(Amsterdam, 7 december 1914 - Zaandam, 27 januari 2018)

Ans Tromp en haar leerling Wim Tip voeren een gesprek in 2013

Jantje (Ans) Tromp was een Zaanse organist uit een muzikaal milieu. Op twaalfjarige leeftijd kreeg zij les van Hendrik Offenberg (1888-1971), de blinde organist van de Oostzijderkerkplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigOostzijderkerk

Oorspronkelijk ging de aan de Zuiddijk gelegen Oostzijderkerk in de Klauwershoek, als katholieke kapel, gewijd aan de H. Maria Magdalena, door het leven, onder de vleugels van de parochiekerk van Oostzaan. Naar schatting werd de kapel in de tweede helft van de 14e eeuw gebouwd, zekerheid hierover ontbreekt, het eerste schriftelijke bericht dateert van 1411. De bouwvallige kapel, duidelijk gebouwd als vluchtkerk voor de waterwolf op een grote terp, grenzend aan de dam in de Zaan, …
. Zij begeleide ook diensten in het wijkcentrum.

De lessen verliepen voorspoedig en het duurde niet lang of zij kreeg een aanstelling als organist in de Lutherse Kerk te Amsterdam. Offenberg adviseerde haar de orgelstudie voort te zetten bij Jan Zwartplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigZwart, Jan

Zaandam 20 augustus 1877 - Zaandam 13 juli 1937

Jan Zwart, organist, publicist en componist ontving zijn opleiding bij H. van Eyk, Gerard Bartus van Krieken en Hendrik de Vries. Hij was korte tijd organist van de Gereformeerde kerk aan de Westzeedijk in Rotterdam en de Hervormde kerk te Capelle aan de IJssel. Vanaf 1898 was hij cantor-organist bij de Hersteld Evangelische-Lutherse Gemeente in Amsterdam aan de Kloveniersburgwal, in de volksmond De Kloof. Op het beroemde Strümphler or…
, die haar meteen de naam Ans gaf met de mededeling dat hij zelf al Jan heette.

Op negentienjarige leeftijd gaf zij met haar leraar een orgelconcert in de Lutherse Kerk in Amsterdam. Enige tijd later werd zij daar benoemd tot organist. Op 24 juli 1942 gaf zij haar eerste concert in de Westzijderkerk van Zaandam.

Van Willem Mudde kreeg ze compositielessen. Na de oorlog volgde Ans verschillende cursussen kerkmuziek en koordirectie in Duitsland. Docenten waren Siegfried Reda en Wilhelm Ehmann.

Ze solliciteerde twee keer naar de vrijgekomen post van organist in de Oostzijderkerk te Zaandam. Tegen alle verwachting in kreeg zij die benoeming niet, maar werd niet lang daarna gevraagd organist te worden in de Bulle- of Westzijderkerkplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBullekerk

Alom gebruikte volksnaam voor de Westzijderkerk te Zaandam. De Bullekerk is een kruiskerk, met ongelijke armen, die werd gebouwd tussen 1637 en 1640 op de resten van een Spaanse schans. De naam Bullekerk herinnert, evenals een beeldje op het kerkplein, aan een dramatische gebeurtenis uit 1647. zie:
waar zij in 1954 als vaste organist werd aangesteld. Een aantal gemeenteleden verzochten haar een cantorij op te richten en te leiden. Zo ontstond het Westzijderkerkkoorplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigWestzijderkerkkoor

Het Westzijderkerkkoor temidden van dirigent Christiaan Helfensteijn In 1959 achtte de Zaandamse organiste van de Westzijderkerk Ans Tromp de tijd rijp om een kerkkoor op te richten. Zij werd werd daarin gestimuleerd door de predikanten A. Noorman en Andries de Jonge, de vader van de cabaretier Freek de Jonge. Het koor ging na rijp beraad door het leven als Het Westzijderkerkkoor.
. Het gemengd koor stelde zich ten doel een liturgische bijdrage te leveren aan de zondagse eredienst van de Hervormde Gemeente te Zaandam. Ans werd cantor-organist en dirigeerde het koor, waarvoor zij vele mooie composities schreef, ruim 45 jaar.

Hoogtepunten waren de koorreizen naar Heidelberg in de periode 1989-1991. Het koor, later onder leiding van oud-koorlid Christiaan Helfensteijn, vierde in 2015 het 55-jarig bestaan met onder meer een reis naar Colchester in Engeland.

Organist Wim Tipplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigTip, drs. Willem Pieter

Westzaan 1944

drs. Willem Pieter Tip, Lid van Provinciale Staten en de gemeenteraad van Westzaan voor de CHU en van de gemeenteraad van Zaanstad voor het CDA. Na het voltooien van zijn studie economie in 1969 werd Willem Tip zeer actief in zijn geboortestreek. Hij werd bestuurslid van de
was een leerling van Ans Tromp.

Bron: o.a Hans Beek, KVOK

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/tromp_ans.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/08 14:17
  • door jan