Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
uitgeverij [2018/04/19 07:11]
zaanlander
uitgeverij [2018/04/19 07:22] (huidige)
zaanlander
Regel 3: Regel 3:
   * [[heijnis1|J. Heijnis Tsz.]] te Zaandijk, ​   * [[heijnis1|J. Heijnis Tsz.]] te Zaandijk, ​
   * [[out1|P. Out nv]] en    * [[out1|P. Out nv]] en 
-  * de Zaanlandsche Stoomdrukkerij v/h E. Smit in Koog, +  * de [[zaanlandsche_stoomdrukkerij|Zaanlandsche Stoomdrukkerij]] v/h E. Smit in Koog, 
   * [[meijer4|drukkerij Meijer]] in Wormerveer, ​   * [[meijer4|drukkerij Meijer]] in Wormerveer, ​
   * [[knijnenberg|Knijnenberg bv]] in Krommenie en    * [[knijnenberg|Knijnenberg bv]] in Krommenie en 
Regel 10: Regel 10:
 Deze bedrijven beschouwden het uitgeven van boeken over de streekhistorie als nevenactiviteit waartoe zij 'aan hun stand verplicht'​ waren. ​ Deze bedrijven beschouwden het uitgeven van boeken over de streekhistorie als nevenactiviteit waartoe zij 'aan hun stand verplicht'​ waren. ​
  
-Zowel drukkerij Meijer als [[mercurius3|Kunstdrukkerij Mercurius]]Wormerveer richtten afzonderlijke dochterondernemingen op voor de productie van boeken.  +Zowel drukkerij Meijer als [[mercurius3|Kunstdrukkerij Mercurius]] ​te Wormerveer richtten afzonderlijke dochterondernemingen op voor de productie van boekenresp. Meijer Pers, gevestigd in Amsterdam, inmiddels opgeheven en [[Inmerc]] bv te Wormer. ​
- +
-resp. Meijer Pers, gevestigd in Amsterdam, inmiddels opgehevenen [[Inmerc]] bv te Wormer. ​+
  
 Beide ondernemingen moeten in hoofdzaak worden beschouwd als packagers, bedrijven die weliswaar boeken produceren en ontwikkelen,​ maar daarna de gehele oplagen aan uitgeverijen of andere instellingen doorverkopen. Zo heeft Meijer Pers een ruim aantal titels vervaardigd voor de provincie Noord-Holland,​ hoogheemraadschappen,​ gemeenten en bedrijven. Op vergelijkbare wijze werkt ook de in 1983 te Wormerveer opgerichte Stichting Uitgeverij Noord-Holland,​ die sindsdien een aantal belangrijke titels over de Zaanstreek het licht deed zien.  Beide ondernemingen moeten in hoofdzaak worden beschouwd als packagers, bedrijven die weliswaar boeken produceren en ontwikkelen,​ maar daarna de gehele oplagen aan uitgeverijen of andere instellingen doorverkopen. Zo heeft Meijer Pers een ruim aantal titels vervaardigd voor de provincie Noord-Holland,​ hoogheemraadschappen,​ gemeenten en bedrijven. Op vergelijkbare wijze werkt ook de in 1983 te Wormerveer opgerichte Stichting Uitgeverij Noord-Holland,​ die sindsdien een aantal belangrijke titels over de Zaanstreek het licht deed zien.