Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
twiske [2017/10/18 13:09]
zaanlander
twiske [2018/05/24 12:39] (huidige)
zaanlander [Recreatiegebied]
Regel 10: Regel 10:
 Ontwerpen voor de indeling van Het Twiske werden vanaf 1972 gemaakt door architect Mariske Pemmelaar-Groot. Er werd een balans gezocht tussen de wensen voor sport en recreatie in het westelijke en zuidelijk deel, meer natuurwaarde aan de noordkant en behoud van het Waterlandse karakter in het hele gebied. Het zuidelijk deel werd opgehoogd en daardoor droger, het noordelijk deel bleef grotendeels drassig. Pemmelaar-Groot ontwierp ook het zwemrecreatiegebied de Blauwe Poort, dat in 1991 af kwam. Het oostelijke gebied De Belt was ooit een kleine afvalstortplaats voor Landsmeer en Oostzaanen dat rond 2005 gedeeltelijk is afgegraven om riet/​moerasland te laten ontstaan. Ontwerpen voor de indeling van Het Twiske werden vanaf 1972 gemaakt door architect Mariske Pemmelaar-Groot. Er werd een balans gezocht tussen de wensen voor sport en recreatie in het westelijke en zuidelijk deel, meer natuurwaarde aan de noordkant en behoud van het Waterlandse karakter in het hele gebied. Het zuidelijk deel werd opgehoogd en daardoor droger, het noordelijk deel bleef grotendeels drassig. Pemmelaar-Groot ontwierp ook het zwemrecreatiegebied de Blauwe Poort, dat in 1991 af kwam. Het oostelijke gebied De Belt was ooit een kleine afvalstortplaats voor Landsmeer en Oostzaanen dat rond 2005 gedeeltelijk is afgegraven om riet/​moerasland te laten ontstaan.
  
-In 1984 is de naam van de stichting veranderd in Recreatieschap Het Twiske. In stiltegebieden,​ alleen toegankelijk voor fietsers en wandelaars, kwam het accent op de karakteristieke aspecten van de natuur en het landschap in Waterland. Voorts kwamen in het Twiske onder andere een uitzichtheuvel,​ groenstranden,​ een haven, een beheersboerderij,​ een paviljoen en een kiosk, een wegenplan, de [[http://​www.twiskemolen.nl/​|Twiskemolen]],​ opgebouwd uit onderdelen van een molen uit de Hooglandspolder,​ dienend voor de waterbeheersing in het gebied, een havengebouw en een waterspeelplaats. ​+In 1984 is de naam van de stichting veranderd in Recreatieschap Het Twiske. In stiltegebieden,​ alleen toegankelijk voor fietsers en wandelaars, kwam het accent op de karakteristieke aspecten van de natuur en het landschap in Waterland. Voorts kwamen in het Twiske onder andere een uitzichtheuvel,​ groenstranden,​ een haven, een beheersboerderij,​ een paviljoen en een kiosk, een wegenplan, de [[http://​www.twiskemolen.nl/​|Twiskemolen]],​ opgebouwd uit onderdelen van de uit 1525 daterende [[http://​www.molendatabase.org/​molendb.php?​step=details&​nummer=1647|Hogelandsmolen]] ​uit de Hooglandspolder ​bij Barsingerhorn, dienend voor de waterbeheersing in het gebied, een havengebouw en een waterspeelplaats. ​
 == Natura 2000 == == Natura 2000 ==
 Het gebied kent een speciale status als [[http://​www.natura2000.nl/​|Natura 2000-gebied]],​ een door het rijk aangewezen beschermd gebied op basis van hoge natuurwaarden waardoor bijzondere flora en fauna is ontstaan. Met name moeras-, riet- en watervogels,​ zoals de roerdomp, slobeend, baardman en smient voelen zich thuis in het waterrijke gebied. Schotse Hooglanders,​ vossen en hermelijnen,​ bossen met onder andere de grote bonte specht, de gaai en de nachtegaal zijn er vaste bewoners. Roofvogels als de havik, de buizerd en de torenvalk nestelen zich in het vele groen. De noordkant van de Stootersplas kent een broedwand waar de oeverzwaluw een nest uit klei kan graven. Overwinteraars zijn het nonnetje en de brilduiker. Doordat de Stootersplas tot ruim 40 meter diep is uitgegraven is de bodem zandgrond en is het water uitzonderlijk helder vergeleken van omliggende gebieden in Zaanstreek en Waterland. Het gebied kent een speciale status als [[http://​www.natura2000.nl/​|Natura 2000-gebied]],​ een door het rijk aangewezen beschermd gebied op basis van hoge natuurwaarden waardoor bijzondere flora en fauna is ontstaan. Met name moeras-, riet- en watervogels,​ zoals de roerdomp, slobeend, baardman en smient voelen zich thuis in het waterrijke gebied. Schotse Hooglanders,​ vossen en hermelijnen,​ bossen met onder andere de grote bonte specht, de gaai en de nachtegaal zijn er vaste bewoners. Roofvogels als de havik, de buizerd en de torenvalk nestelen zich in het vele groen. De noordkant van de Stootersplas kent een broedwand waar de oeverzwaluw een nest uit klei kan graven. Overwinteraars zijn het nonnetje en de brilduiker. Doordat de Stootersplas tot ruim 40 meter diep is uitgegraven is de bodem zandgrond en is het water uitzonderlijk helder vergeleken van omliggende gebieden in Zaanstreek en Waterland.