tienen_hendrik_van

Purmerend, 28 september 1861 – Den Haag, 12 april 1950

Mr. dr. Hendrik Johan Christiaan van Tienen. Bron Beeldbank Gemeentearchief Zaanstad

Burgemeester, die zowel in Wormerveer als in Zaandam burgemeester is geweest. Hij promoveerde in 1885 cum laude tot doctor in de staatswetenschappen op het academisch proefschrift 'Het dwangrecht van het centraal gezag tegenover de gemeente'. Tot doctor in de rechtswetenschappen promoveerde hij op stellingen. Van 1887 tot 1895 was als lid van de Liberale Unie burgemeester van Wormerveer, van 1895 tot 1902 burgemeester van Zaandam. Daarna vestigde hij zich te Amsterdam.

Functies:

 • van 1887 tot 1895 burgemeester van Wormerveer,
 • van 1895 tot 1902 burgemeester van Zaandam,
 • Van 1896 tot 1902 was Hendrik van Tienen lid van Provinciale Staten,
 • van 1902 tot 1910 lid van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
 • van 1913 tot 1921 gemeenteraadslid van Amsterdam voor de Liberale Unie,
 • van 1917 tot 1919 wethouder voor de Openbare Gezondheidszorg en Armenwezen van Amsterdam. In die functie was hij o.a. voorzitter van het Steuncomité, dat werkte tijdens de eerste wereldoorlog,
 • voorzitter van het Burgerlijk Armbestuur en de Armenraad,
 • voorzitter van het hoofdbestuur van Het Witte Kruis,
 • voorzitter van Het Oranje Kruis,
 • lid van het comité van het Nederlandse Rode Kruis,
 • lid der Gezondheidscommissie,
 • lid van de Synode en van de Synodale Commissie van het Evangelisch Luthers Kerkgenootschap.
 • lid van het comité, tot het verkrijgen van gelden voor de gewonden in Griekenland (1896),
 • ere-voorzitter van de Zaanlandse Zeilvereniging.

Op 1 oktober 1924 verleende de Amsterdamse gemeenteraad eervol ontslag aan mr. dr. H. J. C. van Tienen.

Mr. dr. Hendrik Johan Christiaan van Tienen was Officier in de Orde van Oranje-Nassau.

 • tienen_hendrik_van.txt
 • Laatst gewijzigd: 2019/05/06 18:03
 • door jan