(Amsterdam 19 februari 1883 - Amsterdam 7 november 1949)

Voormalig hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam, die in 1941 op verzoek van de gemeente Zaandam advies uitbracht over de mogelijkheden van gemeentelijke schaalvergroting. Dit advies, gepubliceerd onder de titel 'Problemen der samenvoeging van Zaangemeenten' (Haarlem 1941) ging vergezeld van zes sociografische nota's door J. Diederich en drs. A. Hoekstra en vormde feitelijk een eerste wetenschappelijke verkenning van de mogelijkheden een gewestelijke autonome eenheid te vormen.

Pas 25 jaar later, in 1966, is door het Instituut van Bestuurswetenschappen in 's Gravenhage een volgend, driedelig, rapport uitgebracht over de bestuursproblematiek van de Zaanse agglomeratie. De beslissing inzake de samenvoeging tot Zaanstad in 1974 berustte grotendeels op argumenten, die ontleend waren aan de hier genoemde studies.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/veen3.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:05
  • (Externe bewerking)