouden Greep, Thorbecke was Ridder in de Orde van Oranje Nassau en in bezit van de legpenning van de Rode Kruis Federatie te Genève.+Frederik Willem Thorbecke, huisarts te Oostzaan van 1929 tot 1972. Thorbecke was één van de centrale figuren in de Oostzaanse dorpsgemeenschap, mede doordat hij meer dan 50 jaar cursussen leidde bij de door hem in 1936 opgerichte afdeling Oostzaan van de EHBO. Daarnaast had hij een aantal andere maatschappelijke functies. In 1981 ontving hij de Gouden Greep, Thorbecke was Ridder in de Orde van Oranje Nassau en in bezit van de legpenning van de Rode Kruis Federatie te Genève.
  
-Tijdens zijn koperen jubileum als arts in Oostzaan vond op 11 mei 1942 huldiging plaats van Dr. F. W. Thorbecke. Door een hiertoe ingesteld comité werden uitnodigingen verzonden aan alle patiënten van de dokter. De belangstelling voor de huldiging was zó buitengewoon groot, dat de zaal van Centrum meer dan vol was. Per open Landauer was de dokter en zijn familie van huis gehaald om plaats te nemen op het podium. 
-==Apotheekopstand== 
-De 0FC-band bracht er onmiddellijk een echte feeststemming in. Als voorzitter van het huldigingscomité werd door heer Breebaart het woord gericht tot heer en mevrouw Thorbecke. In een zeer hartelijke toespraak werd geschetst hoe dr. Thorbecke gedurende de gepasseerde 12 1/2 jaar de harten van zijn patiënten heeft weten te veroveren. Als blijk van waardering werd namens de patiënten een complete [[https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010944852:mpeg21:a0043|apotheekopstand]] met blauwe flessen, waarop een ingebrand etiket, aangeboden, welk cadeau op het podium stond opgesteld en door een groot doek aan het oog onttrokken was. 
  
-Voorts werd een album aangeboden, vermeldende alle namen van patiënten en verenigingen die hieraan iets gegeven hadden. De namen hierin werden met sierlijke letters getekend door heer Kingma. Aan mevrouw Thorbecke werd een mooie vaas met bloemen aangeboden. Met de wens dat dr. Thorbecke nog vele jaren in gezondheid zijn ambt mocht vullen tot heil van de patiënten, besloot de voorzitter zijn toespraak. 
- 
-Als eerste van de overige sprekers trad waarnemend burgemeester De Lange naar voren, welke in zijn korte, toespraak zei, dat vroeger wel eens de opmerking werd gemaakt, dat indien een vreemdeling zich in Oostzaan vestigde en de verkeerde deur binnen kwam, hij 't nimmer kon redden, maar Dr. Thorbecke was blijkbaar de goede deur binnengekomen. Burgemeester noemt voorts de vele bemoeiingen op verenigingsgebied, waarvoor men de jubilaris ook uiterst dankbaar is. 
-  * J. de Boer feliciteerde namens de afdeling EHBO, 
-  * J. Schuitemaker komt met een bloemenmand namens het Witte Kruis. 
-  * J. Roels feliciteerde namens OKV,  
-  * C. de Boer bood namens Het Verpleeghuis een bloemenmand aan, 
-  * A. Buitink sprak namens OSV en wees erop dat Dr. Thorbecke zo ongeveer heel OSV heeft gekeurd voor de sport, 
-  * J. van Os feliciteerde namens Draagt Elkanders Lasten en bood een mand bloemen aan, 
-  * P. Rep sprak als voorzitter van OFC, 
-  * A. Andrea feliciteerde namens de Vrijwillige Brandweer,  
-  * P. Middendorp kwam namens de Ned. Hervormde Diakonie naar voren,  
-  * T. Bakker sprak namens de toneelvereniging Onder Ons,  
-  * Dr. Odinot uit Landsmeer noemde in zijn toespraak de opofferingen die door een dokter gebracht moeten worden en wees verder op de grote dankbaarheid en op het grote vertrouwen dat de jubilaris hier genoot.  
-==Consumptie en een koekje== 
-Nadat het podium was ontruimd bleek onopgemerkt de Muziekvereniging Concordia hierop te hebben postgevat en als nadat doek open ging werd het 'Lang zullen ze leven' ingezet om door nog een paar marsen te worden gevolgd. Door voorzitter Jb. de Boer wordt namens geheel Concordia de heer en Mevrouw Thorbecke gefeliciteerd. Uit alles blijkt dat gedurende de afgelopen 12 1/2 jaar Dr. Thorbecke zich niet alleen onder zijn vele patiënten zich een lange rij van vrienden heeft weten te verwerven, doch dat ook daarbuiten velen zijn die zijn waardering voor de verenigingen vooral, zeer hoog op prijs weten te stellen. Alle aanwezigen werd namens de jubilaris een consumptie en een koekje aangeboden.  
- 
-Hierna werd door Mejuffrouw A. Bakker, J. van Ruiven en K. Rep, opgevoerd de één-acter De Aardstralen, terwijl Mej. E. Bakker en de heren J. Roels en T. Bakker voor het voetlicht brachten Kapitaalsvlucht, beiden van Dr. Francken Uit Haarlem.  
-==Eerst even wennen== 
-Hierna richtte Dr. Thorbecke zich tot zijn patiënten met de mededeling dat hij gedurende zijn praktijk wel meer voor een heet vuurtje heeft gestaan doch nimmer zo heet als hedenavond. Thorbecke had wel gemerkt dat er iets gaande was, doch dat een zo grootse hulde, en zo'n prachtcadeau zouden worden aangeboden had hij niet durven dromen. Gewezen werd op de prettige en plezierige geest tussen patiënten en bovenal de gemoedelijke omgang met de Oostzaners, waar men als vreemdeling eerst even aan moet wennen. Dank werd gebracht voor de geweldige verrassing in de vorm van het grote cadeau. Thorbecke bracht dan alle sprekers op de rij af dank voor hun sympathieke woorden en dankt de toneellisten, de OFC-band en Concordia. Alles te zamen was het een avond geworden, die door Dr. Thorbecke en zijn familie niet licht zal worden vergeten. 
-==Jubileum tuinman Hottentot== 
-Tuinman K. Hottentot vierde op 8 augustus 1942 het feit, dat hij voor 12 1/2 jaar terug als tuinman in dienst trad bij dr. F. Thorbecke. Ten huize van de dokter werd dit jubileum deze week in intieme kring herdacht, in tegenwoordigheid van de jubilaris en zijn familie. Namens de inmiddels ontbonden Nederlandse Vereeniging van Huisvrouwen werd hem een oorkonde in lijst en een draagmedaille overhandigd, terwijl de dokter hem tevens een enveloppe met inhoud ter hand stelde. Ten slotte werden verschillende films vertoond, waarbij diverse opnamen van de tuin, die gedurende 12 1/2 jaar door de jubilaris is verzorgd. 
  
  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/thorbecke.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:08
  • (Externe bewerking)