Dit is een oude revisie van het document!


Purmerend, 28 september 1861 – Den Haag, 12 april 1950

[Mr. dr. Hendrik Johan Christiaan van Tienen Burgemeester, die zowel in Wormerveer als in Zaandam burgemeester is geweest. Mr. dr. Hendrik Johan Christiaan van Tienen promoveerde in 1885 cum laude tot doctor in de staatswetenschappen op het academisch proefschrift 'Het dwangrecht van het centraal gezag tegenover de gemeente'. Tot doctor in de rechtswetenschappen promoveerde hij op stellingen. Van 1887 tot 1895 was als lid van de Liberale Unie burgemeester van Wormerveer, van 1895 tot 1902 burgemeester van Zaandam. Daarna vestigde hij zich te Amsterdam.

Bandeloosheid der jeugd

Tijdens een te Zaandam gehouden vergadering op 3 december 1895 van de Vereniging van Burgemeesters en Secretarissen in Noord-Holland werd door burgemeester Van Tienen ingeleid: De toenemende bandeloosheid der jeugd. Door de spreker werd betoogd dat verbetering nodig is. Vrij algemeen kwam men tot de conclusie:

 • 1. dat het wenselijk is in elke gemeente een politierechter aan te stellen, die eerst een berisping zou kunnen geven om eventueel daarna een lichte straf op te leggen;
 • 2. dat een snellere procedure nodig is, en dat bij herhaling of ergere vergrijpen kinderen voor de strafrechter behoren te worden gebracht; en
 • 3. dat een degelijke organisatie wenselijk is van de particuliere verpleging, onder streng staatstoezicht, in inrichtingen, waar kinderen kunnen worden opgenomen, die door de rechter gevonnisd zijn.
Vlektyphus

In de gemeentelijke ziekenbarakken, waar patiënten, lijdende aan besmettelijke vlektyphus, worden verpleegd, hebben de verplegers de zieken in de steek gelaten. Burgemeester, Van Tienen, seinde om half één naar Amsterdam om hulp aan de Overste der Eerw. Broeders van de H. Joannes de Deo; waarop reeds om half vier uit Amsterdam drie Broeders aankwamen. De Broeders namen voorlopig de gehele verplegingsdienst op zich, maar stelden de voorwaarde dat voor vrouwelijke patiënten ook vrouwelijke hulp moet worden aangewezen. De Burgemeester zou zich naar Amsterdam begeven om assistentie in te roepen van enkele katholieke liefdezusters.

Functies:

 • van 1887 tot 1895 burgemeester van Wormerveer,
 • van 1895 tot 1902 burgemeester van Zaandam,
 • Van 1896 tot 1902 was Hendrik van Tienen lid van Provinciale Staten,
 • van 1902 tot 1910 lid van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
 • van 1913 tot 1921 gemeenteraadslid van Amsterdam voor de Liberale Unie,
 • van 1917 tot 1919 wethouder voor de Openbare Gezondheidszorg en Armenwezen van Amsterdam. In die functie was hij o.a. voorzitter van het Steuncomité, dat werkte tijdens de eerste wereldoorlog,
 • voorzitter van het Burgerlijk Armbestuur en de Armenraad,
 • voorzitter van het hoofdbestuur van Het Witte Kruis,
 • voorzitter van Het Oranje Kruis,
 • lid van het comité van het Nederlandse Rode Kruis,
 • lid der Gezondheidscommissie,
 • lid van de Synode en van de Synodale Commissie van het Evangelisch Luthers Kerkgenootschap.
 • lid van het comité, tot het verkrijgen van gelden voor de gewonden in Griekenland (1896),
 • ere-voorzitter van de Zaanlandse Zeilvereniging.

Op 1 oktober 1924 verleende de Amsterdamse gemeenteraad eervol ontslag aan mr. dr. H. J. C. van Tienen.

Mr. dr. Hendrik Johan Christiaan van Tienen was Officier in de Orde van Oranje-Nassau.

 • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/attic/tienen_hendrik_van.1535708244.txt.gz
 • Laatst gewijzigd: 2020/09/06 18:24
 • (Externe bewerking)