vermij

Dit is een oude revisie van het document!


(Zaandam 1946)

Bestuurslid van het KNOV, de Kamer van Koophandelplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigKamer van Koophandel en fabrieken voor de Zaanstreek

Prins Bernhardbrug Door de wet ingesteld orgaan ter behartiging van de economische belangen van industrie, ambacht en dienstverlening. Aanvankelijke benaming Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Zaanland: op verzoek van de Kamer op l juli 1988 tot huidige naam gewijzigd.
en Winkeliersvereniging Zuiddijk, Centrummanager Zaandam. Ton R. Vermij. die zich in 1967 als grossier en winkelier in automaterialen aan de Zuiddijk vestigde, trad in 1972 toe tot het bestuur van de Winkeliersvereniging Zuiddijk, waarin hij verscheidene functies vervulde. Vanaf 1979 was hij in het Koninklijk Nederlands Ondernemers Verbond actief, onder meer als lid van het landelijk hoofdbestuur.

In 1980 kwam hij in het bestuur van de Kamer van Koophandel. waarvan hij ondervoorzitter werd. Voorts was hij bestuurslid van de Samenwerkende Kamers van Koophandel ( vanaf 1983), bestuurslid van de Stichting Zaanstad Promotion (vanaf 1980), voorzitter van de Stichting Ondernemers Advies Centrum (vanaf 1984) en bestuurslid van het SociaalEconomisch Overlegorgaan Noord-Holland (1985-1989). In april 1990 werd hij als eerste 'Centrummanager Zaandam' benoemd.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/attic/vermij.1461228545.txt.gz
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/06 18:07
  • (Externe bewerking)